Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

90.7m FM

Djur pa vagen pa vag 1319

opinion

OJ L No longer in force, Date of end of validity: Aviär influensa är en smittsam virussjukdom hos fåglar, inklusive fjäderfä. Infektioner med aviära influensavirus hos tamfjäderfä orsakar två huvudformer av denna sjukdom som har olika virulens. Den lågpatogena formen orsakar vanligen endast milda symtom, medan den högpatogena formen leder till mycket hög dödlighet hos de flesta fjäderfäarter.

Sjukdomen kan ha allvarliga konsekvenser för lönsamheten inom fjäderfäuppfödningen. Aviär influensa förekommer huvudsakligen hos fåglar, men under vissa omständigheter även hos människor, även om risken i allmänhet är mycket låg. Vid utbrott av aviär influensa finns det risk för att sjukdomsagenset sprids till andra anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls.

Till följd av detta kan sjukdomsagenset spridas från en medlemsstat till andra medlemsstater eller till tredjeländer via handel med levande fåglar eller produkter från "Djur pa vagen pa vag 1319." Enligt det direktivet ska skydds- och övervakningsområden upprättas vid ett utbrott av högpatogen aviär influensa.

Mer läsning

Kommissionen har granskat dessa åtgärder i samarbete med Tyskland och konstaterar att "Djur pa vagen pa vag 1319" för de skydds- och övervakningsområden som den behöriga myndigheten i den medlemsstaten har upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från den anläggning där utbrottet bekräftats.

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med Tyskland snabbt fastställa de skydds- och övervakningsområden som den medlemsstaten upprättat. De åtgärder som föreskrivs i Djur pa vagen pa vag 1319 beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

Tyskland ska se till att de skydds- och övervakningsområden som upprättats i enlighet med artikel Från Antener Straße, vänster på Reuterweg, Hahler Beeke, uppströms Kleine Hase, vänster på Thündamm ända till distriktsgränsen och sedan utmed gränsen tillbaka till startpunkten.

This site uses cookies to improve your browsing experience. Would you like to keep them? Skip to main content. This document is an excerpt from the EUR-Lex website. EU case law Case law Digital reports Directory of case law. Need more search options?

6 dagar sedan Problem i...

Use the Advanced search. Help Print this page. Expand all Collapse all. Languages, formats and link to OJ. To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above For OJs published before 1st Julyonly the paper version has legal value. Artikel 1 Tyskland ska se till att de skydds- och övervakningsområden som upprättats i enlighet med artikel Artikel 2 Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 december Artikel 3 Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 29 juli Kod om sådan finns. I Niedersachsen i Landkreis Emsland följande delar: hinder (till exempel tappad last, träd över vägen, parkerade fordon); oväntad halka, plötslig dimma, kraftig sidvind; djur på vägen eller på fel sida av viltstängsel. barnsånger om djur.

Kristensson Helena 45 XX. Ljusnevägen...

pojknamn på al ○ withings våg test ○ frågebanken ambulansen gävleborg ○ höstgryta högrev rödvin ○ skarpnäcks insättningsautomat nordea solna Strömavbrott runtom i Nynäshamn – berörda kunder. 3 dagar sedan Trafiken i båda riktningarna på väg mellan Munkarp Kyrka och Hallaröd och Lökaryd påverkas av att det har kommit upp djur på vägen.

MORE: En jarnvagare har hittat hem

MORE: Elena vagade ta strid mot polisvaldet

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde