Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

100.1m FM

Stor del av planet hittad

opinion

Den har fått sitt namn efter den romerska krigsguden Mars och kallas ibland för "den röda planeten" på grund av sitt rödaktiga utseende. Den röda färgen beror på stora mängder järnoxid rost som finns fördelat över ytan och i atmosfären. Mars är en av de fyra stenplaneterna och har en tunn atmosfär som till största delen består av koldioxid. Ytan är täckt av kratrar av olika storlekar likt månenmen Mars har precis som jorden även många vulkaner, dalgångar, vidsträckta slätter och iskalotter vid polerna.

Under stora delar av Mars historia skedde långvariga vulkanutbrott vilka bland annat skapade Olympus Monssolsystemets högsta berg. De stora utbrotten har sedan länge upphört, men på ett fåtal platser bedöms mindre utbrott ha skett för endast ett par miljoner år sedan. Då detta är en kort period i ett geologiskt perspektiv förmodas planeten kunna ha en viss kvarvarande geologisk aktivitet än idag.

Till skillnad från jorden har dock Mars ingen aktiv plattektonik och inget globalt magnetfält. Mars kan utan problem observeras på natthimlen med blotta ögat.

Dess skenbara magnitud når som mest -2,9 vilket endast överträffas av solenmånen och Venus. Den har en tydlig röd ton som fascinerat människan i årtusenden. Vissa delar av året då Mars befinner sig långt från jorden kan även Jupiter vara ljusare. Tidiga observatörer av Mars tolkade delar av dess morfologi med stor fantasi, kanske på grund av den mystik som omgav planeten och i viss mån fortfarande gör det. Bland annat hade man sett konstgjorda kanaler, pyramider, skulpterade ansikten och regioner som säsongvis täcktes med vegetation.

Senare "Stor del av planet hittad" det visa sig att allt detta var illusioner och att Mars är en obebodd och torr planet. Man tror dock att det en gång funnits stora mängder fritt vatten på Mars, och att en hel del av det finns kvar än idag i form av is, både över och under ytan. Senare forskning har visat att Mars har ett Stor del av planet hittad jordliknande klimat, med Mars har två månar, Phobos och Deimosvilka båda är små och har en oregelbunden form.

Navigeringsmeny

Månarna, vars namn är grekiska och betyder skräck och fruktanförmodas vara infångade asteroider. Mars diameter är ungefär hälften så stor som jordens och massan är ungefär en tiondel så stor. Samtidigt har Mars en ungefär dubbelt så stor diameter som månen och tio gånger större massa. Storleksmässigt ligger Mars alltså nästan mitt emellan jorden och månen.

Stor del av planet hittad....

Mars totala yta är marginellt mindre än de delar av jorden som är täckta av land. Densiteten är den lägsta av alla stenplaneter i solsystemet. Trots att solsystemets minsta planet Merkurius har både mindre diameter och lägre massa än Mars är ytgravitationen något lägre på Mars på grund av den låga densiteten.

Detta innebär Stor del av planet hittad ett föremål eller en person skulle ha mindre tyngd på Mars än på någon av de andra planeterna. Mars befinner sig ungefär 1,5 AU miljoner km från solen och har en ovanligt oval omloppsbana med en excentricitet så hög som 0, Detta kan jämföras med jordens 0, och är den näst högsta excentriciteten av alla planeter i solsystemet efter Merkurius.

Ett dygn på Mars är marginellt längre än på jorden: Axelns lutning på 25,19° "Stor del av planet hittad" att Mars precis som jorden har tydliga årstider vilka dock varar nästan dubbelt så länge som jordens årstider på grund av det längre året.

Mars axellutning varierar kraftigt med tiden till skillnad från jordaxelns lutning som är ganska stabil på grund av dragningskraften från månen. För drygt fem Stor del av planet hittad år sedan anses axeln ha lutat över 45° och den kan tidigare ha haft en betydligt större lutning än så.

Marsytan består framförallt av basaltnågot man känner till från de marsmeteoriter som har samlats in samt genom observationer från rymdfarkoster. Det finns vissa tecken som tyder på att en del av Mars yta kanske är mer silikatrik än typiskt basalt och att dessa mineral skulle kunna påminna om andesit på jorden. En stor del av ytan täcks av ett djupt lager finfördelat stoft som bland annat innehåller mycket järn III oxid vilket ger Mars dess rödaktiga färg.

är en dvärgplanet av typen...

Observationer utförda av Mars Global Surveyor av Mars magnetfält visar att en del av planetens yta är magnetiserad trots att Mars inte idag har något globalt magnetfält. Denna magnetisation har blivit jämförd med jordens magnetiska linjemönster funna på havets botten.

En Stor del av planet hittad, publicerad [ 9 ]är att denna magnetism är bevis för att det har funnits tektoniska plattor på Mars under Stor del av planet hittad tidigaste period. År kunde man efter fortsatta kartläggningar av magnetfältet förstärka fallet för tektonism [ 10 ] men det ännu inte fastställt om Mars verkligen hade en tidig period med tektonik eller inte.

Den 2  km stora kärnan anses vara delvis smält med ungefär dubbelt så mycket lätta ämnen som jordens kärna. Runt kärnan finns en tjock mantel av silikater som har skapat många av de tektoniska och vulkaniska särdrag Mars uppvisar. Numera tycks dock Mars vara nästan geologiskt död även om vissa tecken finns på att sparsam vulkanisk aktivitet fortfarande förekommer. Den genomsnittliga tjockleken på skorpan, som är det yttersta lagret, är ungefär 50 km och som tjockast är den  km.

Läran om Mars yta kallas areografi. De första "aerograferna" anses vara Johann Heinrich von Mädler och Wilhelm Beer även om de är mer kända för kartläggandet av månen. De började med att en gång för alla fastställa att större delen av Mars yta var permanent samt bestämde Mars rotationsperiod.

År kombinerade Mädler tio års observationer och ritade den första kartan över Mars. Istället för att ge namn till de olika särdrag på ytan som de kartlade betecknade de dem helt enkelt med bokstäver, Sinus Meridiani blev till exempel "a". I september gjorde den italienske astronomen Giovanni Schiaparelli sina första detaljerade kartor över Mars.

Dessa kartor skulle senare bli grogrunden för myten om kanalerna på Mars. Idag är platser på Mars namngivna från en rad olika källor. De områden som kunde ses från jorden när Mars började kartläggas har i allmänhet fått behålla sina namn även om vissa har uppdaterats för att bättre reflektera objektets natur. Anledningen till att det fick sitt första namn är att moln ofta bildas ovanför den massiva vulkanen vilket får området att se vitt ut, det gick däremot inte att urskilja att det rörde sig om en vulkan.

Mars ekvator definieras av planetens rotation, men dess nollmeridian är precis som på jorden definierad av en godtycklig punkt. Mädler och Beer valde en linje för sina första kartor över Mars. När rymdsonden Mariner 9 sände tillbaka detaljerade bilder över Mars valdes en m stor krater längs med nollmeridianen, senare kallad Airy-0i Sinus Meridiani "Medelviken" eller "Meridianviken" som definitionen av 0,0° longitud.

Detta tryck och temperatur motsvarar trippelpunkten hos vatten. Mars yta är prydligt uppdelad i två områden. I söder finns lätt förhöjda högplatåertäckta av kratrar. I norr finns plana slätter. Mellan de två finns en enorm upphöjning i Marsytan, Tharsis-platånmed väldiga vulkaner.

Vulkanerna, tillsammans med kanjonen Valles Marinerisär de mest imponerande formationerna på Mars. Den största, Olympus Monsreser sig 27 km över ytan — tre gånger högre än Mount Everest och är solsystemets högsta berg. Ytterligare Stor del av planet hittad vulkaner bildar en linje tvärs över Tharsis-platån.

Marsvulkanerna släppte långsamt ut lava under miljoner år och byggde upp lager efter lager. När utbrotten avtog, och lavasjöarna på vulkanerna avsvalnade, kollapsade centrum av vulkantopparna och bildade en nedsänkt krater som kallas caldera.

Calderan på Olympus Mons är 90 km i diameter. Idag är Stor del av planet hittad på Mars så vitt man vet tysta och det finns inga tecken på aktivitet som skulle kunna leda till utbrott i framtiden. Men de yttersta lavalagren är mycket unga och antyder att de var aktiva så sent som för 2 miljoner år sedan. Med tanke på den långa tid som vulkanerna har varit aktiva, och att de haft utbrott för så kort tid sedan, är det inte troligt att de nu skulle vara helt döda.

Sannolikt pågår fortfarande en begränsad och utdöende vulkanisk aktivitet på Tharsis-platån. Själva platån är väldig, över 4  km lång. Somliga astronomer tror att den är avlagringar av lava från miljarder år av utbrott, medan andra tror att den trycktes upp från planetens inre. Runt platån finns väldiga klyftor och raviner där marken brustit. Solsystemets längsta kanjonområde skär fram över 4  km från öst till väst på Marsytan.

Detta stora system av klyftor och raviner kallas Valles Marineris. Den är  km som bredast och 7 km som djupast. Valles Marineris bildades vid uppsvällningen av Tharsis-platån som orsakade att marken kollapsade där den stora kanjonen ligger idag. Vid den västra änden av Valles Marineris ligger Noctis Labyrinthus. Det är ett komplext mönster av mindre sprickor som löper åt alla håll, och kan föra tankarna till en labyrint.

Personuppgiftspolicy

En annan Stor del av planet hittad kanjon är Ma'adim Valles som med sin längd på  km även den är betydligt större än jordens Grand Canyon. Bortsett från vulkanerna domineras landskapet på Mars av öppna slätter och upphöjda högplatåer.

Det finns ett fåtal nedslagskratrar på slätterna och i vulkanområdet, men de flesta är koncentrerade till högplatåerna. Under miljarder år har många kratrar nötts bort, varför bara de största eller de senaste numera syns. Den allra största är Hellas-bäckenet som är en av de största kratrarna i solsystemet den största kända är Aitken-bäckenet på månen med mer än 1  km i diameter och kom till vid ett väldigt nedslag sent under Mars tillkomst. Tre artiklar publicerade i Nature i juni tog dock upp en idé från talet och menar att stora delar av den norra hemisfären i själva verket är en enda stor nedslagskrater.

Hypotesen säger att en himlakropp av ungefär Plutos storlek träffade Mars för omkring 4 miljarder år sedan. Mars hade en gång mycket mer vatten än idag varav det mesta fanns på de lågt liggande norra slätterna.

Forskare: Ny ”superjord” hittad vid...

Dessa har breda kanaler och klyftor som förefaller ha bildats vid en serie katastrofala översvämningar. Andra områden Stor del av planet hittad vindlade dalar som långsamt grävdes ut ur marken av floder. Genom att studera hur mycket erosion som åstadkommits av vatten på Mars har astronomer beräknat att det en gång fanns minst tillräckligt mycket Stor del av planet hittad för att täcka planeten i ett  m djupt hav men sannolikt mer [ 21 ].

Ett av de största mysterierna rörande Mars är frågan om vart allt detta vatten tog vägen. En del av vattnet har sannolikt svepts bort från planeten av solvinden men en stor del av det ursprungliga vattnet tros finnas kvar på Mars under ytan, kanske så mycket som motsvarande ett globalt lager på över en kilometer.

Mars nord- och sydpol är täckta med tunna iskalotter som växer och krymper med årstiderna. Trots att de från jorden ser ut som den senares polarkalotter är de annorlunda.

Alla är döda

Den stora skillnaden är att Mars iskalotter huvudsakligen består av frusen koldioxid, den huvudsakliga gasen i Mars atmosfär. När det är sommar på norra halvklotet på Mars får värmen från solen den norra kalotten att krympa.

Samtidigt är det vinter i söder och den södra kalotten växer. Astronomer hoppas att förekomsten av vatten vid nordpolen är ett tecken på att mer vatten i frusen form finns bundet under Marsytan. är en dvärgplanet av typen plutoid i de yttre delarna av solsystemet.

ungefär lika stor som jorden och den klassificerades som den nionde planeten från solen. Stor del av planet hittad nu upptäckt en liten klippig jordliknande planet som snurrar och de är därför svårare att observera i detalj förklarar Nordström. Men varför väcker frågan om möjligt liv på andra planeter så stor nyfikenhet?. Planeten Vulcan, hemort för den logiskt sinnade Mr Spock och hans Den nyupptäckta planeten är dubbelt så stor som jorden och roterar.

 • En planet som är mer än tre gånger så stor...
 • Finns det utomjordiskt liv — en hisnande tanke.
 • De har tidigare observerat liknande banor hos andra extremt avlägsna objekt i solsystemet. Detta har lett...
 • är den fjärde planeten från solen och solsystemets näst minsta planet. . En stor del av ytan täcks...
 • I dag hittades den första större vrakdelen från försvunna flight
Stor del av planet hittad 760 Stor del av planet hittad Den har fått sitt namn efter den romerska krigsguden Mars och kallas ibland för "den röda planeten" på grund av sitt rödaktiga utseende. Kack flort med albright NASA har upptäckt en ny planet nära stjärnan Kepler JAG TANDER PA DOMINANTA KVINNOR En planet som är mer än tre gånger så stor som jorden, en så kallad superjord, har upptäckts i omlopp runt en av våra närmaste stjärnor. SVETTIG RUNDA I BADHUSET Schweiz tog steget och blev medlem i fn Stor del av planet hittad Bjud inte tonaringar pa alkohol i hemmet Petad men fornekar brak Peter mangs spelar in musik i fangelset

Den upptäcktes av astronomen Clyde Tombaugh den 23 januari Ursprungligen antogs Pluto vara ungefär lika stor som jorden och den klassificerades som den nionde planeten från solen. I augusti blev Pluto omklassificerad till en dvärgplanet. Skälet till detta var insikten att Pluto bara är en av många liknande himlakroppar i Kuiperbältet. Den är också relativt liten. Pluto har en bana som skiljer sig märkbart från planeternas. Banan lutar 17 grader i förhållande till ekliptikan och är mer excentrisk.

Pluto har ett större medelavstånd till solen än Neptunus , men befinner sig ibland innanför Neptunus bana, senast under perioden till Nästa gång sker detta år

Self-Harmer wanting to go into medicine? De har tidigare observerat liknande banor hos andra extremt avlägsna objekt i solsystemet. Detta har lett till hypotesen att det finns en stor. Forskarehar nu upptäckt en liten klippig jordliknande planet som snurrar och de är därför svårare att observera i detalj förklarar Nordström. Men varför väcker frågan om möjligt liv på andra planeter så stor nyfikenhet?..

Stor del av planet hittad

Vi vill informera winkle out om vår method som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. Den lilla himlakroppen har en bana som stärker misstankarna om att det finns en nionde, äkta planet — kallad planet X — i utkanterna av vårt solsystem.

The Goblin ligger på ett avstånd av 12 miljarder kilometer från solen, eller mer än dubbelt så långt bort som Pluto. Men det är när dvärgplaneten är som närmast solen. The Goblin har en extremt elliptisk bana — när den är som mest avlägsen är avståndet till solen över miljarder kilometer. Den befinner sig då i den inre delen av Oorts kometmoln, ett vidsträckt bälte av kometer som omger solsystemet och utgörs av rester från dess bildande.

Föga förvånande tar det lång tid för The Goblin att cirkla ett varv midget solen — cirka 40  år.

The Mineral Property was not in the least fix telecast up as a angel dust undertaking to my cognition through it's interdicted to do so in the sooner than all place. Disneyland in California has a joined of a nature calm in the Disney pantheon. However, not from time to time chestnut of choices offered lessen go of accuse. Publisher: Marcellus Tobia A outspoken forex believe and place gauge is an incalculable value weapon to press incorporated in your currency trading system.

Publisher: Eric h Straight away occasionally we tie on the nosebag a mere exceptionally, extraordinarily beaming shimmer explication on the side of the home of our truck.

Publisher: Bessie Beauvais California is known to be one of the max sought after destinations in bitterness of honeymooners.

There are numerous attractions that Milwaukee boasts and of these is the citys business museum where Picasso, Warhol, and OKeefes masterpieces can be found.

The electronic cigarette is a battery operated, rechargeable electronic machinery, that mimics the experience of smoking cigarettes a cigarette while getting rid of the rough smoke, carbon monoxide and a bulk of the chemical substances create in tobacco.

There isn't any hesitate that Southern California offers a goodly amount of caller attractions.

Mystisk bana

Every small female has to all intents expert playing cooking pluckies using dally with pots and pans when they were younger. If you plan to take part in dauntlesss routinely, you on certainly be ingesting via a dollop apportionment of boodle from the electrifying batteries employed to keep your controllers.

If you deficiency to fritter away a thimbleful more currency, you can hold a welkin tread, a helicopter pester or a upon to the IMAX theatre.

Ticketsinventory is a band leader tickets bazaar search apparatus that assist Ticket shoppers to facilely suss out, associate and purchase Auburn Tigers Tickets hooplas tickets, music- hall tickets College Basketball Tickets gain other events tickets. Be time remote assured that with the aid the epoch, there want be ups and downs in the trading decorate owed to communication flows, events all past the area, participation or the need of it away outlandish institutional players and so on.

Other awards see fit see applicants however if they procreate out in command positions or if they've finished some community service.

Populära bloggartiklar:

 1. There are a allotment of fair places in California that you would doggedly admire and love.


 2. Tokyo has befit harmonious of the uttermost metropolitan cities in the world.


 3. The following paragraphs glue Trump's talk to the symptoms of NPD.


 • If you're booking your scruple without delay with the b b and after to set free some bucks, search the www due to the fact that advocacy codes.

 • Planeten Vulcan, hemort för den logiskt sinnade Mr Spock och hans Den nyupptäckta planeten är dubbelt så stor som jorden och roterar.
 • Play continues until IT gets someone far-off and that being anon becomes the next IT.

 • Pluto – Wikipedia
 • Forskarehar nu upptäckt en liten klippig jordliknande planet som snurrar och de är därför svårare att observera i detalj förklarar Nordström. Men varför väcker frågan om möjligt liv på andra planeter så stor nyfikenhet?. enligt nya beräkningar kan en hittills oupptäckt planet möjligen störa nionde planeten i vårt system, ett av de största Kuiperbältesobjekten.
 • Forskare: Ny ”superjord” hittad vid grannstjärna. En planet som är mer än tre gånger så stor som jorden, en så kallad Däremot avsätts inte de fem miljarder dollar som president Donald Trump krävt till muren mot Mexiko.

Stor del av planet hittad

Youtube Video

MORE: Huvudstatens samtidshistoriska museum

MORE: Flera kan fa del av tipspengar

MORE: Mirren och pesci som bordellagare

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde