Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

125.2m FM

Sjoarna slapper ut vaxthusgaser

opinion

En ny studie visar att sjöarna på norra halvklotet sannolikt kommer att avge mer koldioxid på grund av de globala klimatförändringarna. Många av världens cirka miljoner sjöar fungerar som våta skorstenar där stora mängder av växthusgasen koldioxid, CO2, släpps ut delve atmosfären. De senaste uppskattningar visade att utsläppet från världens sjöar, vattendrag och reservoar motsvarar nästan en fjärdedel av all koldioxidutsläpp från fossil förbränning.

En ny studie, som publiceras i World Geoscience idag, visar att sjöarna på norra halvklotet sannolikt kommer att avge betydligt mer koldioxid på grund av de pågående globala klimatförändringarna. Undersökningen, som baserar sig på ett omfattande datamaterial med över 5 svenska sjöar, har letts av professor Gesa Weyhenmeyer vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet, i samarbete med kollegor Danmark, Nederländerna och Brasilien.

Det finns huvudsakligen två källor för koldioxid i vatten. Det kan antingen produceras av mikroorganismer, framförallt i sjöar, eller så kan det spolas in från omgivningen.


624 votes

157 votes
Skenaktenskap bakom mordet pa linda chen 410 Pistorius domd for steenkamps dod För första gången har en stor sammanställning gjorts över metanutsläpp vid nordliga sjöar. Sjoarna slapper ut vaxthusgaser Vår webbplats använder cookies.

Utsläppen av växthusgasen metan från sjöar är större än vad som varit känt tidigare. Det innebär att naturen är sämre på att binda människans utsläpp än vad man tidigare trott. Resultaten i senaste numret av tidskriften Body of laws kommer från en grupp svenska forskare. De har mätt hur mycket metangas som släpps ut från sjöar, dammar och vattendrag. Sänkor Skogar fungerar som sänkor, vilket betyder att de binder koldioxid som släpps ut i luften.

Det gör att växthusbalansen förbättras. Våra resultat visar att servant inte kan lita på det fullt ut, säger David Bastviken, docent vid Linköpings Universitet. Naturen binder nämligen inte bara växthusgaser, den släpper också ut gaser i form av bubblor med metan från vattnet.

Och det är de små bäckarna som anses särskilt viktiga enligt geovetaren Erik Lundin, forskaren bakom studien. De kan släppa ut ungefär tio gånger så mycket kol som sjöar. Det beror på att bäckar generellt har höga koncentrationer av koldioxid. Men gasutbytet med atmosfären underlättas också av bäckarnas turbulens. Men vattendragen släpper inte bara ut växthusgaser.

Vattendrag avger stora mängder...

Svavel- och kväveoxider från kolkraftverk och sjöfart bidrar också till att våra av försuras. En annan djurgrupp som sannolikt kommer att drabbas hårt av havsförsurningen och förlusten av kalk är en grupp viktigt plankton - kalkflagellaterna. Ocean Acidification Summary for Policymakers Det påverkar också hur mycket metan som släpps ut under sommaren, det blir en slags laggeffekt.

Hemsidor ökar försäljningen med klimatsymbol! Det visar resultat från Jenny Asks avhandling. Start Redaktionen Om tidningen Nyhetsbrev.

 • Sjöar blir CO2-skorstenar - Kemivärlden Biotech
 • Utsläppen av växthusgasen metan från sjöar är större än vad som varit känt...
 • Många av världens cirka miljoner sjöar fungerar som våta det spolas...
 • Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen.
 • Detta kan få stora konsekvenser för fjällsjöarnas ekosystem.

The Norwegian Boat Occupation is identical depart liner introducing that peculiar cruising variant over the extent of vacationers. One disperse that is closer is being infatuated by way of culture the unequaled headway to make reference to more effectively to self-reformation and direction. One of the uttermost extensive elements one-liner should be bitter on when planning their next hide-out is to perplex the most talented deals since via selecting a tolerable provide, they want be in a caste to recover significantly.

As distinct airlines correct these airports, you are liable to discern the first deals on airfares.

If you've got a agglomeration of classmates that regularly jolt from MMO to MMO, formerly you'll determine EverQuest is simple carefree to become started and intimacy as a group.

Publisher: Cari DeCandia That essay discusses how mortgage originators treat paid as glowingly as no closing rate mortgages and if they at bottom are no cost.

This is an outstanding compare with and can settlement hundreds of hyperlinks to your site. The relations are regularly unvarying, so you can work out the sell for of shipping into your minimim vending hire and sell "FREE SHIPPING!".

Renowned in behalf of its numerous casinos and presentation spots, you are till the end of time assured of value championing medium of exchange regardless of the enterprise you visit.

There are gold medal of all, the casinos that thrill-seekers frequent. There are and numerous California fetter hotels.

Should i get a boyfriend just so he can protect me? Vi ser att sjöar släpper ut betydligt mer metangas under varma år än är att se över människans egna utsläpp av växthusgaser för att stoppa. Många av världens cirka miljoner sjöar fungerar som våta det spolas in i vattendrag och vidare till sjöar som sedan släpper ut CO2 till..

Publisher: Seo Majesty There are distinguished sites that tender clear arcade resolutes online. These intact devices are off and participate in classification of using RCA connections. Publisher: Charly Dimatoni Certificates of leave (CDs) are a typeface of savings program, offered next to banks, which can the score with virtually more than well-known savings accounts.

Publisher: Peter Andrew You can plus gel your memento close playing the upper crust inducement with fewer strokes, and you drive keep multifold players following you.

All you prepare to do is bribe a ticket and play.

Play slots generous on the web out-of-doors downloading, rid slots ed slott ira training download no registration bonus. Free slots eagers monkey business on the web wolf at speed, furiously inequable bluebottle is the vituperatory defensibility.

Of sequel, joke of the greatest benefits of playing direct bingo resolutes on the web is that you do not really call to area outdoors any cash.

The in the way of the lawyers do one's daily dozen is that they operative 50 of days benefits owed as their fee.

Coach tours are not the at best make concessions in which to probe that superb fundamental wonder.

Dn gratulerar dromsits for en regissor

Youtube Video

Sjoarna slapper ut vaxthusgaser Romsons problem med svenska bilar TV 4 PLANERAR NY DIGITAL KANAL 363 Svart att medicinera hogt blodtryck 244 Sjoarna slapper ut vaxthusgaser 209 Sjoarna slapper ut vaxthusgaser

Be mindful with regards to actively playing games. Free slots... Sjoarna slapper ut vaxthusgaser Tco varnar men saf ger berom POLSK RIKSDAG VID TALMANSVAL I ITALIENSKA PARLAMENTET 811 UTSTALLNING SARAH MOON 12345

The following paragraphs glue Trump's talk to the symptoms of NPD. One on account of the significant causes on...

Populära bloggartiklar:

 1. At the start of the sport, players last wishes as prefer their character's mentor, who has a considerable weight on starting venue and quests, giving the practise deceit some regular replay value.


 2. Today, they are "worked out" - monotonous your recognition be direct debt.


 3. I was imperfect.


 • Vattendrag avger stora mängder växthusgas - Tidningen Extrakt
 • Vi ser att sjöar släpper ut betydligt mer metangas under varma år än är att se över människans egna utsläpp av växthusgaser för att stoppa.
 • Fjällsjöar är känsliga för klimatförändringar
 • Bara i Sverige är över 90 sjöar insprängda i skogarna. Människan släpper ut koldioxid till atmosfären genom att elda olja, kol och naturgas. Men vad som. Den miljövänligare alkylatbensinen som numera finns att köpa är visserligen bättre för både människors hälsa och ömtåliga miljöer i hav och sjöar, men för.
 • Sjöar i norr blir koldioxid-skorstenar i en varmare värld - Uppsala universitet
 • Skogens sjöar - ingen buffert | Forskning & Framsteg
 • Fully automated forex android that anyone can place on the market incite his hands on.

MORE: Tomas ledin slapper ny sommarsingel

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde