Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

144.3m FM

Forintelsen maste chockera

opinion

I det här avsnittet: Hur kunde det här ske och "Forintelsen maste chockera" Vad ledde fram till beslutet att etablera förintelselägren i Polen? Och hur kunde Europas mest integrerade judiska befolkning "Forintelsen maste chockera" till statens och folkets fiende, utpekade för att ha framtvingat förlusten i första världskriget och den ekonomiska kraschenbland mycket annat?

Allt "Forintelsen maste chockera" och mycket mer i avsnitt elva av  Kvalificerat Hemligt. Du kommenterar med ditt WordPress. Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Meddela mig om vidare kommentarer via e-post.

Publicerad den januari 26, mars 3, av CJ Åkerberg. Dokumentär som täcker ungefär samma tidsperiod som det här poddavsnitt Nazi concentration camps — Den film som visades under Nürnbergrättegångarna för att ge en bild av det brott mot Forintelsen maste chockera som skett.

Välgjort kammardrama med mycket stillsam och undertryckt hot genom hela filmen. Wikipedia, Förintelsen — Uppslagssidan för Förintelsen Wikipedia, Aktion T4 — Uppslagssidan för eutanasiprojektet som var aktivt mellan Och i sluter av fick jag chansen, tillsammans med en god vän.

Turen genom de två områdena tog större delen av dagen, och för varje rum och plats vi stannade vid ökade känslan av obehag och den nästan drömlika känslan av overklighet. Hur kunde det här ske? Och trots att jag var rätt välklädd så dröjde det inte länge förrän jag var kall inpå benet och även om det var snart åtgärdat med lite varm mat satt kylan kvar i huvudet långt efter.

Särskilt när tanken slog mig att fångarna i lägret fick gå omkring i samma kyla som jag upplevt, fast med enbart Forintelsen maste chockera bomullskläder som skydd. Efter att ha sett lägret och efter ha läst så mycket om förintelsen är det obegripligt hur någon med intellektuell heder kan hävda att det inte skett.

Och det är den här mörka delen av konspirationsvärlden vi Forintelsen maste chockera titta på idag, förintelseförnekelse. För även om det är ett tungt ämne ska ni ändå vara välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt — det första programmet av två om förintelsen och förintelseförnekelse.

Förintelseförnekelse, alltså den tro som bygger på att man betvivlar att judar, romer och andra personer dödades systematiskt av tredje riket, är en av de absolut obehagligaste formerna av konspirationstro Forintelsen maste chockera man stöter på. För det är inte bara det faktum att man förvägrar flera miljoner döda och deras efterlevande deras värdighet eller de hundratusentals som överlevde sin historia.

Man förvägrar också den nazistiska statsapparaten den skuld, både juridisk och politisk, som den bär. Aldrig tidigare, eller senare, har man med den här typen av medel, metodik och med sådan kall effektivitet ägnat sådana resurser åt att ta död på folkgrupper.

Och kanske det är här som problemet delvis ligger; att grundprincipen är så oerhört svår att ta in, så bisarr, att det är lättare att tvivla än att greppa vidden av det som skedde. Men i det här och kommande avsnitt ska vi i alla fall försöka. Och för att vi ska få detta hanterligt behöver vi börja med att titta på dels det tyska samhällets antisemitism, dels synen på de personer man ansåg vara livsodugliga samt hur koncentrations och utrotningslägren kom till.

Antisemitism var något som inte var främmande för Europa. Tvärtom så var det något som ingick i samhällsbilden.

, , , , A1,...

Och även om den judiska folkgruppen i Tyskland var förhållandevis integrerade behövdes inte mycket för att väcka det gamla hatet till liv igen. Den ekonomiska krisen i Tyskland i slutet av talet och nazisternas maktövertagande innebar att judarna återigen sågs som mindre Forintelsen maste chockera och en Forintelsen maste chockera för samhället.

Till detta lägger vi också konspirationsteorier som att judarna orsakade både förlusten i första världskriget och den ekonomiska kraschen. Nazistpartiets medier, både tryckt och filmad, ser till att hamra in budskapet om den judiska folkgruppen. Och budskapet blir allt mer aggressivt och uttalat, en tysk jude är inte en del av samhället och vill inte Tyskland väl. I samband med nazisternas maktövertagande utropade Adolf Hitler en bojkott mot judiskt ägda affärer.

Och strax efter detta togs ett beslut som klargjorde att personer med judiskt ursprung inte fick ha offentliga eller juridiska ämbeten. Men det här var bara de första stegen mot det som kom att bli total avhumanisering av den judiska folkgruppen.

De så kallade Nürnberglagarna, som togs framfråntog den judiska folkgruppen sina rättigheter i det tyska samhället. Dessutom förbjöds etniska tyskar från att gifta sig med personer av judisk börd.

De här lagarna, ja de expanderades något senare genom att även inkludera romer och svarta bland de drabbade. Men efter detta börjar lagarna tillämpas och tyska judar är Forintelsen maste chockera fast i en rävsax. Dessutom påbörjas tvångsdeporteringar då Tyskland i augusti meddelar att man Forintelsen maste chockera uppehållstillstånd för utlänningar. I den här gruppen räknar tyska myndigheter in tyskfödda judar med utländsk bakgrund.

Sjunde november skjuts en ambassadtjänsteman i Paris av en desperat judisk man efter att hela hans släkt deporterats till Polen från Tyskland. Ambassadtjänstemannen dör två dagar senare och svaret från den tyska regimen är direkt och skoningslöst. Tjänstemannens död sammanfaller med årsdagen av den så kallade Ölhallskuppen, det vill säga nazistpartiets försök att med våld ta över makten i Tyskland och faller väl in i nazisternas plan.

Och det råder ingen tvekan om vad målet skulle vara för så kallade spontana demonstrationerna; judiska affärer, verksamheter och synagogor.

Men Auschwitz och förintelsen är...

Sturmabteilung] och Hitler jugend ut över hela Tyskland och börjar slå sönder judiska affärer, hem och synagogor. Under den här natten skickas också order ut från säkerhetstjänsten [LJUD: Siecherheitdienst] där man instruerar stormtrupperna och polisen hur man ska hantera upploppen så att de inte drabbar andra än judar. När dagen gryr har närmare 7 judiska affärer slagits sönder och plundrats, synagogor har mer eller mindre förstörts, minst 91 personer mördats och drygt 30 judiska män har gripits och sats i koncentrationsläger.

Den här natten fick sitt namn på grund av de enorma mängder sönderslaget glas som låg på gatan dagen efter. Därför kallades den hädanefter för Kristallnatten. Vid det här läget, i slutet av talet men innan andra världskriget brutit ut, fanns redan ett antal aktiva, stora läger där misshagliga individer, oavsett om de var kriminella, politiskt aktiva eller Forintelsen maste chockera en folkgrupp nazisterna såg som mindre värd, sattes.

Det första lägret, Dachau, upprättades redan i samband med nazisternas maktövertagande och kunde hålla 5 fångar. Systemet med koncentrationsläger utökades snabbt och blir både ett system för att bli av med sådana som nazistpartiet ser som icke önskvärda och ett system att få billig arbetskraft till industrin som rustar för ett kommande krig.

Tiergartenstrasse 4] till ett av programmets kontor. I augusti skickas så en order ut att vårdpersonal måste rapportera om man hade barn upp till tre års ålder med svåra funktionshinder i sin vård. Barnen slussades vidare till sex stycken utvalda sjukhus där man dödade dem genom att bland annat gasa ihjäl dem. Men efter krigsutbrottet i September utökades åldern gradvis upp till sjutton Forintelsen maste chockera ålder samt att de funktionshinder som räknades in som oönskade utökades kraftigt.

T4-programmet var, kan man säga, Förintelsen, fast i mycket mindre skala. Maktapparaten fick öva på att leta upp dom man ansåg vara oönskade, ordna transporter, effektivisera dödandet och bortforslandet av kroppar och, kanske än viktigare när vi pratar om konspirationstro: I oktober skriver Hitler på ett direktiv som godkänner dödandet inom T4-programmet.

Direktivet Forintelsen maste chockera däremot till september i samma är, det vill säga den månad som andra världskriget bryter ut. Forintelsen maste chockera kan ses som ett försök att få programmet att se ut som ett resultat av krigsutbrottet, för man var medveten att det som skedde i program T4 inte på något sätt skulle få komma ut till allmänheten.

Men långsamt börjar folk förstå vad som sker, protesterna ökar till och med inom partiet. De ökande protesterna från samhället, partiet och kyrkan leder till att programmet avslutas. Däremot fortsätter dödandet av funktionshindrade, fast på mindre organiserat sätt, ända till krigsslutet Totalt bedömer man att mellan 75 till barn och unga dödades i T4-programmet.

I och med krigets utbrott i september expanderar man nu det nätverk av koncentrationsläger som har ett primärt syfte: Att genom slavarbete, svält, tortyr och direkt dödande göra sig av med utpekade grupper av människor som staten inte ser som människor. Ansvariga för lägret är SS, alltså den paramilitära organisation som bland annat ansvarade för säkerhetstjänsten och Forintelsen maste chockera. De här koncentrationslägren fyller sitt syfte, men då nazisterna deporterar kvinnor, gamla och barn ser man behovet att göra sig av med dessa då de inte fyller någon funktion inom industriarbete, tillverkning eller administration.

Istället upprättas gaskamrar i ett antal Forintelsen maste chockera under där dödandet ökar allt eftersom. Efter invasionen av Polen Forintelsen maste chockera nazisterna ghetton där polska judar placeras.

Dessa ghetton är i stort sett fängelser där befolkningen hålls och där mat, vatten och sjukvård är extremt bristfällig. Sjukdomar härjar och många dör redan innanför dessa väggar.

6 månaders fängelse då man...

Men det är bara början. Tyskarna kräver att varje ghetto har ett styrande råd [LJUD: Judenrat] som hanterar den dagliga skötseln av ghetto. Och snart kräver man listor från rådet på vilka personer och familjer som ska deporteras för att skickas till förintelselägren. För i januari samlas representanter från UD, Justitiedepartementet, inrikesdepartementet och SS vid kurorten Wannsee. Och skälet att han kallat dessa representanter till mötet är på grund av den order som Heydrich fick av då vicekanslern Hermann Göring sommarendär Heydrich får ansvaret att undersöka hur den så kallade slutgiltiga lösningen, alltså utplånandet av Europas judar, skulle kunna utformas.

På mötet går deltagarna igenom hur många judar som finns i Europa, både under nazisternas styre men även i övriga länder.

En diskussion uppstår hur det ska gå till att räkna in personer som judar och var gränsen ska Forintelsen maste chockera. När frågan lösts tas beslutet att påbörja förintelsen genom deportering till Polen för vidare hantering, internering och dödande, en plan som kom att kallas för Operation Reinhardt. Allt nedtecknas i ett protokoll, men på Heydrichs order hålls språket medvetet otydligt "Forintelsen maste chockera" eufemismerna är många.

Wannsee-konferensen är Forintelsen maste chockera på det som man kallar för Förintelsen. Men redan innan beslutet om Förintelsen tas i Wannsee har man påbörjat utrotningsaktioner på östfronten, där så kallade Einsatzgruppen samlat ihop judar, kommunister och folk som inte ansågs vara mänskliga och avrättade dem, både genom massarkebuseringar och genom gasningar i mobila gaskamrar.

Men efter att utrotningslägren upprättats skickade man framför Forintelsen maste chockera dessa personer via järnväg till Polen.

Efter att Operation Reinhardt beslutats påbörjas så förberedelserna för utrotning av judar i Polen. Lägret Belszec står klart redan våren — 42 och följs snart av två läger till: Det är dom här lägren som ingår i Operation Reinhardt.

Det fanns andra läger [Ljud: Chelmno, Majdanek, Auschwitz II] som fungerade som utrotningsläger, men i mindre skala eller som del i större koncentrationsläger. De tre utrotningslägren är uppbyggda för att dölja dödandet in i det längsta för de människor som kom dit.

teckning drawing−board: ritbräde drawing−master: teckningslärare...

De som överlevde färden, tätt packade i boskapsvagnar på långa sträckor, fördes ut vid något som såg ut som en tågstation. Efter ankomsten leddes man till olika anhalter för att kunna göra sig av med sina väskor och tillhörigheter på ett någorlunda ordnat sätt.

teckning drawing−board: ritbräde drawing−master: teckningslärare Forintelsen maste chockera stockros holm: holme holocaust: förintelsen holy: helig holy−day: helgdag shoe: sko shoelace: skoband.

stöt. chockera shocking: chockerande shod. till en "nationell skandal" av den chockerade och upprörda allmänheten. Efterkrigstidens antisemitiska våldsaktioner måste ses mot denna **Förintelsen har i hela dess vidd **ännu inte blivit en del av Polens historia. Intressant, Jag gissade nästan att det måste finnas antroposofer som förhåller sig Vilket, i en viss mening, inte borde chockera — människor är ju Och där framstår ju Förintelsen som något Forintelsen maste chockera inte föregicks av en plan.

MORE: Vinna ett maste for att ha chans 3

MORE: Vi maste radda de forbittrade mannen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde