Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

143.3m FM

Musik i korthet

opinion

Vårt första stopp blir på Bergaskolan i Limhamn. Vi ska träffa Paulo de Oliveira. När vi anländer är Musik i korthet något tidiga och i musiksalen pågår lektionen för fullt. Eleverna går i åttan och de spelar Bryan Adams låt Heaven. Vi får höra att det Musik i korthet första gången de spelar den och det är med en viss förundran som vi tänker på hur bra de spelar efter bara en gång.

Paulo berättar att detta är något av det bästa med att arbeta som musiklärare. Han fortsätter med att beskriva vad han anser vara det viktigaste för en lärare.

Att lära sig att spela...

Det är även viktigt att uppmärksamma den enskilde eleven för att skapa tillit och entusiasmera. Paulo berättar att de flesta ungdomar lyssnar på musik och därför blir musiken en Musik i korthet gemensam nämnare. Ungdomar kan enkelt ta del av musik och lära sig via internet, men det kan vara bra att ha en lärare också, resonerar Paulo. Uttryckssätten i skolan är oftast Musik i korthet tala eller skriva.

Men musiken uttrycker något annat än vad eleverna i vanliga fall är vana vid i skolmiljön. Paulo tycker det är roligt att lära ut, men han är samtidigt tydlig med vad han förväntar sig av eleverna. Annars sänks lätt nivån. Det är därför viktigt att både våga säga ifrån och att uppmuntra elever.

Tio i topp sändes direkt...

Men även ödmjukhet är viktigt, att som lärare våga erkänna om man gör fel. Musiklektionerna är minst 60 minuter långa.

i korthet. Johan Palm My...

Niorna undervisas i halvklass och alla andra undervisas i helklass. Paulo vill att musiklektionerna ska fylla elevers kunskapsluckor och lära dem att spela bra. Det är fortfarande en kick när det låter bra, säger Paulo och fortsätter: Många elever vågar inte sjunga och sedan lyckas man få dem att framträda vid en konsert. Detta är ett bevis "Musik i korthet" att man som lärare gör skillnad med sitt arbete, säger Paulo.

Intervjun avslutas med att Paulo berättar att han gärna hade undervisat i ett ämne till. Man är nog en vinnare av att komma ut i arbetslivet med flera ämnen.

Att träffa elever i olika sammanhang är att rekommendera, både för lärarens och för elevens del.

Läste under utbildningen in grundskola och gymnaisekompetensen GG-kompetens. Examen Undervisar Åk 6—9, Bergaskolan. Inifrånperspektiv på svensk körverksamhet Re thinking organ improvisation: Ups and downs Singing in Action Exercising musicianship anew through soundpainting Nr.

Operans dubbla Musik i korthet Nr. Improvisation, Computers and Interaction Nr. Spår av musik Nr. Walking Together with Music Nr. Ett o-herrans liv i Rytmikens tjänst Nr. If I were a Drongo bird Nr.

I korthet. Timotej Längtan [Lionheart...

Abraham från Godegård Nr. Musik, liv, glädje Fristående forskningspublikationer Acts of Creation re thinking Musik i korthet Bedömnings- och utvärderingsfrågor i musikutbildningar Nr.

Den konstnärliga pedagogen och den pedagogiska konstnären Nr. På jakt efter en mångkulturell musiklärarutbildning Nr. Intersection and Interplay Nr. Uttryck genom handling Nr.

Musikaliskt lärande i kulturmöte Nr. Teologi för kyrkomusiker Nr. Musikhögskolan i Malmö — hundra år av musikutbildning Nr. Presentation och granskning av några KU-projekt vid Sveriges musikhögskolor Nr. Ledarna i kören Nr.

Programmet bjöd på flera intressanta...

Medierande verktyg i körledarpraktik Nr. Mellan klassrum och scen Nr. Surrounded by Sound Nr. Storytelling in Jazz Improvisation Nr. Musiklärares handlingsutrymme — möjligheter och begränsningar Nr. Musikaliskt lärande som social rekonstruktion Nr. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: Talk on Musical Interpreation Nr. Le respect de la tradition Nr.

Rap p i käften Nr. Att iscensätta lärande Nr. Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris Nr. The Oral University Nr. Jag kan göra hundra låtar Nr. Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse Nr. Musikelever på gymnasiets estetiska program Nr. Spanish Dreams Francis Poulenc: Mélodies Svenska låtar på spansk gitarr Gitarrpolska Torsten Nilsson: Works for organ and piano Carl-Olof Anderberg: Musik i korthet verkar inte påslaget?

För att ta reda på hur musiklärare har det, är det bästa sättet att möta dem i deras vardag. Vi har därför valt att åka till två högstadieskolor i Malmö för att ta del av två musiklärares tankar kring sitt yrke, men även för att få en glimt av hur deras vardag ser ut. Jag tror att musik berör alla och genom musiken kan man som lärare möta ungdomar i deras värld.

Paulo berättar att de flesta ungdomar lyssnar på musik och därför blir Jag tror att musik berör alla och genom musiken kan man som lärare.

Först från tiden då människan börjar använda skriftspråk kan vi hitta instruktioner för hur musik ska framföras och så småningom även olika. Det är viktigt att eleverna Musik i korthet grundläggande färdigheter i musik, men det allra viktigaste är att de känner att de kan delta och utvecklas på sin.

MORE: Peter mangs spelar in musik i fangelset

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde