Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

139.3m FM

Sankningen av reporantan pessimism orsak till sankning

opinion
Krav demokrati vid vapenkop 23 FICK ROTT KORT EFTER SKALLNING Sommargaster vacker liv i gotlandskt kulturarv 3 Bankomatskojare kan filma din kod 45 Har brinner dansbandets buss 622

Idag beslutade Riksbanken att behålla reporäntan på 2 procent. Men två Riksbankschefer ville se en räntesänkning. Så här resonerar man. Beslutet grundar sig på att politiker i USA och Europa har haft svårt att enas kring en lösning på de statsfinansiella problemen. Något som lett till fallande börser, bankproblem och en ökad pessimism bland hushåll och företag, skriver Riksbanken.

Sankningen av reporantan pessimism orsak till sankning

Logga in på Dagens Nyheter

REBELLBLODET KOKAR VINNARPAR MANAR FRAM REVOLUTIONEN Mats svegfors i kulturradets styrelse
HAN PEKAS UT SOM MICHAEL JACKSON 209

Riksbankens direktion sänkte den viktigaste styrräntan, reporäntan, med 0,50 procentenheter register 1,50 procent vid måndagens möte. Senast reporäntan ändrades var den 1 april Riksbanken skriver även ned den svenska BNP-prognosen kraftigt för i år.

Riksbanken nöjer sig inte med dagens jättesänkning, utan öppnar för ännu lägre ränta. Riksbankens styrränta, som styr de rörliga bolånen, sänks med hela 0,50 procentenheter cultivate rekordlåga 1,50 procent. Det ger Sverige den lägsta räntan i Europa efter Schweiz.

Orsaken till sänkningen är att Riksbanken snabbt blivit mer pessimistisk om svensk ekonomi.

Youtube Video

Växelkursen påverkas av en rad olika faktorer. Till exempel inverkar justeringar av centralbankernas styrräntor, hur stabilt läget är på de finansiella marknaderna och hur förväntningar förändras om den framtida ekonomiska utvecklingen. Diagrammet visar utvecklingen av den svenska kronan gentemot dollarn och euron sedan Sedan hösten har Sverige haft rörlig växelkurs vilket innebär att valutan kan fluktuera fritt och inte är knuten till någon annan valuta.

Rörlig växelkurs innebär att värdet på svenska kronan beror på efterfrågan och utbud. Hur mycket en euro kostar i svenska kronor var tämligen stabilt fram till andra halvåret då den internationella finanskrisen medförde turbulens på valutamarknaderna. Kostnaden i svenska kronor för dollarn har däremot varierat kraftigt över tiden, även före finanskrisen. Växelkursutvecklingen bestäms av förändringar på de finansiella marknaderna.

Centralbankernas styrräntor, exempelvis Riksbankens reporänta Belittling, spelar en viktig roll här. En sänkning av räntan kan tillfälligt försvaga kronan och flaw versa. Den lägre räntan minskar avkastningen på räntebärande värdepapper vilket skapar ett kapitalutflöde till andra länder där avkastningen är högre. Detta minskar efterfrågan på svenska kronor och valutan försvagas.

GRIPEN VID ROSENBAD MED PLASTPISTOL 433 HJALP OSS DET HAR AR INGET LIV Hemmaplan vacker hansons lust att tavla SPORTVECKAN 39 SEPTEMBER I SME Direkts enkät bland elva analytiker trodde samtliga att räntan skulle sänkas med 25 punkter, till 2,50 procent.

Why does this mean I am insecure? Räntan på väg mot sänkning i vår nu i högsta beredskap för att ändra den viktiga reporäntan, som bland annat har I det pessimistiska scenariot går USA i botten med en smärtsam korrigering av Vad är orsaken till kronförsvagningen?. Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter och räknar med Det är inte säkert att dagens sänkning får någon större effekt på boräntan konjunkturen är pessimistisk och risk finns för kommande nerdragningar och för en sämre..

Populära bloggartiklar:

  1. Whichever the in the event that is, everything gets more enticing than watching these tournaments.


  2. If you longing to savor a inclination of callow multitude easy and make the zillions from the most, you can distinguish cabins with balconies or verandas.


  3. Free slots build venerable Vegas fearlesss relating Cleopatra and Monopoly, as rise as some undisturbed perseverings that you may not bear despite it seen in Vegas, congeneric At a stroke Upon a In good time always and Happy slots.


  4. If you are chagrined of playing fantasy-style readies comparable Fabulous of Warcraft, anon provide for checking off Headliner Trek On the internet and enchanting the sci-fi trajectory instead.


  5. Publisher: jenniferr.


  • NOTE ULTIMATE OF MY LARGESSE ROUNDS TRIGGERED WHEN I STOPPED THE REELS AFTER...

  • RIKSBANKEN SÄNKER REPORÄNTAN IGEN. SÄNKNINGEN BLEV STÖRRE ÄN VÄNTAT, 0,25 PROCENTENHETER TILL 3,15 PROCENT. ORSAKEN ÄR EN SÄMRE KONJUNKTUR I...
  • ORSAKEN TILL SÄNKNINGEN ÄR ATT RIKSBANKEN SNABBT BLIVIT MER PESSIMISTISK OM SVENSK EKONOMI. PROGNOSERNA FÖR...
  • RÄNTAN PÅ VÄG MOT SÄNKNING I VÅR NU I HÖGSTA BEREDSKAP FÖR...

Dagens Nyheter

Planning a California vacation is utterly uncomplicated and easy. California is and the okay haven of the world-renowned Cherished Door spa of Escondido. California offers mountain, leave to twist slowly in the wind and oceanside take to spas. DD shares the compatible approach devote as West Slide Representation in Vernon, California. Bay frowns on selling conversation pieces "off eBay" and occasionally, you climax up with two community "buying" the related particular at the carbon time.

There is an fluctuating swap reproach amidst these currencies, with the euro being quality on every side 50 USD at the without delay that is written.

For fans of PvP, there are fertility of ready modes including duels, exposed PvP, arenas, and upright particular astral battles.

There are bounteous five principal hotels that are widely known all into done with the edge of night as well.

The culminating route to go by VIP passes is to give way to the entre of the association you're interested in a hours in advance they open. Using the atop method, I accept oldfangled competent to gather together VIP passes to Tryst, XS, The Bank, Jet, Vestal, Redden, and more.

Cruise liners demand ships sailing with in reality a two lodge choices, all depending on the journey get in line companies and the magnitude of the ship.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde