Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

95.2m FM

Kinberg batras farval till reinfeldts vision

opinion

WidarDirekt Anna Kinberg Batra spänner intressant nog bågen ännu ett snäpp. På onsdagens DN Debatt upprepar och skärper hon sin uppfattning om att de fyra borgerliga partierna bör gå fram med Kinberg batras farval till reinfeldts vision gemensamt budgetalternativ redan nu. Att Moderaterna inte anpassar sig till kritiken från Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna — som för ett par veckor sedan avvisade Anna Kinberg Batras första utspel om saken — "Kinberg batras farval till reinfeldts vision" att Moderaterna har gjort mätningar som visar positiv opinion för agerandet.

Trycket ökar nu på de små borgerliga partierna. Trycket ökar också på Sverigedemokraterna. Om och hur och vad ska de agera i det nya läget? Trycket ökar också på Socialdemokraterna. Viktigast av allt är att Stefan Löfven Kinberg batras farval till reinfeldts vision chansen och ser till att orientera sig och Socialdemokraterna ut ur vänster- och cykelvägsterrängen. Det skulle Löfven må bra av. Nu gäller att stå på tå och vara beredd att hoppa, förhandla, diskutera, kompromissa och få till riktig politik vad det lider.

Jag ser mycket positivt på Anna Kinberg Batras manövrar. Äntligen händer det något som ruskar om och som sätter tryck på partierna att på allvar komma in i den riktiga politiken. Dags att komma bort från konstiga låtsasminoritetsregler som förhindrar och försenar ett angeläget reformsnickeri. Det klagas på Anna Kinberg Batra. Hon kritiseras för att ett år före valet vilja kasta ut Sverige i ett politiskt kaos med hotande extraval, avgångar och konflikter.

Kanske finns risk för sådant. För att det ska bli bra så krävs kanske att det först blir dåligt. För att något ska hända på riktigt så behövs ofta starka och konkreta krissignaler. Eftersom Sverige på många sätt går bra just nu så är det framförallt en kris i det partipolitiska systemet — i den parlamentariska demokratin — som nu är under uppsegling.

Kinberg Batra sätter hårt mot hårt och ökar krismedvetandet. En kris i höst är väl inte så mycket sämre eller bättre än en kris efter valet nästa höst. Det är ett svårt läge för politikerna. Jag har stor respekt för deras svåra värv att förankra in sina partier i de nya tiderna med flera olika block i riksdagen.

Det är kämpigt och det kommer att ta viss tid.

Dagens Nyheter

Lika bra att gå igenom ekluten nu när många siffror i ekonomin ändå går åt rätt håll och där behovet av en agerande regering inte är akut. Vad som händer nu kan ingen veta. Det är det som är det spännande i det nya läget. Min största förhoppning är att Socialdemokraterna äntligen ska få ändan ur och ge sig ut och konkurrera på mittfältet igen. Fyra procentenheter tapp sedan "Kinberg batras farval till reinfeldts vision" Enligt flera av SCB: Socialdemokraterna är alltmer inlåsta i ett vänsterkluster utan framtid.

Också denna inlåsning är ett resultat av en moderat strategi: Reinfeldts och Schlingmanns Allians från puttade S vänsterut. När Reinfeldts efterträdare Kinberg Batra nu tar ett nytt strategiskt grepp — postalliansen — så öppnar sig fängelset och Socialdemokraterna får en ny chans. En utveckling som bör applåderas.

Fredrik Reinfeldts vision om Sverige...

In S yltad upp över öronen! Läs dagens inlägg av Johan W. En förödande kritik mot Stefan o Partiet, för dess naiva S amverkan, m odemokratiska kvinnofientliga kretsar!

Många ledande S politiker tar avstånd, först när antisemitismen når pressens öron Snacka om rasism, i praktiken! Unket brunt luktar det i Alla fall En brännande politiskt och principiellt mycket viktig fråga är nu på väg att avgöras i sista? Dagens Juridik rapporterar att Högsta förvaltningsdomstolen i dagarna har meddelat prövningstillstånd i en fråga som gäller vilket ansvar Kinberg batras farval till reinfeldts vision kommun har att ge hjälp till en kvinna med barn som vistas i kommunen och håller sig undan för att undvika avvisning.

Saken har rullat i olika instanser sedan maj då en person ansökte hos vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun om försörjningsstöd för maj månad för sig själv och sina tre barn.

Vård- och omsorgsnämnden nämnden avslog NN: Personen har ansökt om asyl i Sverige två gånger och fått avslag båda gångerna. Senaste avslaget var för snart fyra år sedan. Barnen går i skolan och den vuxna personen läser svenska. Enligt regelverket kan NN ansöka om asyl på nytt tidigast denna vår Förvaltningsrättens argument var hårresande politiska: Mittfältet har gått och gömt sig. Jag läste om domen i ett blogginlägg av förläggaren och debattören Merit Wager. Förvaltningsrättens domskäl var så besynnerliga att jag tog kontakt med domstolen i Umeå för att försäkra mig om Kinberg batras farval till reinfeldts vision det inte var en bluff som snurrade på nätet.

Registratorn på domstolen bekräftade att domen var korrekt. Den 28 juli kommenterade jag saken på Folkbladets ledarsida: Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna. Den 24 november skulle regeringen med starkt stöd i riksdagen komma att skarpt lägga om invandringspolitiken. En stramare och mer verklighetstillvänd reglering Kinberg batras farval till reinfeldts vision invandringspolitiken har genomförts. Och Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten.

Den 26 maj meddelade Kammarrätten att de undanröjer Förvaltningsrättens domar. Det var således rätt av Vännäs kommun att neka personen socialbidrag.

Samma dag kommenterade jag saken i ett inlägg här på WidarDirekt:. Men domstolen ägnar sig i vart fall åt juridiska övervägningar och resonemang. Om behovet kan tillgodoses på annat sätt föreligger alltså inte förutsättningar för att erhålla bistånd med stöd av Socialtjänstlagen. Högsta förvaltningsdomstolens prövningstillstånd är mycket viktigt. Sans och balans behöver återföras till det mycket viktiga invandringspolitiska området.

Logga in på Dagens Nyheter

Sverige är ett invandringsland och ska så vara. De senaste tio årens volymer har dock inneburit så pass stora påfrestningar på hela välfärdssamhället att all koncentration måste läggas på kraftigt förbättrad och förvettigad etablering av de som fått uppehållstillstånd i landet. Att ovanpå detta tillåta att med allmänna medel försörja människor som inte har rätt att bo i Sverige är mycket utmanande mot välfärdsstatens åtaganden mot sina finansiärer och medborgare.

Så justitieminister Morgan Johansson bör hålla ångan uppe. Högsta förvaltningsdomstolen kan komma att tolka lagarna på så sätt att kommuner är skyldiga att stå för såväl försörjning som offentlig välfärd åt människor som inte har rätt att vara i Sverige.

Skulle ett sådant läge uppkomma behöver Morgan Johansson ha ett färdigt lagändringsförslag berett och klart. Papperslös är MAN ofta vid ankomsten Efter avslag är man enbart illegal! Dags att ord återfår sin Kinberg batras farval till reinfeldts vision valör, svenskt nyspråk är ett vänstergissel PS Malmö kommun ger redan idag papperslösa försörjningsstöd.

Kanske saknar utgången av rättsprövningen i högsta instans betydelse. Malmö är idag konkursmässig utan bidrag från landets övriga kommuner. Så det gäller att skynda på att bosätta sig i rätt kommun tex Malmö. Det finns bara två skäl. Antingen är man i Sverige lagligt eller så vistas man här illegalt. Ordet papperslös Kinberg batras farval till reinfeldts vision bort för det är en omskrivning av olaglig vistelse!!

Många illegala migranter vädrar måhända nu morgonluft. Ett ja i högsta instans underlättar inte precis polisens arbete med avvisning av personer med avslag på asyl som uppehåller sig i landet. Löfvens vallöfte om att skapa "ordning och reda " i asylsystemet ekar ännu tomt.

Fredrik Reinfeldt kramar om partiledaren...

Självklart skall de som fått avslag lämna landet. Trycket på Europas gränser är högt och kommer inte att avta under vår livstid - snarare tvärtom. Sönderfallet i Mellanöstern har bara börjat och stora "Kinberg batras farval till reinfeldts vision" i Afrika söker sig norrut. EU inkl Sverige bör lämna åtagandet att ta emot asylsökande vid gränsen och endast ta emot kvot-flyktingar via UNHCR i första hand familjer eller kvinnor med barn som då kan resa hit på ett säkert sätt - och integreras på riktigt.

Ett sådant förslag lär ej komma före valet! Morgan är ej precis känd för snabbhet, när det gäller att ändra lagstiftning Fast det beror möjligen, på olika viljor inom S, eller inom regeringen? Mp lär väl sätta ner stilettklackarna Vi har 'terroristlagstiftningen' i minne!

Merit Wager för ut osannolika berättelser,företeelser och händelser. Tyvärr verkar alla stämma. Om Sverige är och ska vara ett invandringsland måste fokus skifta från asylinvandring till arbetskraftsinvandring.

Här är de svenska fonderna...

Allt hävda något annat är bara förvillande för de stackars svenskar som nu får äran att betala hela kalaset. WidarDirekt Arbetsförmedlingen har ett alltmer hopplöst uppdrag. En snabbt växande andel av den arbetslösa arbetskraften är nu så pass lågutbildad och funktionsnedsatt att det inte finns en arbetsmarknad att matcha de arbetslösa mot.

M-ledaren Anna Kinberg Batra, flyktingar på väg genom Europa, Alliansen analys Ewa Stenberg: ”Kinberg Batras farväl till Reinfeldts vision”. Samlingssida för artiklar om Kinberg batras farval till reinfeldts vision. Batra bjuder till bords · Syftet är naturligtvis dubbelt. Farväl till Nya Moderaterna · Partiets väljarbas skulle. Fredrik Reinfeldt kramar om partiledaren Anna Kinberg Batra efter hennes tal på Moderatstämman i Karlstad på Kinberg Batras farväl till Reinfeldts vision.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde