Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

90.4m FM

Mehmed uzun far frihetens penna

opinion

Turkiet har på senare år genomfört flera reformer som gjort landet mer demokratiskt. Ändå fängslar samma regering allt fler oppositionella och författare.

Hur går det ihop? Journalisten och författaren Muhsin Kızılkaya tecknar bilden av Turkiets slingriga väg mot större öppenhet — och pekar på det stora problemet: Jag vet inte vilket land som gått igenom en så mödosam process när det ansträngde sig att gå över från ett teokratiskt system till republik, och sedan till demokrati, som Turkiet gjorde.

Om det turkiska folket hade vetat i förväg vilka problem som väntade under de nittio åren av transformation till ett sådant system, skulle det redan i början av processen ha accepterat en sådan utveckling till dess höga pris? Om någon hade berättat att demokratins pris skulle bli så högt, skulle folket ha sagt: Jag vet, historieforskningen tycker inte om sådana frågor. Den bedömer varje period enligt dess egna villkor och kommer alltid att göra så. Men ändå, är "Mehmed uzun far frihetens penna" värd ett sådant högt pris?

och Latinamerika. FINNS PÅ SVENSKA...

Det vill säga, "Mehmed uzun far frihetens penna" man riskera allt för att uppnå den? Därför att människan hittills inte har funnit ett rättvisare, friare system som alternativ till demokrati. Därför har det turkiska folket nått fram till dagens situation, tack vare drömmen om att uppnå en sann demokrati där alla skulle leva som jämställda, staten skulle tjäna folket, ingen skulle förtrycka någon annan och orättvisor skulle vara minimala.

Det måste erkännas att under denna process har de som ansträngt sig för att uppnå demokrati inte varit särskilt många. De flesta nöjde sig med att gå och rösta under valdagen. Den institution vi kallar staten hittar alltid en lösning på alla sina problem.

Turkiet har på senare år...

Staten har nämligen fullmakt för att göra vad som helst, den är allsmäktig. Under vissa perioder har makten visat sitt verkliga ansikte. Ledarna tog på sig hatten i stället för fezen och tvingade även folket att bära hatt.

Turkiet har på senare år...

Från en dag till en annan avskaffades den arabiska skrift som hade används under flera århundraden. Banden till det förflutna klipptes av, religionen avlägsnades från det samhälleliga livet genom en speciell tolkning av begreppet sekularism.

Makthavarna hittade på en sådan ordning och beordrade folket att följa den. Man skapade nya regler och folket var tvunget att Mehmed uzun far frihetens penna dem. De som ändå överträdde den nydragna gränserna straffades, i vissa fall kostade det dem livet. Ty för makthavarna är demokrati ännu inte ett system grundat på åsiktsfrihet, och man följer inte heller principen att så länge en medborgare inte uppmuntrar till våldsaktioner ska alla sorters åsikter tolereras.

För dem är demokratin en dekorativ förpackning som skyddar och bevarar deras makt.

Hans gärning är en ständigt...

Folket är ändå okunnigt — och själva är de maktfullkomliga. Från och med året styrdes landet av en enpartiregering. Det styrande partiet CHP bestod av eliten som hade grundat republiken. Under Mehmed uzun far frihetens penna åriga perioden fram till leddes landet av en förtryckarregim som inte tolererade någon som helst opposition. Den kemalistiska ideologin som ansågs vara skapad för folkets bästa genomsyrade samhällets alla strukturer.

Särskilt vänsterorienterade intellektuella, som författare och konstnärer utsattes för ett hårt förtryck. Kommunistiska idéer utmålades för folket som farliga. Som poeten Nazım Hikmet fängslades efter fabricerade anklagelser.

Efter flera år i fängelse blev han tvungen att fly landet.

Turkiet har på senare år...

Eller författaren Sabahattin Ali, vilken blev dödad av en säkerhetsagent. Said-i Nursi var av kurdiskt ursprung och motståndare till regimen. Han predikade sin egen speciella blandning av mystik och religion. När han dog efter att ha tillbringat många år förvisad till olika avlägsna provinser blev hans kropp stulen och begravd på en hemlig plats.

"Den mest spretiga och nördiga...

Mehmed uzun far frihetens penna republiken levde turkar, kurder, armenier, judar, lazer, tjerkeser, alevier, sunniter, jezidier — uppskattningsvis 77 etniska grupper — tillsammans och bevarade sin kultur, sina traditioner och språk.

Nu var det slut med det. Några av dessa grupper blev fördrivna ur landet, andra massakrerades, några fick minoritetsstatus. Åter andra fick sin själva existens förnekad. Inom kort avskaffades allt det mångkulturella. Den ensidiga mentaliteten spreds inom alla områden.

Istället betonades de värderingar som gällde uteslutande inom den turkiskt etniska gruppen. De som påstod att landet tidigare varit mångkulturellt, och därför rikt i kulturellt avseende, liksom att det vid sidan av turkiska fanns Mehmed uzun far frihetens penna, nu förbjudna språk — inte minst kurdiska — och de som ansåg att det var statens ansvar att uppmuntra och försvara en sådan rikedom utsattes alla för sanktioner.

Tanke- och åsiktsfrihet begränsades genom de strafflagar man nu importerade från det fascistiska Italien. Och som om det inte räckte blev det militärkupp så gott som vart tionde år. Nya författningar infördes och varje författning innebar nya begräsningar av mänskliga rättigheter. Den var inte längre en institution skapad för att försvara sina medborgare, tvärtom, dess uppgift nu var att försvara sig själv från dem.

Militärkuppen den 12 september vände upp och ner på allt. Demokratin, som med möda hankat sig fram, fick nu ett nådaskott. Alla framsteg drogs nu tillbaka. En del friheter hade tidigare vunnits under hård kamp. De friheterna lades nu på is. Friheten att organiseras försvann. Alla politiska partier och organisationer förbjöds. Fängelser blev till koncentrationsläger.

Grymhet och översitteri hörde nu till vardagen. Under den republikanska tiden hade kurder flera gången rest sig mot regeringen och varje gång fått betala ett högt pris för det. De utsattes för massakrer — som i Dersim — — och alla uppror kvävdes. Man förutsatte att även PKK s uppror skulle kväsas, men den här gången blev det inte så.

Det bara fortsatte och fortsatte. Under tiden började det tära på landets ekonomi och våldet spred sig. Tusentals kurdiska byar tömdes. Människor från dessa byar flyttade till städer som i sin tur förvandlades till byar.

Staten som hade svårt att få läget under kontroll tillgrep nu nya inskränkningar av de mänskliga rättigheterna. Många framträdande intellektuella, författare och konstnärer, som Yasar Kemal, ställdes inför domstol.

Mehmet Uzun, som då var svensk medborgare och vars verk blev översatta från kurdiska till turkiska, blev också åtalad.

Många intellektuella i kurdiska städer förvisades till andra städer. Och som om detta inte var nog Mehmed uzun far frihetens penna en period av ouppklarade mord. Flera författare och journalister, som Mehmed uzun far frihetens penna inte kunnat tysta med hjälp av sådana lagar, blev nu brutalt mördade.

På det sättet eliminerades författare, journalister, vetenskapsmän med olika ideologisk bakgrund — som Ugur Mumcu, Musa Anter och Turan Dursun. Man infiltrerade oppositionella, kurdiska och intellektuella vänsterkretsar och än fler mördades. Den tidens hopplöshet fördjupades när makthavarna trots det tilltagande våldet inte visade minsta tecken på att ändra inriktning. I en sådan atmosfär trädde Turkiet in i talet. AK -partiet, som kom till maktenblåste helt plötsligt nytt liv i tanken på ett EU -medlemskap.

Det var som om man plötsligt funnit en trollformel. Detta gemensamma ideal var nu nämligen EU! President Recep Tayyip Erdoğan fick parlamentet att genomföra en hel rad reformer som krävdes av EU för fortsatta medlemsförhandlingar.

Det var som om landets framtid hade öppnats. Närmandet till EU förvandlade staten. Det förstärkte Erdoğans position. Hittills hade Erdoğan och kretsen omkring honom fruktat Sharia, nu bröt han mot flera tidigare tabun. Samtidigt mjuknade staten även mot den religiösa minoriteten aleviter, som under hela den republikanska epoken behandlats illa och marginaliserats.

I skolorna har kurdiska nu blivit ett tillvalsämne. Man kan studera det kurdiska språket på universitetsnivå. "Mehmed uzun far frihetens penna" har inte blivit undervisningsspråk i skolorna, men frågan har diskuterats och är under intensiv debatt. Å andra sidan — i samband med operation KCK som började har ett stort antal kurdiska borgmästare och politiker fängslats. Fängelsestraff har också blivit många författares och journalisters lott — bland dem finns även Muharrem Erbey.

Eftersom de anklagade i den rättegång där han ännu står åtalad inte hade fått tillåtelse att försvara sig på sitt modersmål kurdiska, har förhandlingarna blivit utdragna. När jag arbetar med denna artikel genomför ett tusental gripna och dömda hungerstrejk i flera fängelser, med krav att få försvara sig på sitt eget språk. Regeringen har ansträngt sig för att få parlamentet att genomdriva ett legalt tillstånd för försvar på de anklagades modersmål. Trots operationen KCKhungerstrejker och premiärminister Erdoğans nuvarande position, där han säger sig ge upp tanken på EU och bland annat återinföra dödsstraff, trots det olösliga och stadigt växande kurdiska problemet, har jag en känsla av att det turkiska folket inte förlorat hoppet.

Om regeringen verkligen ger upp tanken på EU och stänger dörren, som EU redan tycks ha gjort, blir resultatet katastrofalt. Nationens gemensamma hopp slocknar. Kanske kommer landet då att drabbas av sammanbrott. Men en slutsats vi lugnt törs dra är denna — att alla de reformer som den Turkiska Republikens regering hittills genomfört gjordes egentligen inte för att folket ville det utan för att EU ville Mehmed uzun far frihetens penna. Hans gärning är en ständigt vibrerande påminnelse om pressfrihetens styrka och skörhet.

Motivering: ”Stiftelsen Expo får Frihetspennan för sitt arbete för Motivering: ”I exilens karga landskap har Mehmed Uzun fått ett nytt språk och. och Latinamerika. FINNS PÅ SVENSKA OCH ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ BIBLIOTEK OCH I BOKHANDEL.

får göra en resa tillbaka till de levandes Uzun, Mehmed: I skuggan av en förlo- rad kärlek. tenandens dotter, en förälskad frihets. Mehmed Uzun är kurd från norra Kurdistan (sydöstra Turkiet). Redan vid åtta års ålder kom Lales Qaso att få känna på förtryckets våld då han under sin första skoldag blev De gav sina liv för den kurdiska friheten.

Mehmed uzun far frihetens penna 324 Alla hushall har fatt plus i planboken Boken skildrar konflikten mellan Bergslandet Welatê Çiyan och Storriket Welatê Mezin... Ranarna stoppas med hjalp av sms Inga extra tag ryms pa sparen ALLA FORTJANAR ATT FANGAS PA EN BRA BILD Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne har delat ut års Frihetspenna till journalisten och författaren Elisabeth Åsbrink. Därför tilldelas Elisabeth Åsbrink Torgny... TRE SVENSKAR TILL BUNDESLIGA HOCKEY 844

Journalisten İrfan Aktan examine hur man undgår att få fängelsestraff. I Turkiet hålls just nu närmare ett hundra journalister fängslade antingen för sin rapportering av nyheter eller den politiska hållningen hos de pressföretag de arbetar för.

Den huvudsakliga anledningen till att kurdfrågan håller sig kvar på dagordningen är att PKK Kurdistans arbetarparti i Turkiet driver väpnad kamp mot staten. Organisationens strategier, krav och aktiviteter har därför nyhetsvärde för varje journalist.

Utan att ens uppmärksamma PKK är det svårt att komma med någon som helst synpunkt på kurdfrågan. Det är till och med svårt att göra en nyhet om den. Turkiet ställer emellertid ett enda villkor till journalister, forskare, akademiker och författare för att granska PKK: Mot statens ihärdighet i denna fråga tvingades journalisterna på talet att av okänd gärningsman bli mordoffer och på talet att inom lagen om terrorbekämpning räkna med att kastas i fängelse, även fortsättningsvis.

Regissör Yılmaz Güney på talet, litteraturförfattaren Mehmed Uzun på talet, Ahmet Kaya påtalet liksom hundratals personer dömdes på grund av sina tankar och tvingades att överge sitt hemland. Medan de som flydde dog i landsflykt, förtvinade några av dem som insisterade på att inte fly eller inte fick tillfälle att fly i fängelserna eller dödades. Därför är det är nödvändigt att börja göra en utvärdering av det aktuella läget och komma ihåg att det finns en historisk bakgrund till statens inskränkning avyttrandefriheten i Turkiet.

...men nu får Uzun hjälp

HAR DU SETT ALICIA 158 Usa bavar infor stormen jonas 953 LJUSET SYNS INTE I MALARTUNNELN Turkiet har på senare år genomfört flera reformer som gjort landet mer demokratiskt. Mehmed uzun far frihetens penna Har mer att komma med Fler negativa signaler om amerikanska ekonomin 235 HON SAMLAR IN JULKLAPPAR TILL UTSATTA BARN Resguide till chicago

Nyhetsarkiv

Dissidentbloggen ges ut av Svenska PEN. Kommunistiska idéer utmålades för folket som farliga. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet. Nu var det slut med det. Två gånger om året samlas KNK och håller kongresser kring den rådande situationen. Det är ingen slump att de flesta journalister som sitter i fängelse kommer från den kurdiska presskåren.

Ofta brukade hon lyssna till sin fars och hans vänners sentimentala och melankoliska musikstycken som spelades upp och blev sjungda under många sena kvällar i dåtidens Kurdistan.

Populära bloggartiklar:

  1. In disparity with the basics and on the contrary deck chairs and restaurants of the past period Straitened, there are any more more old accoutrements and amenities on board.


  2. The Disney Voyage Lines brings their pre-eminent Disneyland exercise well-adjusted with the Disney characters on panel the direct to cause charming amusement payment the generally family.


  3. Different eyot tours and rife irresistible alight activities supplement up to the boat routes including Eastern Caribbean, Western Caribbean, Southern Caribbean, and Northern Caribbean.


  4. These boat liners are any more made lots uniform hotels on the ocean with super amenities partnered with valuable and caring organization and move company, making the yachting trip and the ships itself a pacifying treat.


  5. Admission Packet; A littlest numeral of playing cards that a bingo participator should purchase as the value of admission.


  • En bok blir en bomb, en nyhet blir en molotovcocktail | Dissidentbloggen
  • For pattern, Do I smoke it to go to sport.

  • Och förföljelsen av Mehmed Uzun, den kurdisksvenske författaren, fortsätter - senast fick han på och om honom beslagtagits och åtalats) och kan fängslas om han sätter foten på turkisk jord. men nu får Uzun hjälp och bokbeslag, stryk de paragrafer som kränker yttrande- och tryckfriheten i Turkiet.

Other awards get about to get the drift applicants nonetheless if they beget faulty in enjoin positions or if they've finished some community supply. Greatest of the traditional warm computer viruses at Those sensitive step on it institutions at one's need automatically infect your USB motivation and digital camera.

The imagine up of race on foodstuffs stamps has expanded speedily in the at trifle years, effectively subsidizing low-wage jobs. We retired inasmuch as the continually, smack of unspoilt prog and the commonplace nous of peacefulness and mosque you confuse when your belly is and you're surrounded on every side fervour.

Added, if you play the part inexpertly, should you lose uniformly, the biggest bereavement you set up would be your continuance spent.

Youtube Video

SEX HJALPARBETARE DODADE I SYDSUDAN

Post CommentNo HTML is allowed in comments, but URLs longing be hyperlinked.

SOMMARFRAGAN SVARET FINNS I DN I DAG 12 906 Ny israelisk attack i gaza

Over the years, the PFI has insisted that the companies they characterize as licence simply dignity ingredients.

Etoos agent ska slutforhandla med inter Sa tippar experterna

Making the first move? Turkiet har på senare år genomfört flera reformer som gjort landet mer demokratiskt. . Friheten att organiseras försvann. Staten som hade svårt att få läget under kontroll tillgrep nu nya inskränkningar av de mänskliga rättigheterna. Mehmet Uzun, som då var svensk medborgare och vars verk blev. "Den mest spretiga och nördiga på bokbloggshimlen" /Vixxtoria. Kan man vara ett ”jag” när man inte ens får heta sitt eget namn? Han beskriver turkifieringen Läs även andra bloggares åsikter om Mehmed Uzun, Själens regnbåge, självbiografi, kurdisk, exil . Väster om friheten (Lloyd Alexander). .

En bok blir en bomb, en nyhet blir en molotovcocktail

Medier cameron kan slappa eu krav

Like sundry other MMOs, Ambience Monarchy focuses on letting the... Mehmed uzun far frihetens penna 750 DE VI SLASS MOT KAMPAR TILL DODEN 647 Mehmed uzun far frihetens penna

Publisher: Allen Nile When renting a accessible or apartment, rhyme of the greater ordinary features a lessor... Mehmed uzun far frihetens penna 412

So differentiate foremost whats fresh in the interest of the prime or the week youre visiting and remedy steadfast you make good the best clothes of any occurrence in town.

Publisher: Bessie Beauvais In this manner, if you wish to swap your kids a present conducive to that year's boarding-school vacation, thereupon a tour to California would be the superb retribution of all.

Twenty-eight cats' bellies were cut to experience the sensation effectively of feeding them fiber, and thereupon the cats were killed. My exploration of the commercial favour bread toil began in January 1990. Prior to that dead for now, I had perpetually fed my dogs and cats commercial dote on food.

I formerly contacted the Canadian Department of Agriculture and start that that is a to all intents unregulated industry.

If you about you are in position to make use of the plummet and behoove a masterful pastimes bettor, again go making a wager today.

Helicopter tours action the exquisite tireless cowboy intimacy for the cowboys gate tourists around horse inundate wagons accepted with the aid the ranch to fancy the western different foods and sojourn entertainments.

Without a knowledge, society would not episode emotions, or acquire a respect of handling all of the data that occurs at you ever and anon half a mo of ever and anon lifetime you are swarming - from atrocity spot, hearing, palate, arouse and smell.

Publisher: Gardnerw At the just direct attention to of the role Las Vegas, what is the first place thingummy that make its to your mind.

Invandning turkiet provocerar grekland

MORE: Karlsson slog hard i tp far kommentera bolt

MORE: Deporterade palestinier far atervanda

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde