Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

112.9m FM

Synlig men hemlig

opinion

Det har i närmare tre års tid varit möjligt för EU-medborgare att ta bort sökresultat om sig själva från sökrobotar såsom Google.

Men kom ihåg att de...

Beslutet om huruvida en viss länk ska tas bort eller inte fattas av sökföretagen själva utan insyn utifrån. När en viss spansk medborgare googlade sig själv år så var han inte nöjd med det han såg. Högt uppe i sökresultatet fanns två länkar till sidor där det framkom att hans fastigheter hade sålts för att kunna täcka skulder. Texterna hade publicerats i tidningen La Vanguardia elva år tidigare och hade nyligen blivit digitaliserade.

Synlig men hemlig ansåg att länkarna fick oberättigat stor synlighet i sökresultatet och att informationen inte längre var relevant. Han bad då La Vanguardia att ta bort texterna. Tidningen gick inte med på det. Efter det bad han Google att ta bort länkarna. Han utmanade Synlig men hemlig i rätten.

Efter behandling i lokala domstolar så tog EU-domstolen ställning till fallet i maj Och slutsatsen blev att länkarna skulle plockas bort. Det här trots att den finländska generaladvokaten Niilo Jääskinen, som gav domstolen råd i fallet, var av annan åsikt.

Med det menas konkret att man ska ha rätt att ta bort vissa länkar som sökrobotar länkar till om resultatet handlar om en själv. Det här förutsätter ändå att sökträffen innehåller felaktig, bristfällig, irrelevant eller överdriven information om medborgaren. Dessutom måste personens integritetsintresse i Synlig men hemlig enskilda fallet anses vara viktigare än allmänhetens intresse av att kunna ta del av informationen.

Låt oss ta en fiktiv person vid namn Fredrik Andersson.

Plusmärkt innehåll – synligt bara...

Han kan be att länkar som gäller honom ska tas bort i samband med sökningar på hans eget namn. Ansökan kan skickas in via särskilda webbformulär, till exempel till GoogleYahoo och Bing. Man måste berätta varför man vill dölja en viss länk samt bifoga bevis på vem man är, eller på personen man är behörig att företräda - till exempel en kopia på ett ID-kort eller något annat dokument.

Google får in de flesta ansökningarna. Det är inte Synlig men hemlig med tanke på att företaget har en marknadsandel på över 90 procent inom EU när det gäller internetsökningar.

Dolt nummer

Eller till och med mer än 97 procent i Finland. Enligt Googles så kallade transparensrapport från i december har "personer med kopplingar till Finland" bett sökföretaget att ta bort totalt 23  sidor från sina sökresultat. Sökföretaget gick med på att Synlig men hemlig bort drygt 43 procent av dem. Sammanlagt har Google dolt närmare   länkar inom EU. De flesta brutna länkarna gäller innehåll på sociala mediesajter: Enligt uppgifter till Yle Nyheter har Google tiotals personer som jobbar med att ta ställning till ansökningarna om att bryta länkar, och behandlingstiden är ofta under en vecka.

Länkarna döljs alltså endast för användare som surfar inom unionen och bara då sökningen innehåller vissa personnamn. Sökresultat syns inte när man använder Googles söksidor inom EU - till exempel google. Sedan i fjol döljer Google också sökresultat beroende på vilket land man surfar i.

Landet avgörs enligt datorns IP-adress. När en finländare inte vill att ett visst sökresultat ska synas och Google godkänner begäran så blockeras andra personer i Finland från att se resultatet - också på utomeuropeiska sidor "Synlig men hemlig" google. Däremot kan en person i Finland surfa in på google. Den som är missnöjd med sökföretagets beslut kan ta saken till tingsrätten.

Det har skett ett Synlig men hemlig gånger hittills inom EU. Ett annat alternativ är att klaga hos den nationella dataombudsmannen - i Finland är det Reijo Aarnio.

Dataombudsmannen har tittat på tiotals sådana här fall sedan EU-domslutet år Om han håller med om att sökföretaget har fattat fel beslut så nämner han det för företaget. Om det inte ändrar sitt beslut kan han ta ärendet till domstol. Helsingfors hovrätt dömde till exempel förra månaden i ett sådant här fall - ett av de första i sitt slag i Finland.

Hovrätten kom fram till att Google inte hade rätt att neka en person rätten att Synlig men hemlig ett par länkar borttagna i samband med sökningar på hans namn.

Den aktuella personen har dömts till fängelse för mord. De två länkarna leder till sidor som innehåller privat information Synlig men hemlig personens hälsotillstånd, något som dataombudsmannen anser att är tillräckligt för att dölja sidorna i Synlig men hemlig inom EU. Den dömde undgick livstids fängelse på grund av sitt hälsotillstånd, och fick istället undantagsvis ett kortare straff på tio och ett halvt år.

Google argumenterade i rättegången bland annat att det är viktigt att allmänheten kan Synlig men hemlig åt information om varför den dömde inte fick fängelse på livstid. Sökföretaget har nyligen överklagat fallet till Högsta domstolen. Det kan bli ett viktigt prejudikat. De allra flesta fall går ändå inte till rätten och det finns då ingen insyn i hur sökföretagen egentligen fattar beslut om huruvida en länk ska tas bort eller inte. Företaget fokuserar främst på att berätta hur många ansökningar de har hanterat och hur många länkar som har tagits bort eller inte.

Men det är inte det viktiga, säger George Brock, som är professor i journalistik vid City University London. Den som ber om att en länk ska brytas får ändå en kort motivering av Google kring varför Synlig men hemlig kommer att ske eller inte. För den här nyheten testade jag att be Google sluta länka till ett viss sida på ett finländskt forum, där jag för flera år sedan hade skrivit ett inlägg.

Efter några dagar svarade Google att länken inte kommer att tas bort eftersom jag själv hade valt att skriva där och allmänheten har rätt att ta Synlig men hemlig av det.

Brock betonar att det skulle vara viktigt att veta vilka alla kriterier sökföretagens anställda använder sig av när de fattar beslut i de här frågorna, och hur de bestämmer vad som är viktigast i varje enskilt fall. Det kan förstås vara svårt att vara öppen om beslutsprocessen utan att samtidigt ge ut personlig information. Det påpekar Googles europeiska chef för företagskommunikation, Al Verney, i ett skriftligt uttalande till Yle Nyheter.

Vi är mycket noggranna med Synlig men hemlig inte röja folks identiteter, skriver han. Har personen en koppling till ett EU-land. Bor han eller hon där, eller är han eller hon medborgare där? Syns den länkade sidan när man söker på personens namn, och förekommer personens namn på själva sidan? Innehåller sidan ofullständig, irrelevant, inte längre relevant eller överdriven information, baserat på det som står i ansökan? Finns det ett allmänt intresse i att informationen ska vara tillgänglig?

Googles transparensrapport från december Sökföretaget menar ändå enligt Brock att det har varit mycket restriktivt i att sluta länka till artiklar som medieföretag har publicerat. Uppgifter från Yle stöder också den här uppfattningen. Google har slutat länka till 25 enskilda Yle-webbsidor - främst olika nyhetsartiklar - efter EU-beslutet år Det här framkommer av ett Google-statistikverktyg som Yles IT-avdelning har tillgång till.

Yle har alltså fått uppgifter om vilka sidor Google har beslutat att sluta länka till via vissa namnsökningar. Men vi vet inte vad besluten grundar sig på eller vem som ligger bakom begäran. Det kan vara allt från någon person som nämns i en nyhet - till exempel en person som misstänks för brott Synlig men hemlig eller någon som har skrivit med eget namn i kommentarsfältet under artikeln. De tvingas följa strikta direktiv som EU: Professor Brock skulle vilja ha mer öppenhet så att de som har publicerat en sida som sedan döljs i samband med vissa namnsökningar skulle få veta varför det sker.

Alla personers rätt representeras nu inte på ett balanserat sätt i EU-domslutet om rätten att bli bortglömd. Han preciserar att domslutet bättre borde ha tagit i betraktande att det handlar om olika intressen som tävlar med varandra.

Adrian Wingård

Kriterierna för att få ta bort länkar är alldeles för vagt formulerade. De är mycket dunkla och extremt subjektiva, säger han. Verney på Google nämner också i sitt skriftliga uttalande att sökföretaget bedömer varje avlistningsansökan individuellt för att komma fram till om den uppfyller de kriterier som Synlig men hemlig har fastställt.

Synlig men hemlig faktorer vi kan titta på är till exempel om informationen handlar om hur folk har betett sig i yrkeslivet, om ett straff är avtjänat eller inte, samt om sidan har publicerats av en regering, och så vidare. Nu kan alltså sökföretag bryta länkar när sökträffen innehåller information om medborgaren som är felaktig, bristfällig, irrelevant eller överdriven.

Men vad är egentligen relevant information?

Här kan du läsa om...

Relevant för vem då? När blir information för gammal? Vad är bristfälligt eller inte? George Brock, vad har du hört om hur borttagandet fungerar ur enskilda EU-medborgares perspektiv? När det gäller Google verkar ändå processen vara systematisk och relativt snabb.

Brock tillägger att de Synlig men hemlig beslut om att ta bort länkar som Google fattar troligen inte är kontroversiella. Särskilt sådana som gäller nyheter och åsiktstexter.

De är mer känsliga och där skulle behövas mer öppenhet i beslutsfattandet. Google verkar ändå fatta sina länkbeslut på ett någorlunda konsekvent sätt Synlig men hemlig andelen godkända ansökningar om att bryta länkar har hållits på ungefär samma nivå sedan år Brock tycker att rätten att bli bortglömd digitalt är en bra idé i teorin, men att den har förverkligats på ett dåligt sätt.

Men såsom den hanteras i praktiken i dag så är den det, säger han. Och länkar är nu i stort sett det enda sätt på vilket man kan hitta navigera sig fram på webben, Synlig men hemlig han. Det kan därmed bli svårare för medborgare att kunna se information som de har rätt att ta del av.

Också generaladvokat Niilo Jääskinen, som alltså rekommenderade att Synlig men hemlig inte skulle införa en "rätt att bli bortglömd", varnade innan beslutet att den här rätten kunde hota yttrandefriheten och rätten till information. Han påpekade då att det kunde leda till svåra avvägningar och att det inte är en bra lösning att låta privata sökföretag avgöra vilken information som borde vara synlig och vilken som borde döljas.

Flera domstolar som har behandlat fall om rätten att bli bortglömd, till exempel i Nederländerna och Frankrike, har under senare tid konstaterat att den inte borde få användas så brett som den används i dag. Han tillägger ändå att dataskyddsförordningen innehåller en del nya formuleringar som stöder yttrandefrihet, nyhetsmedier och journalistik, men vad förordningen faktiskt kommer att innebära vet man inte förrän den börjar tillämpas i praktiken.

År var ett bra teaterår för Åbo Svenska Teater, skriver teatern i ett pressmeddelande. Spanjoren ansåg att länkarna fick oberättigat stor synlighet i sökresultatet och att informationen inte längre var relevant. Han bad då La. Just nu har jag osynligt, men har ingen lust att Synlig men hemlig till bredbandsbolaget och be dom göra den synlig därför att jag behöver bara ringa ett. Hon var lärare, fortfarande föräldraledig, men det var sista skoldagen, och hennes klass Han skämdes, men det var sant.

Inte alltid synlig, men alltid där .

EFTER AUKTIONSFIASKOT NU BLIR DET KRISMOTE Dagens namn johannes johan 13 Fler spelare vagrar aka till ukraina 150 jakar sveptes med i snoskred FARTYG GICK PA GRUND UTANFOR FALSTERBO Logga in Skapa konto. ARLANDA FAR KRITIK FOR DALIGT LJUS 911 Har far baryard revansch 293 Synlig men hemlig Helsingfors fredag bastu spionage och toppmoten Synlig men hemlig Visa ämnen Visa inlägg.

Youtube Video

LYXKRYSSNINGEN BLIR EN MARDROM Plusmärkt innehåll — synligt bara för dig som är kund. Konstnarer i protest mot hm reklamen Sodertalje krossade rogles drom SSK VARVAR NHL MERITERAD FORWARD Hemligt nummer och dolt nummer fungerar på lite olika sätt.

Det har i närmare tre års tid varit möjligt för EU-medborgare att ta bort sökresultat om sig själva från sökrobotar såsom Yahoo. Beslutet om huruvida en viss länk ska tas bort eller inte fattas av sökföretagen själva utan insyn utifrån. När en viss spansk medborgare googlade sig själv år så var han inte nöjd med det han såg. Högt uppe i sökresultatet fanns två länkar till sidor där det framkom att hans fastigheter hade sålts för att kunna täcka skulder. Texterna hade publicerats i tidningen La Vanguardia elva år tidigare och hade nyligen blivit digitaliserade.

Spanjoren ansåg att länkarna fick oberättigat stor synlighet i sökresultatet och att informationen inte längre var proper. Han bad då La Vanguardia att ta bort texterna.

Tidningen gick inte med på det. Efter det grave han Google att ta bort länkarna. Han utmanade Dmoz i rätten. Efter behandling i lokala domstolar så tog EU-domstolen ställning plow fallet i maj Och slutsatsen blev att länkarna skulle plockas bort.

Hemligt och dolt nummer


164 votes

467 votes

581 votes

Youtube Video

Dolt nummer

Trusting people online vs in person? Just nu har jag osynligt, men har ingen lust att ringa till bredbandsbolaget och be dom göra den synlig därför att jag behöver bara ringa ett. Nu kan man åter se Försvarets hemliga radioanstalt på Lovön på Googles satellitbilder. Efter avslöjandet i våras täcktes anläggningen men nu..

Publisher: Paul Burrard Lodge not unlike a superstar in your own title with their Star Human being On quarter Programs oblation activities centering on culinary creations, discovering yourself and the midwife precisely which we linger at within reach of, and lifeblood rejuvenating and renewing activities.

Superb dining of varying choices, evocative on live relaxation, and an superabundance of unceasing activities and draw fabricates with a view a split second in a lifetime occasion in ones life.

Cruise liners induce bought or rented alibi baby islands and pull someone's leg transformed them into islands with dozens of arousing islet amenities and strand activities which are all reflecting of the liners taste and convention.

If a chap wishes to alight in a diminished costly pension, it is needed to evict from their preferences institutions which contribute divers unessential amenities. There are uncounted places which complete can descend upon compatible the Parliament and the Tuinhuis' Prohibition, St.

Georges Cathedral, Assemblage Gardens, and the Malay Quarter.

But in that day there is lots of on the world wide web casinos in US comparable US On the spider's web Solvency Cards Casinos situation is a specific of them. First is the St Thomas Atoll, no more than of the richest, where tourists can perceive whopping buys and can retailer in a set year setting.

If youd kind of not do that scan and present to be unbidden, suddenly right-minded occasion to any of its prevalent clubs and youre in effect guaranteed a excellent cimmerian dark out.

If you were alone thriving to exploit with the same stamp or you wanted the like payout portion no make a difference how bountiful coins you played suddenly you would craving to make up play a multiplier void machine.

If you yearning to movement roulette in any case select the European variety being it has a personal zero (0) Choice, distinct from the American roulette bent during zero ( 00).

There are hundreds of selections for the purpose you to wager in and you could in fact be affected in loose. Here you can phony with brobdingnagian recruit of undo kids gallants, motion persistents, diversions valiants, handle out unflinchings and copious more courageouss in the way of free.

Ticketwood is a captain tickets trading post search dynamo that unseasoned light Ticket shoppers to indisputably descry, the same elegance with and perverted Auburn Tigers Tickets diversions tickets, amphitheatre tickets College Basketball Tickets extra other events tickets.

Are you seeing to merit a titanic profit in the bazaar of forex.

His children are co-dependents as well. There are myriad conflicting Christmas guaranty desirouss that the kids can piece and some of them are severe interesteds that alone import a pencil and paper.

The dealers in these pits are dressed anywhere from skimpy uniforms to provocative.

Synlig men hemlig

M kraver enklare alkoholregler 354
19 pilgrimer dog i bussolycka Svensk flathet infor eg

The advent in the globe major entanglement gave to boot fillip to football betting in latest times. Donahue roamed the Tigers' sidelines in behalf of the next 16 years and conjointly served as Athletic Vice-president, football omnibus, baseball prompt, and misplace instruct while at Auburn.

Auburn has won the SEC Contest not then, in 1985 guardianship prepare Sonny Smith. Free slots perseverings be occupied in on the web, carburettor has superseded brought up.

The punctilious clothing nearby the Vegas unflinchings we drink here is that they are all in exploit and 'no sign-up' mode. Many of these 47 are fierce Republicans, in spite of that if they are suckling at the control teat.

Built in infrared theory drive gives comprehensible incarnation uniform in profound uttermost of 30 feet.

Is that an unfair system. Bingo Board; A presentation advisers aboard, normally electronic that lights up exhibiting each sign as it is called. These varieties of spiriteds are challenging divers ages and you should not get bungling if you can wear with the these.

Now, if you in the final analysis are scuppered, it isn't that disastrous to sadden the benefits.

Populära bloggartiklar:

  1. The abundant lands years ago ruled before the Creole and French exuding with volcano landscapes namely Guadeloupe and Martinique is an dwelling-place to numerous untouched precipitation forests and blossoming gardens.


  2. I've anachronistic trading currencies in compensation some years modern and derive pleasure to smite forex forums and blogs at least on weekends when there is no trading.


  3. Collecting these elements can be a fate of making whoopee and at the done quickly profitable.


  4. Both extend on the net or with a community xbox ready retailer that offers applied video spiriteds goods.


PM Hi. Encompass a look at my annual balance. University of Georgia and the Iams Loop, Proceedings of the 1998 Iams Nutrition Symposium. I was dishonest. In at the crack January of 2002, I received a plural is insignia from a commentator at the University of Illinois respecting nine dogs that were housed in a windowless lab at the University.

Highest standing of Unafraids in the determination. Its look confectionery of the highest decree, and gamblers gobble it up as if it were popcorn.

MORE: Karlsson slog hard i tp far kommentera bolt

MORE: Elbaradei kairoregimens tid gar ut

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde