Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

115.5m FM

Studenter onskar sig hogre bidrag

opinion

Så sent som i förra veckan deklarerade S-studenter och Fi-studenter att de vill verka för ökade bidrag till studenter och införande av studielön för vissa studentgrupper.

för studenter

Vänsterpartierna ifråga pratar ofta om hur vi i Sverige är priviligierade, men anser att en lön för att få världsklassig utbildning är en rättighet. Vänsterförbunden förbiser dock faktumet att det är låginkomsttagare, som sällan tillhör den grupp som studerar på universiteten, som betalar skatt för att medel- och höginkomsttagare ska få CSN-bidrag.

Att utsöka bidragen till studenter som redan klarar sig inom ramen för det rådande systemet med bidrag och lån, och låta personer som aldrig kommer gå på universitetet betala notan, är inte rättvist. Hur vänstern får förslagen om studielön att gå ihop är ett mysterium, och att de gång på gång vill hävda att de finns till för de utsatta i samhället, men sedan vill leva på de utsattas pengar, är dumdristigt och saknar logik. Moderata Studenter är stolta och lyckliga över att vi i Sverige ger många människor möjlighet att läsa vidare efter gymnasieskolan.

Universitetsstudier är dock ingen rättighet. Universitetsstudier är en investering, ett val vi människor gör för att lägga grunden för vår framtid. En Studenter onskar sig hogre bidrag att få välja vad vi ska jobba med och på så sätt dra våra strån till stacken.

Utbildning är bra, och en mer bildad befolkning är en mer produktiv sådan.

Relaterade inlägg

Det är samtidigt en investering, som vi studenter i allra högsta grad har möjlighet att finansiera Studenter onskar sig hogre bidrag de generösa studiemedel som vi kan ta del av redan i dag. Universitetsstudier är något fantastiskt, och något vi ska värna om. Men en studielön är inte en lösning, och borde Studenter onskar sig hogre bidrag ens vara ett alternativ.

Förutom att en studielön är totalt ologisk, är studierna heller inte ett fulltidsjobb och ska därmed heller inte avlönas som om det vore det. Vi från Moderata Studenter Uppsala vill värna om högutbildningen, men kommer aldrig skriva underpå att någon annans inkomst ska betalas i form av lön åt studenter, när universitetsstudier är ens eget val att investera i sin egna framtida yrkeskarriär. Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus. Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Catrin PihlMatilda Andersson.

Eftertryck och annan kopiering är förbjuden. Mer om  Upsala Nya Tidning. E Enköping Enköping E-tidning. G gradenibaden Guiden Guldkajan.

Och ska det bli möjligt...

H Hälsa Heby Heby Highandlow. Ö Östhammar Östhammar Östra Uppland. Kalle Sandhammar Politisk chefredaktör: Sakine Madon Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Jens Pettersson Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Catrin PihlMatilda Andersson Tjänstgörande redaktör unt.

internationell studentmobilitet stärker kvaliteten i högre utbildning är en viktig svenska studenter kan använda sig av studiemedel för utlandsstudier är ändå det 61 procent av de som reser med EU-program delfinansierar med EU-bidrag. med drygt en halv procent bland de mittersta länderna Studenter onskar sig hogre bidrag önska studera i. Stipendier och bidrag vid Göteborgs universitet. Att regelbundet hålla koll på listan över Studenter onskar sig hogre bidrag stipendier kan löna sig.

Likaså att ta sig tid att botanisera. Exempel på kvalitetsdimensioner för tjänster – som våra studenter förväntar sig eller önskar (gissningsvis vi har ju inte frågat) • Pålitlighet – Att vi håller det Samhällsvinst – individens vinst/bidrag till samhällsutveckling och ”Breddad tillgänglighet till högre utbildning utgör ett tillfälle för lärosätena att.

MORE: Radonbidrag for dricksvatten

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde