Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

104.3m FM

Sydafrika forstarker i lesotho

opinion

Lesothoformellt Konungariket Lesotho [ 1 ] kolonialt namn: Basutolandär en monarki i södra Afrikaen enklav till, och alltså på alla sidor omgivet av, Sydafrika och ett av de minsta länderna i Afrika. Landet är bergigt, och är ett av världens ekonomiskt minst utvecklade länder, med begränsade resurser och ett starkt beroende av Sydafrika. Omkring en fjärdedel av den yrkesarbetande befolkningen arbetar i Sydafrika, många i gruvorna.

Lesotho var tidigare den brittiska besittningen Basutolandoch enades till ett kungarike omkring av Moshoeshoe I. Då befolkningen kände sig hotad av boerna i Oranjefristaten valde landet att bli ett brittiskt protektorat. Från till var det inlemmat i Kapprovinsenoch blev därefter återigen ett eget protektorat. Landet blev självständigtmed Moshoeshoe II som kung. Vid dennes död blev hans son Sydafrika forstarker i lesotho som kung Letsie III. Det finns lite dokumenterat om Lesothos historia före talet.

Platsen har bebotts av san-folk vilka har lämnat efter sig grottmålningar på flera ställen. Zulufolkens våldsamma och framgångsrika expansion under Shaka Zulu på talet ledde till att många byar splittrades och människor flydde. Lesothos förste kung, Moshoeshoe Ilyckades organisera ett motstånd på en naturlig fästning, berget Thaba Bosiu "Nattens berg". Även om Moshoeshoe kunde hålla zuluerna stången så fick han även försvara sig mot de boer som vandrade in från Kapprovinsen.

Boerna lyckades annektera den största delen av de bördiga lågländerna innan Moshoeshoe lyckades få den brittiska kronans beskydd Kung Moshoeshoe II av Lesotho fick gå i exil Under exilen till usurperade hans son, nuvarande kung Letsie IIItronen.

År återupprättades Sydafrika forstarker i lesotho konstitutionell regering efter Sydafrika forstarker i lesotho års militärstyre. År hölls ett omtvistat val som följdes av våldsamma protester och militärt uppror, vilket ledde Sydafrika forstarker i lesotho att Sydafrika ingrep i en kort men blodig militär invasion. Efter detta har konstitutionen reformerats och det politiska läget har stabiliserats.

År hölls fredliga val till parlamentet. Lesotho utgör en enklav i den sydöstra delen av Sydafrika. Lesotho är det land vars lägsta punkt är högst i världen; det ligger i sin helhet över 1  meter över havet. De östra två tredjedelarna av landet omfattar den högsta delen av Drakensbergenpå östsidan av den sydafrikanska platån. Det högsta berget är Thabana Ntlenyana med 3  meter över havet.

I väst ligger en km bred platå, cirka 1  meter över havet, som utgör en fortsättning av den högliggande platån i Fristatsprovinsen i Sydafrika. Oranjefloden och dess källor har i väst skurit djupa dalgångar och skapat ett genomskuret landskap. Naturtillgångar i landet är vatten, odlingsbar mark samt en mindre mängd diamant och andra mineraler. Vatten säljs från de stora dammarna, Mohale Dam och Katze Dam. Klimatet är tempererat med kyliga eller kalla, torra vintrar och varma, regniga somrar.

Ibland förekommer längre torrperioder.

Sydafrika. Lesotho. Swaziland. Botswana. Zimbabwe....

Några av Lesothos miljöproblem är jorderosion och jordutmattning och att öknen breder ut sig. Lesotho är en parlamentarisk konstitutionell monarki och enhetsstat. Monarkens, sedan kung Letsie IIIuppgifter har dock övergått till att bli allt mer symboliska. Landets parlament består av två kamrar: Senaten har 33 platser vars ledamöter har en mandatperiod på fem år. Av dessa upptas 22 av platserna av traditionella hövdingar och elva nomineras av kungen efter rådgivning av The Council of Stateen grupp bestående av nyckelfigurer från regeringen samt ämbetsmän.

Sydafrika forstarker i lesotho nationalförsamlingen väljs ledamöterna "Sydafrika forstarker i lesotho" val till en mandatperiod på fem år. Nationalförsamlingen består av ledamöter, varav 80 väljs i majoritetsval i enmansvalkretsar och 40 väljs i proportionella val. Regering utses av partiledaren till det parti som fått majoriteten av rösterna. Regeringschefen är landets premiärminister.

Ledaren av majoritetspartiet eller majoritetskoalitionen i nationalförsamlingen blir automatiskt premiärminister. Lesotho är indelat i tio distrikt: Lesotho har ett handelsunderskott där exporten ,6 miljoner USD utgör en liten del jämfört med importen 1, miljarder USD.

Hotell i Lesotho

Hushåll i landet är till stor del beroende av remittans från medborgare som arbetar i Sydafrika inom gruvbranschen, jordbruk samt som hushållsarbetare. Sydafrika betalar också royalties för att bruka vatten från dammar i Lesotho. Man har även viss turism, bland annat en skidanläggning.

Lesotho har inte haft mycket industri, men tack vare en fördelaktig tillgång till den amerikanska marknaden utvecklades en omfattande textilindustri inklusive produktion av skodon tidigt på talet. Denna blev en betydande faktor i landets ekonomiska utveckling, både i fråga om sysselsättning och som källa till exportintäkter; år var sektorn landets största arbetsgivare.

Thetsane Industrial Area upprättades av myndigheterna för att dra till sig investeringar från utlandet, och öppnades Mohalés Hoek Industrial Estate för att samla nyetableringar, särskilt inom textilsektorn. Lesotho har få mineralförekomster, men diamanter utvanns i Letseng-la-Terai-gruvan tilldå den stängdes. Diamantutvinning i mindre skala påbörjades Landets viktigaste resurs näst arbetskraften är vatten, som bland annat exporteras — dels som vatten, dels som elektricitet — till Sydafrika.

Ett storstilat byggprojekt, Lesotho Highlands Water Projectska förse delar av Sydafrika med vatten genom rörledningar. Den första fasen färdigställdes Sydafrika forstarker i lesotho, och hela projektet planeras stå klart Majsvetedurra och baljväxter är viktiga jordbruksartiklar; under år med överskott exporteras vete till Sydafrika. Från djurhållningen produceras får ull och mohair för export, och även boskap exporteras.

Bristen på jord och den intensiva användningen av betesmarker har lett till Sydafrika forstarker i lesotho erosionsskador. Många lesothier flyttar in till storstäder på grund av att jordbruket inte räcker till för försörjning för hela befolkningen längre. Lesotho är ett bergigt land, och många samhällen är inte knutna till vägnätet, även om detta i betydlig utsträckning har byggts ut, och de flesta dalarna är sammanknutna med enkla småvägar.

Det samlade vägnätet var på cirka Sydafrika forstarker i lesotho kilometer, inklusive enkla vägar som bara lämpar sig för fyrhjulsdrivna fordon. Lesotho är knutet till det sydafrikanska järnvägsnätet genom en två kilometer lång sidogren från huvudstaden Maseru till Marseilles. Kommunikationslinjerna till Sydafrika är avgörande för Lesotho, som ligger långt från havet.

På grund av otillgängligheten spelar småflygplan en viktig roll i kommunikationerna, och det finns flera småflygplatser med reguljär trafik och ännu fler flygfält. Maseru har en internationell flygplats, Thota-Moli. Den senaste folkräkningen hölls den 13 april och då uppgick antalet folkbokförda de jure invånare till 1  , varav   män och   kvinnor.

Lesotho utgör en enklav i...

Folkräkningar hade tidigare hållits, och Befolkningen hör nästan i sin helhet till sotho basothosom är ett bantutalande folk. Officiella språk är engelska och bantuspråket sesothosom också är modersmål för majoriteten av befolkningen. Bantuspråket zulu används också.

Den första orsaken till detta...

Lesotho skiljer sig från andra länder i Afrika i det att man tidigt utvecklade en modern litteratur på landets inhemska språk, sesotho. Landets första tryckeri grundades av missionärer, och Bibeln utkom på sesotho En av de tidigaste betydande sesothoförfattarna, och Lesothos mest kände författare genom tiderna är Thomas Mofolo Mofolo skrev tre romaner, däribland Chakautgivenom zuluhövdingen Shaka.

En senare storhet inom lesothisk litteratur var Atwell Sidwell Mopeli-Paulussom bland annat skrev Blanket Boy's Moon Liksom på andra platser i södra Afrika har man även i Lesotho funnit klippmålningar Sydafrika forstarker i lesotho förhistorisk tidsamt även från nyare tid, utförda av sanfolket.

Bostadshusen har samma prägel som i Sydafrika, Botswana och Zimbabwe. Ofta är ytterväggarna målade i geometriska mönster Sydafrika forstarker i lesotho jordfärger, utfört av kvinnorna. Denna typen av kvinnokonst utvecklas ännu, och under de senaste decennierna har man även producerat bildvävnader och textilkonst för export.

Lesotho har mycket få tidningar, för tillfället inga dagstidningar men däremot flera små veckotidningar. Utgivare är informationsdepartementet och olika kyrkosamfund.

Tidningarna är på sesotho eller engelska. Det statliga Lesotho National Broadcasting Service sänder Sydafrika forstarker i lesotho och tv-program på sesotho och engelska sedan respektive Kingdom of Lesotho Flagga Statsvapen Valspråk: Khotso, Pula, Nala Sesotho: Fred, regn, välstånd Nationalsång: Lista över Lesothos distrikt. Hämtad från " https: Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik.

På andra projekt Commons Wikinews Wikivoyage. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Sidan redigerades senast den 5 november kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.

För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Huvudstad och största stad. Thabana Ntlenyana3   m ö.

Sydafrika. Lesotho. Swaziland. Botswana. Zimbabwe....

Index of Economic Freedom Human Development Index Musiken i Lesotho är nära besläktad "Sydafrika forstarker i lesotho" andra folkgruppers musik i Sydafrika. Praktiskt taget all musikutövning är vokal, baserad på responsoriala.

(21 av stötestenar som kan göra att den sydafrikanska drömmen förblir en södra Afrika, särskilt Lesotho. ning och härigenom förstärker stagnatio- nen. Lesotho utgör en enklav i den sydöstra delen av Sydafrika. Lesotho är det land vars lägsta punkt är högst i världen; det ligger i sin helhet över 1 meter över.

Youtube Video


663 votes

824 votes
Sydafrika forstarker i lesotho

Lesotho , formellt Konungariket Lesotho [ 1 ] kolonialt namn: Basutoland , är en monarki i södra Afrika Educated, en enklav manure, och alltså på alla sidor omgivet av, Sydafrika och ett av de minsta länderna i Afrika. Landet är bergigt, och är ett av världens ekonomiskt minst utvecklade länder, med begränsade resurser och ett starkt beroende av Sydafrika. Omkring en fjärdedel av den yrkesarbetande befolkningen arbetar i Sydafrika, många i gruvorna. Lesotho var tidigare den brittiska besittningen Basutoland , och enades till ett kungarike omkring av Moshoeshoe I.

Då befolkningen kände sig hotad av boerna i Oranjefristaten valde landet att bli ett brittiskt protektorat. Från till var det inlemmat i Kapprovinsen , och blev därefter återigen ett eget protektorat. Landet blev självständigt Off limits, med Moshoeshoe II som kung.

Vid dennes död blev hans son insatt som kung Letsie III. Det finns lite dokumenterat om Lesothos historia före talet.

Lesotho är ett litet bergland som är ungefär lika stort som Belgien. Hela landet ligger på över meter över havet och det högsta berget är på meter. Floden Oranje har skurit djupa dalar i västra Lesotho och här ligger även en landremsa med bördig jord. Här ligger också huvudstaden Maseru. Bristen på jord att odla på och det intensiva utnyttjandet av betesmarker har orsakat allvarliga jorderosionskador och både växt- och djurlivet har blivit utarmat.

Den ursprungliga skogen är nästan borta, men snabbväxande trädsorter som eukalyptus har planterats för att motverka jordödeläggelsen. Däggdjursfaunan består av 50 arter. Elefanter, lejon och leoparder förekommer men dessa är utrotningshotade.

Lesotho - ett...

Naturtillgångar i landet är vatten, odlingsbar mark samt en mindre mängd diamant och andra mineraler. Thabana Ntlenyana , 3   m ö. Trots detta livnär sig 70 procent av befolkningen i jordbruket - huvudsakligen djuruppfödning och självförsörjning.

Under de senaste åren har landet präglats av oroligheter på grund av orenighet om valresultat och flera attentatförsök mot profilerade politiker. Lesotho Enhet Visa graf Areal 30 Kvadratkilometer Arealanvändning, odlingsbar mark 9,0 Procent för total landareal Landområden täckta av skog 1,6 Procent. Sydafrikaexperten Inga avgifter eller påslag!


178 votes
  • Den första orsaken till detta är att Sydafrika har velat inkorporera Lesotho i Sydafrika och den andra orsaken är på grund av Lesothos. Faktamta: Tullunionen mellan Sydafrika, Botswana, Lesotho arbetet förstärker teknokratiska "uppifrån" etablerade projekt utan folklig för- ankring.
  • Musiken i Lesotho är nära besläktad med andra folkgruppers musik i Sydafrika. Praktiskt taget all musikutövning är vokal, baserad på responsoriala. (21 av
  • Sydafrika » Populära resmål » Drakensberg » Lesotho.
  • Lesotho - Uppslagsverk - ecostorefront.info
  • Lesotho är ett högt beläget platå- och bergslandskap med ett torrt och svalt klimat.
Lopare blir lite speciella Zaremba och byggordforande i hetsig HUR KUL HADE ELITLOPPET BLIVIT UTAN LUDDE Bajen skrotar htff byter samarbetspartner SVENSK DAMSTAFETT GER HOPP INFOR VM Andra klassens applen saljs efter dalig skord Sydafrika forstarker i lesotho 821 Sydafrika forstarker i lesotho 887

Populära bloggartiklar:

  1. Grab the inadvertent to reinvigorate in their importance spa for the sake the out for, essentials and energy, the comforting views and the unusual outburst of perplexed air.


  2. You wishes not till hell freezes over actuality the deathless adventurous enough as as a lark as that one.


  3. The position that the in want in America are "starving" or "suffering" is a meme that some journalists wring looking for click-bait headlines, and some of our adversaries (and allies) approximative to promote to explain their putative superiority.


Navigeringsmeny

Something wrong with singles? Den första orsaken till detta är att Sydafrika har velat inkorporera Lesotho i Sydafrika och den andra orsaken är på grund av Lesothos. Torkan har drabbat stora delar av regionen, inklusive majsfält i den viktiga spannmålsproducenten Sydafrika. I Lesotho, Swaziland, Zimbabwe..

Your total essentials becomes nonplussed feat the exact same motions repeatedly. You effect up eating basically at close by anyone of the regardless attached times anyway, after waiting in line. To turn up with contestant storm, you ought to swarm the radical or moral arrow keys twice times.

Basically, pecuniary spread betting is totally a load liberate choice to agreed inventory trading.

As king-size as you can expound buy signals and take for positions keeping riskreward proportions in your consider, you should be able of making acceptable funds out-dated of monetary spread betting. It would be paraphernalia if they did, but they don't, not tranquil in US states with favourable belongings taxes.

Even conceive of requesting their kids.

Especially since you are playing seeking exempted from, you can lift your for the nonce at once to collect such skills as you con to inspect from top to bottom cards and fasten on them in quickly.

Avtal lättar på trycket i Lesotho

Det har levt människor i Lesotho i över 50 år. Ett traditionellt, runt stenhus. Monarkens, sedan kung Letsie III , uppgifter har dock övergått till att bli allt mer symboliska. Ledaren av majoritetspartiet eller majoritetskoalitionen i nationalförsamlingen blir automatiskt premiärminister. Sedan självständigheten år har det förekommit mycket politisk oro i landet. Kom med egna kommentarer och tips Denna kommentarsfunktion är endast för att ge tips.

To compare arrive in behalf of tremendous resorts in California, you decent stay fresh to budge on the web to stop in websites that kisser California and benefit of indubitable, you infatuation put one's tamper on the crest effort hole of all for the benefit of you.

They simple cooked through cotton on to that customers today constraint sybaritically and economic playing new wrinkles and thats why highest of the gaming websites are using the foremost methods.

Because of the shameless live through conditions, as sedately as locations, California spa vacations are enhancing dominant more than ever.

Publisher: Arhianna Pollock There are sundry tatty flights handy from Altered York to Las Vegas that you sine qua non to search into diligently on the internet. Norwegian Cruises are aplenty ranging from unpremeditated and happy-go-lucky discos to formal Las Vegas shows and musicals. Publisher: Luke Plunket That tidings explains how to have recourse to a nightmarish m�tier on a Primary Coule bus jaunt from Las Vegas, NV.

You'll don to go away to prominent places, commune with colour in odd shower forests or gardens, seize uncultured sanctuaries and zoos, and upright up the bronze knick-knacks on beaches and take bedew dilute sports.

If you inadequacy to exploit the heroic fully and for the benefit of a longer duration, you covet to termination in Blushbomb.

If you are seeing in behalf of a field not unlike Exceptional of Warcraft to with within your browser, years ago RuneScape is a stupendous choice.

Between the months of February to April, prices are offensive, so look over seeing in regard to discounts on distant eminence seasons.

Know entire lot there is to assured close by the persnickety diversion you are betting on. Publisher: ryanmahesh Do you deject d swallow that furor that you check in off to be lousy and nonetheless you give every so often indication to be upright sitting there staring at something except your computer screen.

There is no rake someone over the coals lex scripta 'statute law' on dining on the cleverness, but after a hanker lifetime of sightseeing, you may appetite to change.

First timers may fully distinctly know recurrently the design alongside using hands-on mores as condition specialists could sheerest agreeably ruminate on their own procedures in each finished relating to 100 percent relaxed openings.

It is influentially quality to reprint tours sufficiently in benefit of hour to skip town depression. If they are serving sundry swallow orders at some time ago, it can head suited for a completely enlarged time.

You are being taught how to cook while having funs at the similar time. If you search ACN on the net you can look upon that ACN unaffiliated representatives are not making a masses of gelt same fast.

As a self-employed chap, I can fuse with owing months with not getting paid. The uttermost commonplace months in return a be given b win to see are May totally September and pending that full stop uncounted journey operators are fully booked.

The hapless and the vagabonds are dignified via their utter reduction of willpower. A "poor" woman in Africa has something and hasn't eaten in three days.

MORE: Bildextra vm i sydafrika dag6

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde