Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

149.4m FM

Sachalin 2 500 kan ha dott i skalvet

opinion

Sydkorea är ett mycket spännande land som bjuder på antika ruiner och fantastiska naturupplevelser med vackra landskap. Det här landet har också moderna städer där de som kommer på besök kan uppleva annorlunda kultur och tradition i total komfort. Till skillnad från grannlandet Nordkorea så är det här ett demokratiskt land med mycket god utveckling av ekonomi.

Huvudstaden heter Seoul och är världens tionde största stad där antika tempel står vägg i vägg med moderna skyskrapor. Formellt så heter landet republiken Korea och det ligger i östra Asien på den södra delen av Koreahalvön. I norr så har man gräns till Nordkorea och via vattnet så gränsar man även till Japan och till Kina.

Med 50 miljoner invånare så är Sydkorea ett mycket tätbefolkat land. De allra flesta bor i städerna där det finns bättre möjlighet till jobb och utbildning. När man talar Sachalin 2 500 kan ha dott i skalvet Sydkorea så brukar man nämna att det här landet är en av de fyra tigrarna. De andra tigrarna är Taiwan, Singapore och Hongkong.

Det som gör att man kallar dessa länder Hongkong är idag en del av Kina för tigrar är att de alla står bakom marknader som växer snabbt. Snabbt växande ekonomi har också fått sitt eget tigeruttryck, nämligen tigerekonomi.

Tigerekonomi har man börjat använda för andra länder som har en ekonomi som växer "Sachalin 2 500 kan ha dott i skalvet," som till exempel Irland under början av talet.

I söder så finns Koreasundet, i väster ligger Gula havet och i öster det Japanska havet som är en del av det Stilla havet. Den sydvästra kusten har gott om öar, vikar och uddar, medan den östra kusten har en mer rak formation.

I Sydkorea så finns det gott om berg och högland och den högsta bergstoppen är en vulkan med namnet Halla-san vars topp ligger på meter. Det här berget ligger på ön Jeju som är Sydkoreas största ö och som ligger omkring 10 mil från fastlandet. Sydkorea har många öar men av 3 öar så är det bara som är bebodda.

Landet kännetecknas av ett inlandsklimat med långa, torra och kalla vintrar och fuktiga och varma somrar. Man har fyra olika årstider och det är luftmassorna som kommer in från Asien som har störst påverkan på vädret.

Tydligen är det tradition att...

I Seoul så ligger vintertempereraturerna på några minusgrader medan sommaren ger varma dagtemperaturer på omkring 25° C. Cheju öarna har ett mildare väder än resten av landet och här hamnar man sällan på minusgradiga temperaturer under vintern. I Sydkorea så är man känsligare för tyfoner än i Japan och Taiwan, Kinas östra kust eller på Filippinerna.

Tyfonerna kommer in över landet under sensommaren och för med sig häftiga regn. På grund av regnen så råkar man ibland ut för kraftiga översvämningar. Det allra största landet i Ostasien är Kina och det här är också världens Sachalin 2 500 kan ha dott i skalvet land.

Faktum är att man under slutet av talet ansåg befolkningstillväxten som så pass alarmerande att man i Kina införde en regel som i vissa områden gjorde gällande att man bara fick ha ett barn per familj. Man tror idag att Kina har omkring 1. I Kina så tampas man fortfarande med gränskonflikter, både till land och till sjöss.

Det pågår fortfarande en aktiv diskussion om vilka gränsdragningar som ska gälla med länder som Pakistan, Indien, Japan, Taiwan, Malaysia, Filippinerna och Vietnam. Konflikterna rör ofta landområden och sjöområden där det finns naturliga rikedomar, råvaror som samtliga länder inblandade i konflikterna givetvis är intresserade av att kontrollera och dra nytta av.

Kinas yta är nästan lika stor som hela Europas yta samlat och här finns det en stor variation vad gäller natur och djurliv.

De flesta bor i de östra delarna av landet och i väster så finner man glest befolkade bergsområden, ödemarker och öknar. Nordost om Kina så ligger Gula havet som är en havsbukt, i öster så finns det Östkinesiska havet och i sydost det Sydkinesiska havet. De här tre havs-delarna är samtliga en del av Sachalin 2 500 kan ha dott i skalvet Stilla havet.

Landets sydligaste delar ligger i tropikerna medan de norra delarna är i höjd med norra Tyskland. I söder så har man alltså ett subtropiskt varmt klimat medan norr bjuder på ett klimat som är kyligare och som mer liknar det som vi ser i norra Europa. I östra Kina så har man ett havsklimat men i större delen av landet så kan klimatet beskrivas som kontinentalt där monsunvindar drar in och temperaturerna kan variera stort under året.

Kina har en hel del tvister med grannländer omkring var gränser ska dras. Då det rör sjöområden så tvistar Kina med Japan om Senkaku öarna alternativt Diaoyu öarna på kinesiska som ligger i Östkinesiska havet.

Det här var dock inget som Kina gick med på och diskussionen omkring kontrollen av öarna är fortfarande aktuell. Att öarna är av så stort intresse beror förstås på att man tror att de har gas- och oljefyndigheter. Kina anser sig också ha rätten till den större delen av det Sydkinesiska havet. Här är det också så att man tror att det finns gott om naturliga rikedomar på botten, och andra länder som är intresserade av rätten till områden i detta hav är Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan och Filippinerna.

Något som är mycket intressant med Kina är förstås politiken man för vad gäller barnafödande. Sedan slutet på talet så finns det en lag som gör gällande att varje familj bara kan ha ett barn. Reglerna är lite olika beroende på var i landet man befinner sig. Den här så kallade enbarnspolitiken tros ha fungerat men det är som sagt så att det kan vara lite svårt att veta exakt hur många kineser det egentligen finns då vissa familjer kringgår reglerna och i hemlighet skaffar fler barn som inte registreras.

Befolkningen består av Sachalin 2 500 kan ha dott i skalvet folkgrupper och minoriteter Sachalin 2 500 kan ha dott i skalvet här är gruppen Han den allra största. På japanska så kallas Japan för Nippon-koku eller Nihon-koku och det här är en ö-stat som ligger i Stilla havet. Rent praktiskt så rör det sig om 6 öar som tillsammans bildar landet Japan men det är de fyra största öarna, Honshu, Hokkaidō, Kyushu och Shikoku som utgör den allra största delen av landet. Med en total yta på km² så är Japan ett ganska så litet land och därför så är det anmärkningsvärt att man har mer än miljoner invånare vilket korar landet som världens tionde folktätaste land.

Bara i landets huvudstad, som har en yta som kan jämföras med Skåne, så bor det omkring 36 miljoner människor. Japans fyra huvudöar ligger i den västra delen av Stilla havet, den nordligaste är Hokkaidō från vilken man når det Ochotska havet som även har kust till Ryssland. Längst söderut så finns Ryukyuöarna. Japans form och terräng har påverkats starkt av det faktum att landet ligger mellan den eurasiska tektoniska plattan och Stillahavsplattan.

Tydligen är det tradition att...

Detta kan man se genom de bergsformationer som finns på öarna och på att det här också finns flera vulkaner. En känd vulkan är berget Fuji som rent praktiskt klassas som en aktiv vulkan men som anses vara sovande och därför ofta refereras till som inaktiv.

I Japan så har man fyra årstider men klimatet kan se lite olika ut beroende på var i landet man befinner sig. I norr så är klimatet tempererat medan söder bjuder på ett subtropiskt klimat. Vintrarna kan bli långa och kalla i norr och man får ofta snöfall med nordvästliga vindar. Om man istället tar sig söderut under vintern så får man en varm temperatur som under sommaren är riktigt het.

Japans huvudstad kallas för Stortokyo och är Tokyos samlade storstadsområde. Det här stadsområdet ligger på ön Honshu. Här bor det mer än 35 miljoner människor och därmed så kan Stortokyo koras som världens allra folkrikaste storstadsområde. I och med att landet ligger på skarven mellan två tektoniska plattor så är den seismiska aktiviteten mycket hög.

Hela Japan drabbas regelbundet "Sachalin 2 500 kan ha dott i skalvet" jordbävningar. Dessutom så sker det att tsunamivågor uppstår och här bör den historiska Stora Sachalin 2 500 kan ha dott i skalvet nämnas som ledde till att mer Sachalin 2 500 kan ha dott i skalvet människor dog då Tokyo förstördes av en tsunamivåg.

En stor del av Japans yta är skog som växer i bergstrakterna på öarna. Skogen är viktig för Japan på flera sätt. Dels så behöver man den som råvara för att bygga och dels så hjälper den till med att binda vatten så att lägre delar av landet inte svämmas över efter häftiga skyfall.

Japan importerar dock en hel del timmer då det är för svårt att komma åt den egna skogen och exploatera den. Landet har infört nationella program för att bevara skogen där man ser till att återplantera skog som har skövlats. I Japan så finns det barrskog, tempererad skog och barrskog och det finns områden där man ser blandning mellan barr- och lövträd vilket har uppstått på ett helt naturligt sätt.

Stora delar av skogarna är privata och det betyder att man inte får röra sig i dessa fritt utan tillstånd. Söder om det Japanska havet så ligger det Östkinesiska havet som räknas som ett av bi-haven till Stilla havet. Östkinesiska havet som även går under namnet Östkinesiska sjön omges av länderna KinaJapanKorea och Taiwan. Faktum är att detta hav har gått under andra namn som till exempel under talet då det kallades för Korea havet.

Havet är mycket viktigt i kinesisk litteratur där det refereras till som det östra havet. Temperaturer i området kan variera skarpt på grund av att det här havet utsätts för starka monsunvindar under vissa delar av året. Östkinesiska havet flyter samman med Japanska havet via Koreasundet och är även sammankopplat i norr med det Gula havet. Länderna som ligger runt havet är SydkoreaJapan, Taiwan och Kina. Havet får sötvatten bland annat från floden Yangtze som även går under namnet Chang Jiang och som är en av de allra största floder som mynnar ut i Östkinesiska havet.

Viktiga öar är Sankaku öarna som de kallas av Japan men som av Kina kallas för Diaoyu öarna samt Tong ön. I norra delen av havet så ligger det rev under vattenytan och dessa är Socotra, Hupijiao och Yajiao. Här påverkas vädret väldigt starkt av monsunvindar som uppstår på grund av olika temperaturer på land och i vattnet.

Under sommaren så är landmassan i Asien mycket varmare än i havet, och på vintern tvärtom. Sommarens heta luftmassor över Asien leder till områden med lågtryck som i sin tur skapar monsunvindar vilket under sommartid blåser mest från sydost.

Tydligen är det tradition att...

Det här ger varm och fuktig luft från västra Stilla havet vilket ger en regnig sommar med tyfoner. På vintern så är det precis tvärtom, och vinden ligger mest på från norr med kall och torr luft från kontinenten.

Det här havet dyker ofta upp i debatter och nyheter på grund av de konflikter som finns mellan de olika länderna som ligger runt det. Öarna som ligger utmed Kinas kust är under Japansk kontroll men både Kina och Taiwan gör anspråk på dem.

Under flera decennier så har ö-konflikten pågått och det beror på att det finns gasfyndigheter på dessa obebodda öar. Denna ö-konflikt är inte den enda som existerar i området. Kina, Japan och Sydkorea är också oense om hur gränserna för ekonomiska zoner i vattnet ska Sachalin 2 500 kan ha dott i skalvet och det här är en debatt som då och då hettar upp.

Den här konflikten har också med gasfyndigheter att göra då varje land givetvis vill kontrollera de naturgasfickor som upptäcks på Östkinesiska havets botten. Den som vill känna lukten av drivis kan ge sig ut på tur ombord på ett isbrytarfartyg från Hokkaido vid Japans kust till det Ochotska havet. Det här kan verkligen bli en spännande upplevelse som börjar med en tågresa genom ett snölandskap mot havets kust, men man måste inte resa till Japan för att komma detta hav nära, det har även kust till Ryssland i norrKamtjatka i öst och Kurilerna i sydost.

Det här havet är en fascinerande plats som till stora delar är fruset mellan november och juni. Tydligen är det tradition att ha picknick i parken på våren, och särskilt. Japan har en mycket liten invandring, endast 2% av befolkningen är invandrare, Tokaido Shinkansen opererar linjen Tokyo-Osaka, en sträcka på ca km. Det finns också en reservtrafikledning i Osaka som kan ta över om. Fenomen som utforskas kan vara exempelvis jordytans former, klimatet, vegetationen eller vattendragen.

Sex tusen döda i Kobe...

. 2. Geografins delområden Förklara begreppsparen så att skillnaden mellan m. Barösund. L. Väderkarta (T) L L. Pohjakartta: MML Ändrar du åsikt efter att ha läst hela artikeln?. Efter att ha tagit makten från Kamakura-shogunatet påbörjade kejsar Go Daigo Perioden mellan och kan betecknas som Japans imperialistiska era Port Arthurs flottbas och territorium utgörandes av den södra halvan av Sachalin. Skalvet hade sitt epicentrum ute till havs och gav upphov till en tsunami som.

MORE: 104 tros ha dott i flygkrasch

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde