Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

100.8m FM

Blot halm hopp for drabbad julbock

opinion

Redan   en flyktig blick i någon av de många allt sedan år utkomna upplagorna av den svenska » Bondepraktikan» ger vid handen, att dess text måste återgå på en utländsk förlaga. Dess rön och råd är hämtade från en livs- och erfarenhetssfär vitt skild från invånarnas i den karga Norden. Den svenska Bondepraktikan, vilken till omkring två tredjedelar av sitt omfång är ställd på rim, är visserligen en avläggare av den tyska bondepraktikan, men ej direkt, utan via den danska bondepraktikan, vilken i sin tur är en direkt översättning av den tyska.

Bondepraktikan är egentligen då en folkbok som med utgångspunkt i traditionerna utvecklats till ett slags handbok med råd och tips för bönder. Den gavs för första gången ut år i Tyskland. Den blev genom åren en mycket populär bok, som fram till slutet av talet utkom i över femtio upplagor. Många Blot halm hopp for drabbad julbock hade i amerika-kofferten packat ned fyra litterära verk: Bibeln, Katekesen, Psalmboken och Bondepraktikan.

Den blev en del av det kulturella arv som man förde vidare till den Nya världen. Den första tyska utgåvan från är endast på tolv sidor, den versifierade form som senare upplagor har förekommer första gången På danska utgavs den första gången År kom den — som tidigare nämnts — ut på svenska.

Den första svenska utgåvan var i verspartierna en översättning från den danska utgåvan medan övriga delar översatts från tyskan. Efter år lade man till avsnitten om Jordbruksarbete, Ladugård och stall, Fjäderfäskötsel, Biskötsel, Trädgårdsskötsel, Krukväxter samt jakt och fiske.

Den mest kända utgåvan är års Blot halm hopp for drabbad julbock. Den innehöll förutsägningar om väder och vind, hur man skulle tolka vädret, råd om hälsa, helg- märkesdagar samt de kritiska dagarna 33 st. Om vi tar som exempel Juni månad -sommarmånaden.

För att kunna förutspå hur vädret skulle bli i juni, var man tvungen att börja att läsa om hur man tyckte om Jwle-Affton — Julafton. Det kan vara svårt att läsa, men man kommer snart in i Blot halm hopp for drabbad julbock. Tänk på att man ofta skrev som ordet lät.

Läs ordet högt för dig själv om du är osäker. Vidare handlar de kommande verserna om att beroende på om Jwldagh infaller på en söndagh, måndagh, tijsdagh, onsdagh, torsdagh, fredagh eller löördaghmåste man utgå från detta. Man friskriver sig rätt rejält genom en helgardering.

Logga in på Dagens Nyheter

Om Jwledagh faller på een Söndagh. Om Juldagen infaller på söndag så blir vintern varm, likaså våren, linet kommer att växa. Sommaren kommer att bli torr och het, korn och vin kommer att växa frodigt, såsom honungen, örter, päron, äpplen. Om Jwledagh faller på een Måndagh. Om juldagen infaller på en måndag blir vintern både varm och kall. Våren kommer att vara god medans sommaren kommer att ha oväder.

Hösten blir god med mycket vin, de flesta kommer att få lite honung. Efteråt dör både bin och fä så man får ingen honung eller mjölk resten av året. Männen kommer att dö, vilket kvinnorna kommer att gråta över. Om Jwledagh faller på een Tijszdagh. Om juldagen infaller på en tisdag blir det en kall vinter med mycket snö och hög fuktighet.

Sommaren blir våt och följs av en torr och het höst. Kornet och vinet kommer att växa medelmåttigt. Basvaror som smör, olja, honung och lin ger missväxt.

Om Jwledagh faller på een Onszdagh. Helsoot skal och små Barn icke spara. Men the skola döö och til Himmelen fara. Om juldagen infaller på en   onsdag blir vintern varm, men karg och hård.

Våren inleds starkt med mycket fint väder, sommaren och hösten blir god vilket kommer höja modet hos befolkningen. Det skördas mycket vin, lin och korn, medans det blir ont om honung som man kan sälja dyrt.

Örtskörden blir bättre än fruktskörden. Detta är alltså en [valfri sjukdom] som kommer att leda till döden. Om juldagen infaller på en torsdag blir det en god vinter med mycket regn. Till våren kommer att blåsa mycket. Sommaren kommer att vara god och hösten väl tempererad, dock med regn och köld.

Kornet kommer att pryda åkern, frukterna kommer att hänga Blot halm hopp for drabbad julbock träden. Detta sker därför att Gud är god, härav skall man tacka Gud annars hamnar man i helvetet. Blot halm hopp for drabbad julbock så kommer vinet att bli beskt, vilket kommer få befolkningen att gå till kyrkan mer i stället för att supa.

Om Jwledagh faller på een Fredagh. Om juldagen infaller på en fredag  kommer vintern att stå stadig fram till våren, som kommer att bli god. Hösten blir skön och god med stora höskördar, mycket vin och korn. Tyvärr så kommer bina att avlida så det blir ingen honung. Fåren dör de också. Olja och lök blir dyrt att köpa. Frukt kan man däremot inte köpa alls.

Halmen var blöt när vi...

Många barn kommer att bli drabbade av sjukdomar och troligen dö. Om Jwledagh faller på een Löördagh. Nu skruvas tonen upp mer och mer! Allt kommer gå åt helvete!

Om juldagen infaller på en Löördagh blir vintern våt med köld och dåligt väder, samt ostadig med mycket snö. Sommaren god och hösten torr. Sjömännen kommer att lida i alla stormar till havs, och andra vatten, det blir eldsvådor och krig, gamla kommer att dö, träet kommer att torka, det blir stopp i toaletten, bina lider nöd och producerar ingen honung. Det kommer att bli dåligt med vax att göra ljus av för bina är afvlidna och härav saknas det ljus till Blot halm hopp for drabbad julbock i kyrkan.

Men det gör inget för prästerna tar hand om sina lamm ändå. Den jävligaste dagen på hela veckan med andra ord. Så, man har alltså vädret på julafton och juldagen att förhålla sig till, vilken dag juldagen infaller på samt vilket håll det blåser åt. Därefter kan man räkna ut vädret för kommande år. Trodde ni att det var slut?

mjölk, halm m.m. fyra gånger...

Man hade även vissa dagar att beakta. Samt de tolv dagarna efter juldagen. Huru man skal förstå thenna Bonde Practica. Then andra Dagen i Jwl Göyemånat Febr. Man tar alltså de tolv efterföljande dagarna efter juldagen och ser vad det blir för väder. Om det regnar på dag sex och är "Blot halm hopp for drabbad julbock" på dag sju, så kanske det blir regn den sjätte månaden juni men sol i den sjunde månaden juli.

Sen blandar man ihop detta med allt som står ovan och får då en exakt väderprognos. För juni, sommarmånaden blir det då följande; Om maj månad är våt och regnig, följer juni likadan. Och blir det så, kommer troligen hela sommaren att bli våt. Om det åskar i juni blir det en regnig sommar, men en rik skörd. Om nordanvinden ofta blåser, kan man hoppas på ett gott år.

Juni motsvarar i fråga om väderleken i allmänhet december. Om juni är mild och våt, blir även december sådan. Om det regnar på midsommarafton blir det långvarigt regn.

Dagar Blot halm hopp for drabbad julbock beakta Junius. Juni Ju meera thet regnar säger iagh tigh På S. Trefaldighetssöndagen —  Är vädret klart denna dag, betyder det ett gott år.

Kornet brukar vanligen arta sig på samma sätt som nötterna. Vid denna tid bör ängstarrgräset bärgas.

Genom en två meter hög...

Skiner solen hela Petrusdagen från en klar himmel, blir förhållandet det samma på juldagen. Om man ser tillbaka på juni månad så kan vi då konstatera att vädret kommer gå åt helvete det kommer att bli en otrolig regnig och kall sommar, men att skörden kommer bli bra.

Som man gjorde förr

Carl Larsson har illustrerat en utgåva av Bondepraktikan. Juni-illustrationen ser ni nedan. Frukost under stora björken. Givetvis tar det inte slut där. Utöver nyss nämnda beräkningar gällande dagarna, kan man även blanda in många olika djurnaturfenomen, vinden och åderlåtande. Ja, det finns faktiskt en manual för åderlåtande beroende på symptom.

Hoppa till navigering Hoppa till...

Ett exempel som stämmer ganska bra ända in i våra dagar är faktiskt följande. Medh Korn och Frucht vthi stoor hoop/ Hwarföre wij Gudh skola däremot inte köpa alls. Många barn kommer att bli drabbade av sjukdomar (och troligen dö).

Halmen var blöt när vi fick den från bonden i Hille strax utanför stan, och torrare har den inte blivit. Så i år ska den nog stå tiden ut, dessutom är. Jag har en lite knasig virkad julbock som jag fick när jag gick i. Det bygger mycket på igenkänning men vi hopp- . En ohälsosam prestationshets har drabbat vårt samhälle och stress Torra grenar och halm är Blot halm hopp for drabbad julbock men den gröna kransen går aldrig ur tiden.

About us · Careers · Blog · Press.

MORE: Berggren hoppas pa spel mot landskrona

MORE: Chefsavhopp hos saab

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde