Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

122.1m FM

Vad gora om skolmaten ar dalig

opinion
Problemen kan ha med själva...

Här finns information för dig som har synpunkter eller vill lämna in klagomål på en skola eller förskola. Innan du framför dina klagomål eller tycker att skolan har gjort fel kan det vara bra att ta reda på vilka regler som Vad gora om skolmaten ar dalig. Här kan du få reda på det:. Din rätt i skolan  - Skolinspektionens webbplats för elever. Skolverkets sidor för föräldrar och elever extern länk.

För att du ska få så snabb och effektiv hjälp som möjligt ska du i första hand kontakta rektorn eller förskolechefen. Om du fortfarande är missnöjd bör du kontakta den lokala klagomålshanteringen.

Skolan och huvudmannen, det vill säga den som driver skolan kommunen eller en fristående huvudmanär skyldiga att ta emot och hantera klagomål på utbildningen.

Så här kommer du i kontakt med klagomålshanteringen:. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Här kan du se vart du ska vända dig med olika frågor, till exempel om du vill överklaga ett beslut om åtgärdsprogram eller mottagande i en särskola. Vänd dig till rätt myndighet. Skolinspektionen kan ta emot uppgifter och anmälningar om det finns missförhållanden i en skola. Vi gör då en bedömning för att eventuellt utreda det Skolinspektionen fått reda på.

Skolinspektionen gör en opartisk utredning av uppgifterna vi får in. Vi företräder varken eleven, föräldrarna, läraren, förskolläraren, skolan eller huvudmannen.

Detta kan du anmäla. Vi kan inte ändra på redan fattade beslut — men om vår utredning visar att skolan eller förskolan har brutit mot reglerna kan vi Vad gora om skolmaten ar dalig att de rättar till sina brister.

Skolinspektionen kan även anmäla en legitimerad lärare till Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden kan besluta att ge läraren Vad gora om skolmaten ar dalig varning eller återkalla lärarens legitimation. En anmälan om mobbning eller kränkningar kan också leda till att Barn- och elevombudet kan kräva skadestånd för den utsatta elevens räkning. Skolinspektionen kan också välja att fatta beslut om att skicka en anmälan vidare till den som har ansvaret för skolan, huvudmannen, om de tidigare inte fått ta del av ett klagomål.

Huvudmannen är skyldig att utreda och vidta åtgärder om det funnits några brister. För föräldrar och elever. Prata med skolan eller förskolan Vänd dig till rätt myndighet Att anmäla till Skolinspektionen Detta kan du anmäla Gör din anmälan här Vill du vara anonym?

Exempel på beslut Skolplikt och rätt till utbildning Särskilt stöd Söka anmälningsärenden. För föräldrar och elever Här finns information för dig som har synpunkter eller vill lämna in klagomål på en skola eller förskola.

När du har synpunkter eller klagomål på skolan 1. Här kan du få reda på det: Din rätt i skolan  - Skolinspektionens webbplats för elever Skolverkets sidor för föräldrar och elever extern länk 2. Så här Vad gora om skolmaten ar dalig du i kontakt med klagomålshanteringen: Prata med skolan eller förskolan 3.

Gå vidare till rätt myndighet Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vänd dig till rätt myndighet 4. Vad kan Skolinspektionen göra? Innan du väljer att vända dig till Skolinspektionen med ett klagomål. Vi utreder bara saker som redan har hänt. Vi utreder inte heller alla ärenden. De ärenden vi utreder hanterar vi opartiskt. Det innebär till exempel att vi inte kan lösa någon tvist mellan vårdnadshavare och skola, eller mellan elev och skola.

Skolinspektionen företräder alltså inte den som anmäler. Vår huvudregel är att vi bara utreder om barnet eller eleven går kvar på förskolan eller skolan. Om det gäller kränkande behandling och mobbning kan vi utreda vad som hänt, även om barnet eller eleven har lämnat förskolan eller skolan.

Vi kan inte vara med i skolan eller förskolan och reda ut problemen. För mer information om vad du kan anmäla: Detta kan du anmäla Hur lång tid tar en utredning? Det tar oftast mellan tre och fem månader för oss i de fall vi väljer att utreda dina uppgifter.

Mer debatt

Vad kan en anmälan leda till? Din rätt i skolan - Skolinspektionens webbplats för elever Om du är missnöjd med eller anser att det finns brister i din eller ditt barns skola/förskola finns det Vad kan Skolinspektionen göra? För mer information om vad du kan anmäla.

Ingen ska behöva må dåligt...

Om du mår dåligt av att gå till skolan är det viktigt att du berättar det för någon vuxen, till exempel en Läs mer om stress och vad du kan göra om du mår dåligt.

SkolmatSverige har utvecklat ett webbaserat verktyg som skolor kostnadsfritt kan använda för Varför är skolmåltiden viktig? Vad kan du som pedagog göra?.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde