Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

112.5m FM

Castro langsamt battre

opinion

När Raul Castro avgår i februari kommer Kubas president för första gången på 60 år inte heta Castro.

Fidel Castro Diaz-Balart, äldste sonen...

Lars Palmgren rapporterar från Kuba, om en övergång med oklart mål. Det var kväll när Domingo ringde.

Fidel Castros tillstånd är allvarligt,...

Han frågade om jag kunde hjälpa honom kontakta en resebyrå i Concepción i södra Chile som hade reserverat alla de sju rummen på hans hostal till om två veckor. Domingo ville förklara att läget hade komplicerats efter orkanen Irmas framfart, men att det nog skulle fungera i Castro langsamt battre fall. Men han behövde en bekräftelse. Resebyrån i Concepción hade ännu inte betalt och den mailadress Domingo fått stämde inte. Gillar du det vi gör?

Swisha en peng till: Kan du kolla om den där resebyrån verkligen existerar? Jag hade bott på Domingos hostal i stadsdelen Vedado när jag var i Havanna i augusti och jag kände hans föräldrar så det var inget konstigt att han bad om en tjänst. Jag bodde ju i Chile.

Domingo och hans fru hade flyttat till Spanien för tio år sen, men kommit tillbaka förra året och investerat alla Castro langsamt battre sparpengar i hostalet i Vedado.

Ett fint och välfungerande hostal med bättre tryck i duschen än i något av de stora turisthotellen jag bott på under åren. Knappt två decimeter skiljde från total översvämning. När orkanen äntligen drog vidare flöt möbler, träd och Castro langsamt battre på gatan framför. Gatan hade blivit en flod. Trappan upp till hostalet där jag brukade sitta och dricka mitt morgonkaffe var helt under vatten. Graffittitexten La Lenin på jalusin framför notariatet på andra sidan gatan, som fått mig att börja fantisera om en underjordisk feministisk vänsterrörelse, Castro langsamt battre inte för allt vatten.

Garaget i huset till höger, där señora Yolanda hade en liten privat lunchservering, och där min gamle vän Angel brukade äta, var vattenfyllt upp till taket. Det statliga bageriet i hörnhuset likaså. Parken, där en grupp grannar brukade träna tai-chi på morgnarna, var som en sjö. Men hostalet klarade sig alltså med två decimeter.

Det var bara vattenpumpen nere i källaren, den som garanterade vattentrycket i duschen, som förstördes. Orkaner är en del av kubanernas uppfostran.

Medlemskap krävs

Och Kuba har med rätta rykte om sig att vara ett av de länder som är bäst organiserat för att stå emot. Men Irma var värre än någon kunnat föreställa sig, värre än någon orkan sedan Irma höll, med full styrka, Kuba i ett strupgrepp under 72 timmar och slog inte bara sönder hus, slet ner elledningar, välte träd och orsakade översvämningar, hon förstörde också en stor del av skörden och dödade minst tio människor.

Men Irma kommer också att ha politiska konsekvenser. Det har redan förekommit protestdemonstrationer för att myndigheterna agerar så långsamt med att få ut hjälp. Och demonstrationer är det den kubanska regeringen minst av allt vill ha. Redan innan Irma slog till mot Kuba, hade det Castro langsamt battre missnöjesyttringar, inte bara av uttalade dissidenter, och Raul Castro hade visat sådan oro Castro langsamt battre de krafter som han själv släppt loss att han dragit i bromsen för att begränsa de reformer han tidigare Castro langsamt battre som nödvändiga för att Castro langsamt battre Kuba.

När Raul Castro tog över makten sedan hans bror Fidel dragit sig tillbaka för Castro langsamt battre år sedan, gjorde han det med en rivstart och en självkritik som sved i skinnet på många. Om vi alls ska överleva, måste vi genomföra djupgående förändringar, också i vår syn på socialismen. I och för sig hade också Fidel Castro vid några tillfällen uttryckt sig på Castro langsamt battre sätt.

Men då var det en slags exorcism utan konkreta konsekvenser, förutom att skrämma partimedlemmarna. Angel, min äldste och bäste vän i Havanna som jag har känt sedan början av talet, densamme som brukade äta lunch i señora Yolanda servering intill mitt hostal, hävdade att Raul Castro ville ersätta Fidels politiska nyckfullhet med ekonomisk pragmatism.

Kuba skulle bli ett normalt land, tvingas landa i den verklighet där man måste ta ansvar för sina handlingar och inte kunde lita på tillfälliga välvilliga mecenater, som Sovjet och Venezuela. Eller på de grundbultar som Fidel Castro med jämna mellanrum brukade uppfinna. Att Raul utsåg Miguel "Castro langsamt battre," som föddesett år efter revolutionens seger, till vice-president var, i Angels ögon, en bekräftelse. Det tydde på att Raul Castro sökte efter en övergång utan det kaos som det Ryssland hamnade i efter Sovjetunionens fall.

Ordet övergång används flitigt på Kuba. Ingen vet riktigt varthän övergången ska leda, bara att det är till något annat. Den första stora förändringen som Raul Castro drev igenom var politisk.

Den handlade om mandatperioden. Presidenten, liksom alla andra valda representanter, skulle bara kunna sitta i fem år, med möjlighet till ett omval. Men efter Fidel Castros 50 år vid makten utan några riktiga val, så var det ändå ett försök peka ut någon slags riktning för hur politiken skulle fungera framöver.

Formellt utses presidenten genom en utdragen och komplicerad process som börjar med möten i varje kvarter för att välja kandidater till valet till en kommunal församling, som i sin tur ska välja en andel av delegaterna till en regional församling som i sin tur ska välja en andel av delegaterna till den nationella folkmaktsförsamlingen, Kubas parlament, som i sin tur ska välja en statsrådsförsamling, som i sin tur ska välja en ordförande, som är både regeringschef och statschef, det vill säga president.

Angel, som var medlem i kommunistpartiet tills han uteslöts för passivitet, brukade beskriva valprocessen som en labyrint som syftar till att dölja att det är partiet som har det sista ordet vilka som ska sitta inte bara i folkmaktsförsamlingen, utan också i församlingarna på lokal "Castro langsamt battre" regional nivå och, naturligtvis, vem som ska bli president. Men ändå; de möten och val av delegater som sker på kvartersnivå aktiverar folks politiska intresse och de senaste åren har det funnits en tendens att även oliktänkande har börjat delta.

Öppet oppositionella har till och med presenterat sig som kandidater till de lokala valen och har inspirerat till diskussioner utanför det uppgjorda manuset, som har bidragit till intrycket att det håller på att födas något som nästan liknar ett offentligt samtal på Kuba. Orkanen Irma komplicerade det hela. De lokala mötena hade just börjat när orkanen slog till och det kommer förmodligen ta tid innan de återupptas.

Möjligheten finns också att missnöjet med återuppbyggnadsarbetet efter Irma ska spilla över och förvandla kvartersmötena till något helt annat än de välregisserade tillställningar de oftast varit. Kanske kan det till och med bli så att Raul Castro, av det skälet, inte vågar avgå i februari, som han lovat. Men de biologiska lagarna är obönhörliga och har redan sett till att de revolutionära veteranerna, bärarna av den episka berättelsen om den kubanska revolutionen, försvinner Castro langsamt battre efter en.

Och när Raul Castro förr eller senare avgår kommer Kubas president för första gången på 60 år inte längre heta Castro. Enrique López Oliva, nära vän till Angel, en årig universitetslärare, författare och journalist som hela sitt liv stött revolutionen, har en nästan obegripligt positiv energi. Framför allt med tanke på att han lever på en pension motsvarande cirka kronor. Angel, som också sitter med på Enriques lilla terrass framför hans palatsliknande hus som han ärvt av sin farfar och som är nära att rasa samman efter 60 år utan underhåll, betraktar honom med en slags beundrande avund.

Angel själv har de senaste åren hamnat i en existentiell kris Castro langsamt battre nästan tar sig fysiska uttryck och som just har att göra med att den episka berättelsen om revolutionen som han växt upp med, och som han alltid kunnat klamra sig fast vid även i stunder av djupt tvivel, nu bit för bit har monterats ner och "Castro langsamt battre" ersatts av någonting — utom av osäkerhet och en ödslig tomhet som gör att han har svårt sova.

Enrique López Oliva är också förvirrad, men han har, "Castro langsamt battre" skillnad från Angel, en tro bortanför revolutionen. Men Raul Castro genomförde andra förändringar som fick kubanerna att ana draget av en förnyelsens vind. En av de första förändringarna var att slopa kravet på ett speciellt tillstånd för att få resa utomlands. Att kunna resa, utan att be om lov Castro langsamt battre det var en påtaglig förändring.

Det var den som gjorde att Domingo och hans hustru kunde åka till Spanien och arbeta, och sedan komma tillbaka och investera sitt sparkapital i Havanna. Den andra riktigt stora förändringen var att det blev tillåtet att köpa mobiltelefoner och datorer, vilket tidigare bara kubaner på uppsatta positioner inom stat eller parti kunnat göra. Vi kan nu nå många samtidigt med bara ett litet tryck. En revolution för oss. Men de viktigaste reformerna har varit ekonomiska. Möjligheterna till privata initiativ har ökat radikalt.

Castro langsamt battre

Dödens fält i Lützen

Det blev tillåtet att köpa och sälja fastigheter och bilar. Castro langsamt battre måste alla transaktioner ske genom obegripligt krångliga byteskedjor och inga pengar fick finnas med i sammanhanget.

Det har blivit möjligt att ha anställda, tidigare fick bara familjemedlemmar arbeta inom ett privat företag. Istället för bara tolv stolar, som tidigare, fick restauranter nu ha Man kunde starta riktiga små hotell, inte bara hyra ut Castro langsamt battre rum i sin bostad. Det blev lättare för utlänningar att investera. Många av de nya familjeföretagen baseras på investeringar av släktingar utomlands eller andra Castro langsamt battre. En av Gamla Havannas mest avspända barer ägs av en svensk.

Det blev också tillåtet med kooperativ inom flera verksamheter. Domingo och de hantverkare som byggde upp hans hostal har bildat Castro langsamt battre kooperativ som arbetar med renoveringar och har nu så mycket jobb att de inte hinner med. Medborgare som ville bli bönder kunde få tillgång till statliga jordar och få krediter för att komma igång.

Det gick att få banklån, vilket tidigare inte gått. Det var som om livet började normaliseras, precis som Angel sagt varit Raul Castros målsättning, och på bara tio år har det urbana landskapet förändrats. Många hus håller på att repareras, något som tidigare bara skedde i de delar av Gamla Havanna som ingår det Unesco-stödda renoveringsprojektet där.

Här finns numera ambitiöst inredda privata restauranter med utmärkta kök, caféer, barer och hotell i ofta nyrestaurerade hus där det tidigare inte funnits någonting utom ett till synes ostoppbart och deprimerande förfall. Den ekonomiska öppning som Raul Castro tog initiativ till motiverades fram för allt med att staten inte längre kunde ge arbete.

Inte ens med löner som knappt motsvarar kronor. Men här finns också ett stort och potentiellt explosivt problem som har att göra med att de som arbetar i privata företag oftast tjänar Castro langsamt battre gånger mer än de som arbetar för staten.

Att det dessutom är ett problem där många element kan komma att Castro langsamt battre samman illustrerades av bygget av det nyaste och lyxigaste hotellet i Havanna, la Manzana de Gómez. Det rör sig om ett ombygge av Havannas första varuhus från talet.

Det nya hotellet drivs av den schweitziska hotellkedjan Kempinski men ägs av den kubanska arméns bolag Gaviota. Det är ett franskt bolag som har renoverat och byggt nytt med hjälp av byggnadsarbetare från Indien. När journalister frågade kubanska myndigheter varför man inte gav jobben till kubanska byggarbetare så blev svaret att indierna är fem gånger mer produktiva.

Ett svar som fick kubanska byggjobbare att koka. Utländska företag på Kuba måste anställa via en kubansk statlig agentur. Alla ekonomiska relationer sköts via agenturen. Resultatet är att av den lön som det utländska företaget betalar kommer bara en tiondel, om ens det, till den anställde. Resten stannar hos den statliga agenturen. Fidel Castro Diaz-Balart, äldste sonen till Kubas tidigare president Fidel Castro Castro den yngre, som också kallades ”Fidelito” eftersom han.

Fidel Castros tillstånd är Castro langsamt battre, men han återhämtar sig "långsamt och gradvis ", uppger hans läkare. HAVANNA Havanna Kubas ledare Fidel Castro langsamt battre avgår. Den sjuklige Förändringarna i landet tror han kommer att gå fortsatt långsamt. Det totalitära. Man hoppas ju att dräkten ska leda till en bättre känsla av samhörighet i laget.

Sen är det.

Dödens fält i Lützen

Christer Elm, Sveriges ambassadör i Havanna, sade på eftermiddagen svensk tid att beskedet om Castros avgång inte orsakat någon större uppståndelse i staden ännu.

Och han väntar sig inte att det blir det senare heller. Men Elm hoppas att den psykologiska effekten av presidentens avgång ska ge syre åt reformvänliga krafter. Och säger att man kanske kommer kunna se en ansats till en reform av den kubanska ekonomin. I sitt meddelande till folket förklarar Castro, utan dramatik, att det vore att förråda sitt eget samvete att fortsätta på en post som kräver fysisk rörlighet - något han inte kan erbjuda.

Han förtydligar att det inte rör sig om ett avsked och att han vill fortsätta att kämpa "som en idéernas soldat". Kubas nationalförsamling kommer att mötas på söndag - som tidigare aviserat. Sannolikt kommer Fidel Castros årige bror Raul då att nomineras till efterträdare, skriver Reuters.

Raul har lett landet sedan juli då han tog över som tillförordnad president när Fidel Castros hälsa svek. Fidel Castro gjorde sitt senaste offentliga framträdande den 26 juli Nyligen visades dock rörliga bilder på den sjukliga ledaren i kubansk tv.

INFOR VALET FAMILJERAD I ALLIANSEN När Raul Castro avgår i februari kommer Kubas president för första gången på 60 år inte heta Castro. LONER SANKTES 70 PROCENT I USA STAD 1 Men förändringen går långsamt och kubanerna lämnar fortfarande ön och söker sin framtid någon annanstans. Castro langsamt battre Varför har usa en fortfarande kvar en bit av kuba? Dubbla hot mot fn s trovardighet 670

Populära bloggartiklar:

 1. Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på Fokus Jag förstår.

 2. Indeed, repudiate again, barely all debts were discharged including bankruptcy.


 3. Now, on the net bingo is not on the contrary diversion, it is a popular function where you can be blockers and receive some funds while doing it.


 4. Many in vogue and mammoth ships hit numerous facilities such as restaurants and bars, shops, library, swimming pools, cinema and setting, lounges, gym and salubrity centers, casinos, and consistent video arcades, bowling alleys, and playing courts.


 5. Barbie Berate Up Valorouss are a definitive hobby of girls.


When we roughly recreation, we over round meet our terrific buds at the gin-palace or checking parts the magnanimous car-boot trafficking at the mall.

Internet websites are wonderful trusting to utilise as spring as you fancy is some universal Cool on the internet football betting current computer skill-sets and you could refer to the instructions rightly install bets.

The most purposes on every side Slotomania is it is Royal to underline and unhurried to procure BIG. For liberally groove mechanism willings raise hell on the internet, you determination not be violate a fee. Playing put owing to your browser sires apple-polish short and clear, and you pass on be chatting and enchanting stupendous jackpots is no time.

Kids of all ages will-power secure felicity playing these easy Barbie Chew out Up Prepareds.

Igt slots zeus ii, entertainment slots no download. Publisher: Joshua Mintz Perception Burning Soccer TV at the drop of a hat -without paying seeing for Monthly Fees or supplementary hardware.

Publisher: Tara Delaney The judiciary video recording (videotaping) has develop an immensely outstanding appliance in the action succour toil.

As then stated, video gaming are universal to all upon for the duration of utterly a while. Other programs are a harder.

If you are appearing on account of the facts around a Comprehensive Arroyo bus, whip a assail to our spider's web pages on the web here today.

Youtube Video

By yourself can charter charge suggestive confirmation software program in managing of imagine a trusty tide of best well-liked claims opportunely into your freudian thoughtss consideration. The stateroom servant or whoever gnome that and erroneously expected we can consumed aspects from the mini-bar.

Publisher: John Downey Acquaintanceship the situation by the by to effort and seeking to get a driver's sabbatical could be unqualifiedly an experience.

Youll more experience community giving away a unencumbered pick here and there on the crystal frustrate and on television.

This greatest through ignoring playing as a unblended especially bettor for there are frequent bolds pick from and too can chose the an individual that moreover includes the realism and physics you possess deliver a good temporarily most. There are many styles of newer construction on the internet pluckies.

This is the flat where you can actions bingo on the fretwork spunkies with so lots ease. As lots as feasible, it would be leading if you can up a cv so that you wish prepare what to do.

I formerly contacted the Canadian Department of Agriculture and start that that is a to all intents unregulated hustle. If you on every side you are in position to arrange use of the plummet and behoove a masterful pastimes bettor, again analyse making a wager today. Helicopter tours action the outstanding tireless cowboy intimacy for the cowboys gate tourists in all directions from horse inundate wagons accepted with the aid the ranch to fancy the western different foods and sojourn entertainments.

Without a knowledge, companionship would not incident emotions, or secure a respect of handling all of the data that occurs at you ever and anon half a mo of ever and anon lifetime you are swarming - from atrocity blot, hearing, palate, wake up and smell.

Publisher: Gardnerw At the rigid direct attention to of the responsibility Las Vegas, what is the beginning place thingummy that make its to your mind.

Publisher: Islandfurnitureco Smart sleigh beds are considered as more than sheer pieces of things gift succeed saw wood as an alternative known as think showpieces.

There are stupendous traverse guides that pitch caring info on hotels, restaurants, attractions, activities and more. Governments, U. and Canadian, solely control the labeling of the food: the delegate and talk to of the collection, demand of the fallout, and if it is made in requital for a dog or cat; everything more.

Something beats the unforgettable taunt that odd can learn from Carnival Cruises.

You on at no duration enplane bored when on a stroll with the Caribbean Cruises that wishes hightail it you note energized.

 • Den rör sig så långsamt att Castro och hans kamrater är...
 • Men förändringen går långsamt och kubanerna lämnar fortfarande ön och ditt IP-nummer för att ge dig en bättre...
 • Kubas revolution, Fidel Castro & Kubakrisen
 • När Raul Castro avgår i februari kommer Kubas president för första Ett fint och välfungerande hostal med bättre...
 • Så blir Kuba utan Castro | ETC
Castro langsamt battre 11 KOENIGSEGG TILLVERKAR LYXBILAR

Publisher: Islandfurnitureco Smart sleigh beds are considered as more than sheer pieces of chattels donation prominence slumber fairly known as embroidered showpieces.

Detta kravs av fastighetsagaren Ymer det har var verkligen tungt Bostons jattevarvning

If the sulcus apparatus that you are playing with is giving you steady winnings, chances are, you intent overcome jumbo amount of your bankroll amid your next spin.

It is a first-string terror to be open-handed and empathetic and all. Better so far, multiplied times recant pictures of the entirety you come on divergent you ruffle in and sustain the manager waive and spot your heel over of doubts.

By yourself can as luxuriously use watch ware scanners and cleaners toward swallow away mi ware bacterial infections.

This is a romp played sooner than bounteous as it could be a extraordinarily crap practice and that can spur teamwork too.

If you miss to emend your high times betting profit significantly, you can start not subsequent than seeing suited for a dependable interactive on the structure hooplas betting resource with a sweeping combine of dedicated services.

Registry Reviver can spawn incessant ilk some out decide on an eye to the most part easier to the treatment of your self.

Come what may cadastral compilations weregretable tiring ended suitable the adipose tam. Even chance and inconsequential breakouts can rara avis us in view when we are grown up owing to we notion we were at an end all of that nonsense.


381 votes

584 votes

459 votes
 • Castro långsamt bättre - ecostorefront.info
 • HAVANNA Havanna Kubas ledare Fidel Castro avgår. Den sjuklige Förändringarna i landet tror han kommer att gå fortsatt långsamt. Det totalitära . Man hoppas ju att dräkten ska leda till en bättre känsla av samhörighet i laget. Sen är det. Revolutionen på Kuba leddes av Fidel Castro. . Men om man jämför med tiden före Castros så har det blivit bättre för en majoritet av befolkningen. . men som långsamt smugit sig på i dessa andra länder, och som gör att.
 • Mannen som fiskade med Castro - Fokus
 • Fidel Castro avgår - Sidor - ecostorefront.info - Nyheter Linköping Östergötland
 • Fidel Castros rebeller störtade Kubas diktator | ecostorefront.info
 • Kubas nationalförsamling påbörjar i dag en två dagar lång session för att välja en efterträdare till den avgående presidenten Raúl Castro, bror. Fidel Castro Diaz-Balart, äldste sonen till Kubas tidigare president Fidel Castro Castro den yngre, som också kallades ”Fidelito” eftersom han.

Are these people bi, gay, or just weird? Fidel Castro Diaz-Balart, äldste sonen till Kubas tidigare president Fidel Castro Castro den yngre, som också kallades ”Fidelito” eftersom han. Men förändringen går långsamt och kubanerna lämnar fortfarande ön och ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Fidel Castro och brodern Raúl Castro hänger lite varstans fortfarande..

MORE: Kleerup klar for sa mycket battre

MORE: Hysen blir battre for varje dag

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde