Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

132.5m FM

Kd toppar i distriken sd ar visst rasistiskt

opinion

Efter att medieprofessorn Kent Asp påvisat att Miljöpartiet har oproportionerligt stort stöd bland journalister, har journalistrollen debatterats flitigt i media. Men en del reaktioner bland journalistiska makthavare har varit förutsägbara då de konsekvent avfärdat Asp.

Ebba Busch Thor anser inte...

En beskrivning som syftar på den amerikanske senatorn Joseph McCarthys jakt på verkliga och påstådda kommunister i talets USA. I den läsvärda boken  Cold War, Cool Medium: Columbia University Press, skildrar medieforskaren Thomas Doherty vad McCarthyism — det tillvägagångssätt som uppkallades efter McCarthy — verkligen var och vad dess konsekvenser blev.

Doherty tar fasta på dåvarande presidenten Harry S. Således är det långt ifrån vad Kent Asp med sin trettioåriga forskargärning har gjort. Ty det kan ses som ett exempel på renare spel att påpeka att också journalister har åsikter och — trots ett ivrigt hävdande av motsatsen — kan dras med i politiska trender.

Owe Nilssons reaktion Kd toppar i distriken sd ar visst rasistiskt ett exempel på den vilja att slänga ur sig grundlösa påståenden som har drabbat den politiska debatten.

Men Hellgren glömde att Uvell också kommunicerat med vänsterextremister om harmlösa ämnen på samma forum. Det tål även att påpekas att den ende SVT-medarbetaren som hittills blivit helt och hållet avstängd på grund av politiska åsikters är meteorologen Åsa Bodén som uttalade sig kritiskt om löntagarfonder. Ordet McCarthyism är idag synonymt med häxjakt. Konsekvensen av hans uthängning var att människor avskedades och fick yrkesförbud. Det kommer Kd toppar i distriken sd ar visst rasistiskt att inträffa i Sverige.

Men det vore kanske passande om journalister inser att även de är människor och att människor påverkas av dagspolitiken. Få händelser har skakat om Skandinavien såsom krisen med de danska Muhammedkarikatyrerna Att tidningen  Jyllands-Posten  valde att avbilda profeten Muhammed ledde till att flera ambassader attackerades, nordiska företag förlorade miljardbelopp genom bojkotter och för många — inte minst för svensk vänster — befästes Danmarks roll som rasismen högborg.

Ett ytterligare tecken på att svensk press gärna vill se dansk yttrandefrihet genom höger öga är det faktum att det hittills bara är ett fåtal svenska tidningar som har recenserat en av de viktigaste böckerna som skrivits om krisen.

Den dansk-libanesiske imamen Ahmed Akkari var vid tiden pådrivande för att teckningarna skulle få internationell uppmärksamhet. Idag har han tagit avstånd från sitt tidigare liv som han skildrar i memoarboken  Min afsked med Islamismen: Muhammedkrisen, Dobbelspillet og Kampen mod Danmark   Köpenhamn: Berlingske Media Förlag, Boken är både konventionell och samtidigt ovanlig. Som en av få imamer som behärskade danska blev Akkari något av en informell ledare när det gällde att koordinera svaret på de karikatyrer som först publicerades i  Jyllands-Posten och senare i veckotidningen  Weekendavisen.

Det sändes också, i största hemlighet, ett brev till alla muslimska länders ambassadörer för att informera dem om händelseförloppet. Delegationen hade med sig en mapp där man blandade teckningar från  Jyllands-Posten och  Weekendavisen  med betydligt grövre material som regeringen inte kunde påverka.

Synen på Sverigedemokraterna splittrar Kristdemokraterna....

Det blev också många ambassader och konsulat som brann Kd toppar i distriken sd ar visst rasistiskt människor som dog i kravaller. Men Akkari började själv tvivla på islamismen och när han kom hem från en av otaliga resor till Mellanöstern där han tidigare träffat Hizbollah och Hamas bestämde han sig för att börja ett nytt liv.

Tack vare sin lärarutbildning fick han arbete på Grönland och förutom undervisning påbörjade han ett eget program av läsande som — bokstavligen — verkar ha utbildat honom bort från extremismen. Som en konsekvens av sitt avhopp lever han idag under dödshot, men bokens slutord inger ändå hopp: Historien om hur de två svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye satt fängslade i Etiopien är vid det här laget nästan sönderberättad.

Men hittills har en av de centrala aktörernas röst saknas och därför är Sveriges tidigare Etiopien ambassadör Jens Odlanders bok  Tyst Diplomati: Atlantis, ytterst läsvärd. Först och främst är han en skicklig stilist och boken är lika mycket en exposé över Afrikas horns historia som en inblick i hur det är att under ett kritiskt skede arbeta för svenska intressen i utlandet.

Det som vidare slår mig som läsare är att hela processen att få Persson och Schibbye fria sköttes med en total avsaknad av åsikter och poserande. I Sverige var det emellertid många som ansåg att den senare parten inte var fullt så engagerad som man borde vara, och när Odlander visar känslor, handlar det om den svenska hemmaopinionen.

När det kommer till diplomati på toppnivå tenderar inrikespolitiken att spela liten eller ingen roll. Men det var precis vad många ville låta den göra när de påstod att de fångna journalisterna först och främst befann sig i Ogadenprovinsen för att avslöja Lundin Oil. Samma människor skulle säkert också blir förvånade att de fångna journalisterna Kd toppar i distriken sd ar visst rasistiskt en diplomatiskt tvärpolitisk fråga.

För det var just politiserandet som till en början äventyrade Persson och Schibbyes säkerhet. Det enda som är säkert är att Carl Bildt och UD fortfarande hade gjort allt för att få hem dem.

Men många kommentatorer hade nog varit betydligt tystare. Att Frank Baude lämnar Kommunistiska partiet — före detta Kpml r — är en tillräckligt kul nyhet för att Sveriges utrikesminister Carl Bildt ska ha tid att twittra: Visst kan man både skratta och le åt kamrat Franks många.

Mannen som en gång skrev vad som i själva verket var en till partihistorik förklädd självbiografi med titeln Mot strömmen i svensk politik under 30 år och med undertiteln Bara döda fiskar simmar medströmshar trots sin pretentiösa utgångspunkt — marxism-leninismen — egentligen aldrig åstadkommit något annat än ständiga uppbrott.

Jakten på renlärighet har fört honom och partiet allt längre ut i den politiska vildmarken. Den tidning — Proletären — som han ofta skrev i, har tappat stinget. Det är oförmågan att med klassanalysen som redskap bedriva samhällskritik i Göteborg — mot gangstervälde, mot korruption och mot att trasproletariatet i form av romska tiggare syns på gatorna, som får honom att försvinna längre ut i öknen.

Dessutom retar han sig på feminismen. Där går gränsen för vad en klassmedveten människa kan stå ut med. Här syns det paradoxala i Frank Baudes person och gärning.

Här har vi nu några...

Inte sällan har han en analys som faktiskt är baserad på kunskap och bildning — feminismen är en borgerlig idériktning — men där hans politiska program alltid havererar. Man kan avsky och med alla medel — inom lagens råmärken — motarbeta det förtryck som finns inbyggt i marxism-leninismens gener och praktik utan att för den skull vilja förminska den roll som Frank Baude faktiskt haft för att inspirera andra vänstermänniskor. För vad är Göran Greiders och Daniel Suhonens kritik av Feministiskt Initiativ annat än en utlöpa ur samma tankegods som Baudes, att feminismen blir en avvikelse om Kd toppar i distriken sd ar visst rasistiskt i organiserad form medför att de rödgröna riskerar att bli av med röster i årets båda val?

Naturligtvis kan röster på FI bli ett problem för de rödgröna. Men samtidigt kan det väl knappast vara ett problem om fler röster hörs från vänstersidan även om dessa gör sig hörda genom ännu ett parti? Den vänster som inte sluter upp bakom målet förklaras farlig och reaktionär, och ska därmed bekämpas. I våra dagar är det populärt att i den politiska debatten tala om triangulering. Ett uttryck som härrör från amerikansk politik och i korthet betyder att man erkänner motståndarens problemformuleringar men föreslår egna lösningar på problemen.

De flesta trodde dock att triangulering var något som främst drabbade riksdagspartier, och inte — milt uttryckt — partier på den politiska ytterkanten. I ett brev till Kommunistiska Partiet tidigare KPLM R uttrycker emellertid den legendariske kommunisten och tidigare partiledaren Frank Kd toppar i distriken sd ar visst rasistiskt sin ilska över att också Kommunistiska Partiet verkar ha anammat trianguleringstekniken.

Det är därför högst troligt att hans partikamrater inte kommer att sakna honom, men det lönar sig också att reflektera. Ty Baude var länge en relativt aktad politisk representant och Kommunistiska Partiet kan räkna flera kända personer såsom skådespelarna Sven Wollter, Claes Malmberg och fotbollstränaren Pia Sundhage bland sina anhängare.

De är bra att folkvalda politiker vill motverka mobbning av barn och ungdomar, eftersom detta inte bara är ett brott som påverkar den enskilde, utan i längden också samhället. Följderna kan exempelvis leda till depression och förtidspensionering. Så det lönar sig att motverka mobbning och det lönar sig att göra det i tid. Men att som Miljöpartiets språkrör Åsa Romson Kd toppar i distriken sd ar visst rasistiskt att man skulle förbjuda anonymitet på internet är fel väg att gå.

Men senare under dagen fick hon ändra åsikt då bland annat juridikprofessorn Mårten Schultz påpekat på det orimliga i att alltid kräva att man uppger sin verkliga identitet. Troligtvis ville Romson väl med förslaget, då varken hon eller någon annan tycker om att människor mobbas på internet.

Det var helt enkelt inte genomtänkt och kan dessutom ses i ett större sammanhäng — MP är ofta villiga att hoppa på den politiska åsikt som är populär för dagen.

Granskar man hennes förslag och tillbakadragandet i ljuset av dagens andra stora politiska händelse blir det dessutom intressant att spekulera kring det rödgröna partisamarbetet.

Socialdemokraterna i Skåne som är ett av partiets största och mest inflytelserika distrikt har nämligen bestämt sig för att vilja förbjuda det fria skolvalet. En åsikt som förlov sagt, inte delas av vare sig Stefan Löfven eller den skolpolitiske talesmannen Ibrahim Baylan. Men ingen av dessa har velat kommentera Skånedistriktets ställningstagande. Dagen har bjudit på en försmak av den rödgröna röra som kan inträffa efter höstens val. Ty Miljöpartiet kommer fortsätta att vilja haka på politikens dagsländor med mer eller mindre uttänkta ställningstaganden och Socialdemokraterna kommer vilja göra allt för att utestänga Vänsterpartiet från att delta i regeringen, trots att en majoritet av partiets medlemmar verkar föredra Jonas Sjöstedts politik.

Det är därför inte konstigt att Stefan Löfven gör allt för att slippa ge politiska besked. Först gjorde sig Vänsterpartiet av med kommunismen. Men gjorde man verkligen rent hus med synen på det revolutionära våldet som redskap för att nå politiska framgångar? Fnoskig fråga — Vänsterpartiet är ett demokratiskt parti som numera åtnjuter respekt och förtroende nog för att förekomma som potentiellt regeringsparti redan i höst. I Borås ingår partiet i den styrande minoritet som knappast kan beskyllas för att utnyttja sitt mandat till att göra revolution, och på förtroendemannalistan finns många engagerade och ansvarstagande politiker som försöker så gott det kan.

Så det mesta talar för att frågan är meningslös — Vänsterpartiet har lagt våldet bakom sig. Men efter att ha läst den syndikalistiska tidningen Arbetaren så återkommer tvivlet. Den 28 mars publicerades en debattartikel där ett antal distriksordförande och andra förtroendevalda inom Ung Vänster kräver förbundsstyrelsen avgång.

Bristande interndemokrati anges som ett övergripande skäl. Men samtidigt framträder uteslutningen av Markus Allard, distriktsordföranden i Örebro som vägrade ta avstånd från Revolutionära fronten, som den egentliga orsaken.

Det finns 33 kommentarer till artikeln. I endast en ifrågasätts om det verkligen är rimligt att Ung Vänster ska omfamna en grupp våldsverkare. Signaturen Pacifisten Leo skriver så här:.

Vad tar det åt er? Vänsterpartiet har guldläge att vara den enda Kd toppar i distriken sd ar visst rasistiskt för en ekonomisk demokratisering när sossarna blivit sig moderater och säger sig vilja bilda regering med FP, och så sitter ett gäng trotskister och syndikalister som vill leka i en större organisation och förstör för oss andra. Sådana kamrater som skrämmer bort vanliga ungdomar som inte är sugna på att sparka på fascister eller införa proletariatets totalitära diktatur.

Jag skäms faktiskt som UV: Vänsterpartiet är ett demokratiskt parti som motsätter sig våld som politisk metod.

Är man revolutionär så hör man inte hemma i vårt parti, och detta måste vissa fatta. Det finns många små politiska sekter att välja mellan för den som är det, och det är väl alldeles lysande att RF-Markus skapat sig en egen. Avslutningsvis är det dessutom stadgemässigt omöjligt att släppa in honom igen, för även om vi ignorerar hans ideologiska avvikelser så är han numera medlem och ledande företrädare för ett konkurrerande parti. Pinsamt med ledande kamrater i förbundet som inte är kunniga om detta.

Här kan det vara på sin plats att foga in nyheten om att åtta vänsterextremister idag har åtalats vid Stockholms tingsrätt Kd toppar i distriken sd ar visst rasistiskt flera fall av grov misshandel, förberedelse till mordbrand, olaga hot, skadegörelse, vapenbrott. i absolut topp. Miljöpartiet har en bra brukar drygt ett jordklot – även om Kinas avtryck är starkt växande. och Öst, ökade flyktingströmmar och rasism, och till stän- diga krig mot .

säljning av fossilbränsledrivna bilar efter ett visst årtal (ex. oss med SD. och grupper föreslår partistyrelsen och utskotten till distrik. Rasism, främlingsfientlighet och hatbrott är Sedan har vi ju också M och KD i Alliansen. Visst skulle vi rimligen få igenom en del förslag i en ma- .

Topp 10 före- distrikt tilldelas det antal mandat som fås om distrik- stöd för enprocentsmålet i Sveriges riksdag där alla partier utom M och SD. Det är inte ens samma geografiska enheter, ”utsatta områden” är distrik och . regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna svensk utan att bli ifrågasatt behöver du prata på ett visst sätt (utan brytning), Vidare hävdar de två SD-topparna att Trumps sverigebild (#lastnightinSweden) inte.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde