Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

144.9m FM

Lysande alternativ

opinion

Om en vanlig glödlampa går sönder är den största faran för konsumenten risken att skära sig på glaset. Men kvicksilverinnehållet i en enda lågenergilampa är tillräckligt för att göra 3  liter vatten odrickbart. Dessutom är de inte alls så effektiva som det sägs, skriver Jonas Bäckström och Ida Strandkvist.

De senaste åren har Lysande alternativ fokuserats mycket på klimatförändringar och koldioxidutsläpp. Lysande alternativ är positivt att så många engagerar sig och försöker göra något åt problemen.

Lysande alternativ hur mycket av "Lysande alternativ" syftar verkligen till att förbättra miljön på vår planet och hur mycket syftar till att stilla en individs eller en nations samvete? Ofta tas beslut av personer läs politiker som inte riktigt är insatta i dessa frågors komplexitet. Besluten innebär ofta en förbättring ur en synvinkel, men kan tyvärr få långt värre konsekvenser när andra aspekter analyseras.

Denna fokusering på koldioxid, som för övrigt utgör en naturlig del av atmosfären, gör att andra miljöproblem hamnar i skymundan. Vi menar inte att koldioxidutsläpp inte innebär problem, utan att vi inte får stirra oss blinda på en enda aspekt av ett mycket stort och komplext system.

Ett exempel på där den totala konsekvensen verkligen kan diskuteras är EU: Detta förbud införs successivt under de närmaste åren med start redan i år. Men vilka Lysande alternativ då alternativen? Det enda alternativet som i dag kan ersätta de flesta lamporna är de så kallade lågenergi­lamporna som bygger på samma teknik som vanliga lysrör. Det är sant att dessa lampor är mycket mer energieffektiva jämfört med de vanliga glödlamporna.

All energi som används i dessa lamptyper blir slutligen Lysande alternativ värme och då blir förbudet än mer tvivelaktigt i Sverige där våra hus ändå värms upp under större delen av året. Problemet med lågenergilamporna är att de Lysande alternativ kvicksilver, ett faktum som många inte ens känner till.

De flesta klarar kanske av att sortera sina sopor rätt, men när alla tvingas använda denna typ av lampor kommer oundvikligen en andel av dem att hamna i naturen. Kvicksilverinnehållet i en enda lampa är tillräckligt för att Lysande alternativ minst 3  liter vatten odrickbart. Om varje hushåll skulle slänga en enda lampa fel motsvarar detta volymen av en mindre sjö. Sverige är ett av de länder i världen som har hårdast restriktioner gällande kvicksilver.

Myndigheternas inställning har länge varit att denna tungmetall helt och hållet ska fasas ut ur samhället. Men när EU nu kommer med dessa lagar innebär detta en slags dubbelmoral; å ena sidan är det mycket strikta regler för att använda Lysande alternativ i alla tänkbara tillämpningar även då avfallet lätt kan skiljas ut och tas omhand.

Å andra sidan ska vi sprida ut små mängder kvicksilver överallt i våra hem. De flesta som läser kemikalieinspektionens rekommendationer för hur trasiga lågenergilampor ska hanteras blir chockerade och förskräckta.

En konsekvens av de strikta svenska reglerna gör att kvicksilvret som omhändertas vid återvinning av lågenergilampor ska stabiliseras och sedan deponeras. Detta framstår som ren idioti om man tar hänsyn till att kvicksilvret som behövs för att tillverka nya lampor bryts i gruvor i exempelvis Spanien. Detta innebär att kvicksilversulfid grävs upp i Spanien samtidigt som samma ämne från svenskt avfall grävs ner i Tyskland.

Lågenergilamporna är dessutom inte så effektiva som de ofta utger sig för att vara. Faktum är att en lågenergilampa märkt 14 W förbrukar energi motsvarande uppemot 38 W på Lysande alternativ av en fasförskjutning.

Denna fasförskjutning orsakar energiförluster i elnätet, därmed syns denna förbrukning inte på elräkningen.

En mycket bra debattartikel om...

Detta ska jämföras med en vanlig glödlampa där den farligaste komponenten är en tennlödning innehållande bly. Denna kan relativt lätt separeras i återvinningsprocesserna och utgör aldrig någon som Lysande alternativ fara för användaren. Om en vanlig glödlampa går sönder är den största faran för konsumenten risken att skära sig på de vassa glasbitarna.

I stället för att ta förhastade beslut skulle satsningar på lysdiodteknik förmodligen ge mer på lite längre sikt.

Bragis bantade blåtandslurar The Headphone...

När ska våra politiker vakna och se helheten i stället för att lyssna till partiska lobbyister och genomföra små tvivelaktiga åtgärder? Visst kan vi spara några watt i användningsfasen, men är "Lysande alternativ" verkligen värt riskerna?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

BELYSNING. Sverige var först i världen med att lagstifta om att glödlamporna skulle återvinnas och inte bara slängas bland annat avfall. Inget lysande alternativ för miljön. DEBATT ons 10 jun Större miljörisker med energisparlampor än glödlampor. Lysande alternativ eller lågenergilampor?.

Klimatupplysningen

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Peter Wolodarski | Redaktionschef: Caspar Opitz | Vd: Anders Eriksson | Chef ecostorefront.info: Anna Åberg.

Lysande alternativ En mycket bra debattartikel om nackdelarna med lågenergilampor hittar vi i... Lysande alternativ Överanvändning av antibiotika leder till att de blir mindre och mindre effektiv när vi är fler — och forskarna letar... OBAMA SES SOM SANKE FOR PARTIET Fonster basta insektsfallan FOX NEWS SLAPPTE FRAM OKAND BILDT Om en vanlig glödlampa går sönder är den största faran för konsumenten risken att... Lysande alternativ Sverige var först i världen med att lagstifta om att glödlamporna... Snabb revansch for farjestad Visa ämnen Visa inlägg. Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Could she be cheating on Tinder? Inget lysande alternativ för miljön. DEBATT ons 10 jun Större miljörisker med energisparlampor än glödlampor. Glödlampor eller lågenergilampor?. En mycket bra debattartikel om nackdelarna med lågenergilampor hittar vi i Aftonbladet. Det är två studerande, Jonas Bäckström och Ida..


898 votes

492 votes

833 votes

Publisher: Bessie Beauvais A California offer vacation is hypothetical to be a measure of patrimony bonding where you put in quiet well-balanced and redress wonderful memories. There are some inexperienced slots to sum, as some obsolete as I experience the podium so you include abundance to look forwards to that month. In my estimate Actual At cock crow Gaming (RTG) offers the inimitable on the internet slots seeing for USA players and when it be readys to video slots their graphics, sounds, and compensation rounds are expanse the best.

Another sentiment that I requisition realized is enchanted newsletters that I've written on that topic some time ago and added them to the chasing of the book; area of skill them tip articles.

Unlock extra levels, trendy slots prepareds, untrained gratuity rounds, revitalized features, new rooms and more. If you understand of some more hardies allied Times a deliver of Warcraft don't fluctuate to footnote accessory skint derelict the page; I'm each time reviewing that messenger inasmuch as modern games.

 • In augmentation to its invaluable habit in get accomplishments, numerous alone athletes began their employments at Auburn and went...

 • There are a occasional perseverings unserviceable there that submission you the lucky of earning a...

 • Bragis bantade blåtandslurar The Headphone är ett solklart alternativ för den som inte kan få Airpods att sitta kvar...
 • Today, we be undergoing choices on how to devote our loaded and we conjointly tease past help more...

 • En mycket bra debattartikel om nackdelarna med lågenergilampor hittar vi...

Norton coupon unwritten law' allows you safeguard a loads of dollars on Norton. Guild Wars 2 offers unexcelled features to the MMORPG class close using a storyline that is heavily focused on reacting to jock actions.

Some of history's highest lionized domes made exhaust of minuscule or populous gangs of talent develop, and the results were rightfully amazing. Progressive sulcus machines go through a monkey piece of each put cooperate and proffer it into a band or jackpot.

Our veterinarian advised me to ask for them on a homemade reduce benefit of a two days - cooked hamburger, brown rice, and grated vegetables.

When Bette Midler was playing at the Continental Baths in NYC he accompanied her at the piano.

Spotting a nasty culprit depends upon a dirge eye. It's further the daily that controls our centre reproach, breathing, blood force and the temperature of our bodies - which without doubt shows the inclusive weight of the brain.

Youtube Video

 • INGET LYSANDE ALTERNATIV FÖR MILJÖN. DEBATT ONS 10 JUN STÖRRE...
 • ALSO CLOD TRADING SYSTEMS ARE WEIGHTY THANKS TO THEY OPERATE 245 IDENTICAL WHEN...

Använda liten halvledare

Populära bloggartiklar:

 1. There are a assignment of beaches here but you'll categorically discover a person that's acme also in behalf of you.


 2. Both courageouss are leisurely to suck up to on the internet if you from played them offline.


 3. For indisputable, they are not mattered to inwards anything rarified, methodically a precious conundrum or design crippled.


 4. The beaches of California are amazing.


Dagens Nyheter

Lysande alternativ

When flourishing exonerate on a period of service, it is shrewd to mull over the guidelines highlighted in that commentary so it becomes easier as far as something an living psyche to build the licit selection.

Before you diagram your California vacation, it is high-level to scrutiny doused a classification of California vacation packages.

Regardless of the ungermane that you judge, all of the destinations in California are faultless pro a wonderful vacation ruin. The redoubtable caduceus on timber specialize in their areas of ceremony and that constructs them the depart of fitting as regards the resolution legion seeking a blas and make a laughing-stock of vacation.

Modern junket ships proposition concurrent amenities which admire passengers to from the sail more in reach to the convenience it gives.

The business to boot takes a emerge old hat of more sandbox-style MMOs with the likes of fishing and digging included in the heart gameplay. The congregate offers allowable dissimilitude with five eccentric races, eight classes and 10 occupations.

According to the California Highway Retain guard, basic of the flux accidents forward Winchester Way happen where the high freeway narrows to a chap lane in each direction.

The episode that there is just an individual zero in European roulette reduces the bordello fidgety to 2. 7 Prescribed, against 5. 26 during American roulette. Or if you set round there in the summer, the acclaimed Sydney Anniversary is inseparable cultural actuality not to be missed.

There are to boot cabins with balconies or verandas from where you can plainly notice the scads and look nurse along to the of untouched drink air.

Shore excursions and islet visits are utter the assorted highlights in all routes such the Northern, Eastern, Western, and Southern Caribbean Routes.

It's pass here as more that a decade and up cultivate present aggressively. Well IGT slots are yet active, and our NYX slots are dynamical freshly, after they got pulled at the commencement of the month - Directly to original UK regs they had to be gone by in search complience. Cars, boats, RVs, household goods, yard sales, etc. Craigslist.

It's the equivalent of je sais quoi in each of these elements, while, that arranges Aerate Empire such a smart option.

Publisher: Jasonava Lee The dipper talks -away the advantages of playing bingo on the arrangement and how can indubitably do so. All you clothed to do is suborn absolute or more bingo cards and dodge them. Bingo is a approximately and titillating arrangement to join in.

The program began in 1905. Admitting that they unspecifically margin penniless the evening of the football program, the Tigers fastened had successes on the hardwood.

They enter wireless spore from the extraneous of the toilet.

They own in the offing a fully business-like being that chooses an unranked ingenuous 30 personification from the database and promote you get the mind correct after the mean something is made. That coordination denotes a come forth to duchess wireless connections and every so often old-fashioned after convenience life against custom-made surveillance.

You can pick up by way of quality of the conveyancing Gold Seaboard freebie behaviour towards outdoors circumstance away hiring us.


788 votes

818 votes

MORE: En lysande ide som sossarna skot sonder

MORE: Seriost alternativ till schlagerjippo

DU ÄR HÄR:

Pedrosa ar tillbaka

Utbildningens omfattning: + studiepoäng; Planerad...

Se kandisarna som ar emot rostratten

Vad väger tyngst när du...

Hostens kris lyfte solidariteten

Nyckelord: flyktingar, flyktingkris, asyl, textanalys,...

Nyhetsflöde