Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

90.3m FM

Farre utlandska studenter antagna

opinion

Fler än personer sökte till högskolan hösten — kom in.

Lund leder med antagna betalstudenter...

Trenden att fler sökande antas till utbildningar och kurser håller i sig. För femte året i rad tar UHR på regeringens uppdrag fram en analys av sökande och antagna till utbildningar på universitet och högskolor. Rapporten ger en bild av den senaste antagningsomgången Farre utlandska studenter antagna högre utbildning men även långsiktiga trender i antagningsstatistiken. I höst fanns det drygt 19 nationella universitets- och högskoleutbildningar och kurser att söka.

Flera yrkesutbildningar, som civilingenjörs- och läkarutbildningarna har fler antagna hösten än något år tidigare. Det kan åtminstone delvis förklaras av att dessa utbildningar fått ytterligare resurser.

Den som söker och blir...

Varje rapport har ett fokusområde och i höstens version har författarna tittat särskilt på lärarutbildningar och Farre utlandska studenter antagna. Till lärarutbildningarna sökte något färre personer i år än Vissa lärarutbildningar går upp och är populära medan andra går ner, säger Anders Lundholm. Höstens analys visar att antal antagna till de internationella programmen har ökat.

Återhämtningen har skett succesivt. Han förklarar att ökningarna delvis kan bero på att tidsplanen ändrats och nu ger längre tid för handläggning av t.

Det är sökande utanför EU som betalar anmälningsavgift som står för den största ökningen bland de antagna till internationella program. Universitets- och högskolerådet är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Myndigheten har drygt medarbetare i Stockholm och Visby.

Om Universitets- och högskolerådet. Nyhet  Antagning och studier,  Statistik. Sökande till lärarutbildningar ökar på sikt Varje rapport har ett fokusområde och "Farre utlandska studenter antagna" höstens version har författarna tittat särskilt på lärarutbildningar och distansutbildningar.

LÄS MER: Färre antagna till...

Bättre tidsplan ger fler antagna till internationella program Höstens analys visar att antal antagna till de internationella programmen har ökat.

Relaterade sidor och dokument Rapport: Antagning till högre utbildning höstterminen Farre utlandska studenter antagna. Detta gör UHR Uppdrag Validering — få papper på kompetensen Jag vill studera Jag vill arbeta Jag är vägledare eller arbetar med bedömning av reell kompetens och validering Jag företräder en skola Jag är arbetsgivare eller företräder en bransch Jag har utländsk utbildning eller arbetar som kontakttolk Intressenter och målgrupper Organisation Styrelse Styrdokument Årsredovisning och budgetunderlag Vi är UHR Jobba på UHR Förmåner och villkor Konferenser Genomförda konferenser Reell kompetens — nu en realitet?

Nationella minoritetsspråk IDA-dagarna Temaområden Inspirationsföreläsare Högskoleutbildade på flykt — hur tar lärosäten emot dem? Gemensamma mål för att öka antalet utresande utbytesstudenter - vägledning och genomströmning vid finskt lärosäte Breddad rekrytering och Farre utlandska studenter antagna deltagande inom högskolan Planeringsorganisation Praktisk information Sammanfattning av Kvalitetsdrivet april Läs- och skrivutveckling - en nationell och internationell angelägenhet NUAK Om NUAK Kalender Nyheter Pressmeddelanden Kontakt Om webbplatsen Kakor cookies på uhr.

In English The uhr.

Färre utländska studenter antagna. Publicerad...

Om Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Utvecklingen med färre antagningar till internationella utbildningar gäller Vad vi med säkerhet vet är att antalet antagna studenter till våra.

Svensk utbildning får blandat betyg...

Färre utländska studenter antagna. Publicerad Antalet antagna studenter till höstens internationella högskoleprogram minskar rejält, enligt. Stockholm. Antalet antagna studenter till höstens internationella högskoleprogram minskar rejält, enligt Högskoleverket.

MORE: Fattig student blir fattigare

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde