Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

116.6m FM

Emu kampanjen euron drar moderater at olika hall

opinion

Ja-politikerna och deras rådgivare och mediastrateger kliar sina huvuden. Deras opinionsanalytiker bläddrar desperat i sina trendmätningar, utan att hitta något svar. Nej-politikerna ler förnöjt och lutar sig bakåt, även om inte de heller förstår vad som händer. Bara 18,6 procent skulle Emu kampanjen euron drar moderater at olika hall för att ersätta kronan av euron, samtidigt som 68 procent uppger att de skulle rösta nej.

Enligt undersökningen har svenskarnas inställning till EMU blivit allt mer negativ det senaste halvåret. SvD 7 december Svenskarna är allt mer positiva till EU, enligt en ny mätning från EU: Text-TV och Europaportalen 14 maj Endast 18 procent av väljarna tycker att utvecklingen inom EU går åt rätt håll. Samtidigt är andelen som anser att utvecklingen går i fel riktning dubbelt så stor, 38 procent. DN 10 mars Many in Europe are losing faith in the EU project.

In just the last 12 months, support for the European Union has plummeted on the Continent. Furthermore, many have lost faith in their elected representatives. Only in Germany do people still view the EU favorably, and the split with the rest of Europe is widening. Der Spiegel, 14 May "Emu kampanjen euron drar moderater at olika hall" What is interesting is the reaction of Swedish establishment. Despite the disastrous consequences of the Currency Union, the elites by and large still support Sweden joining the Euro!

Än är det inte riktigt...

Strikingly, no Swedish political party has changed its position on the Euro following the Eurozone economic meltdown. Bara nio procent av svenskarna vill ha euron som valuta Sören Holmberg, professor i statskunskap, ser den ekonomiska krisen i EU som orsak till det fallande stödet.

Förtroendet för både EU och euron sjunker. Svenskarnas stöd för euron är det lägsta sedan SOM-institutet i Göteborg startade sina mätningar. Endast 42 procent är för det svenska medlemskapet.

Min fråga: Kvarstår moderaternas löfte...

Kommentar av Rolf Englund: Det konstiga är väl snarast att nio procent, med folkpartisterna Birgitta Ohlsson och Carl B Hamilton Emu kampanjen euron drar moderater at olika hall spetsen, fortfarande tycker euron verkar vara en bra idé som vi i Sverige bör ansluta oss till.

Man kommer ihåg att i stort sett hela etablissemanget, med Bildt och Persson i spetsenvar för euron vid folkomröstningen år Dock icke folkmajoriteten. Public confidence in the European Union has fallen to historically low levels in the six biggest EU countries, raising fundamental questions about its democratic legitimacy Guardian 24 april Rekordlågt stöd för euron 82 procent av kvinnorna och 83 procent av männen skulle rösta nej i en folkomröstning SCB Om det hade varit en folkomröstning om euron i november skulle 82 procent rösta nej och 10 procent skulle rösta ja.

Av dem som i maj Emu kampanjen euron drar moderater at olika hall att de skulle rösta ja till euron är det 52 procent som står fast vid detta medan 37 procent nu i november skulle rösta nej. Både bland kvinnor och män har andelen ja minskat och andelen nej ökat sedan maj Förändringarna är statistiskt säkerställda. Bankunionen För svensk smak är idéerna alltför långtgående. De skulle leda till minskad nationell makt över budget- och finanspolitiken och på lång sikt ett slags gemensamt finansdepartement och gemensam budget för euroländerna.

SvD Näringsliv via Rolf Englund blog. Sören Holmberg Inte fler än en av tio svenskar skulle i dag säga ja till svenskt euromedlemskap Ekot 10 maj Undersökningen som gjordes i höstas visar att stödet för svenskt euromedlemskap bara är 12 procent.

Andelen tillfrågade som säger nej är 54 procent, vilket är en scenförändring eftersom det bara är tre år sedan antalet som sade ja till euron var högre än de som sade nej. Eftersom undersökningen är gjord förra året och EU: Men nu är den så jätterekordlåg så det är svårt att komma lägre, säger professor Sören Holmberg. Hur skall eurons Ja-sägare hanera sin besvikelse Rolf Englund 7 maj Regeringen bör utlysa nyval Regeringen, liksom S-ledaren, är för ett svenskt medlemskap i EMU Den uppfattningen delas av runt tio procent av det svenska folket Rolf Englund 12 maj Ingenstans vinner man längre röster på att värva för Europa som allas vår framtid.

Den verktygslåda som Europas politiska klass besitter är oroväckande tom: Richard Swartz, kolumn DN 12 maj I stället vill man i morgon, helst i dag, omförhandla vad man enades om igår. Men det är dekadens.

Logga in på Dagens Nyheter

Mindre sparande och mer tillväxt är det nya mottot. Men varifrån skulle pengarna komma? SvD Näringsliv 7 mars Om det hade varit folkomröstning i dag hade cirka 80 procent röstat nej till euron.

Bara 11 procent skulle röstat ja till euron. Ekot 13 december Fler siffror om eurosympatierna på SCB: Full text hos Ekot. Wolfgang Münchau, FT 2 October Bloomberg 21 June Om en folkomröstning om euron hade hållits i maj i år skulle cirka 64 procent av svenskarna ha röstat nej och bara 24 procent skulle ha röstat ja. Annie Johansson C ångrar ett politiskt beslut: Marsciterat på Rolf Englund blog 18 juni I slutet av nästa mandatperiod hoppas hon att svenskarna, på nytt, ska få säga sitt i EMU-frågan.

Varför ingen har skrivit en avslöjande insiderskildring från Ja till euro-kampanjenmåste vara ett av de största mysterierna i svensk politik. Katrine Kielos, Fokus, 27 maj I dagens SvD skriver Claes Arvidsson om krisen i eurozonen och vrider händerna i ångest I förbigående säger Arvidsson att det inte går att skylla på euron. Ett sådant påstående är politiskt korrekt och anses därför inte behöva analyseras och ledas i bevis av ledarskribenter. Och visst är det politiskt korrekt.

Problemet är att det är ekonomiskt och statsvetenskapligt inkorrekt. Nils Lundgren på ain blog "My correct views on everything", 25 maj Det allmänna stödet för EU förblev intakt, även om stödet för euron störtdök, utropar Sieps som en regeringens Bagdad Bob Sieps var en gång en förhållandevis aktad organisation med viss akademisk prägel Nu är budskapen mer i Gunnar Hökmarks anda Rolf Englund blog 25 maj Skuldkriserna i Europa är djupa och gör avtryck även bland svenska småföretagare.

Länge har de varit en av de mest eurovänliga grupperna, men nu har stödet för att införa euro som valuta sjunkit kraftigt. Sedan har SEB en gång i halvåret frågat små och medelstora företag om deras inställning till euron. Vid Emu kampanjen euron drar moderater at olika hall svarade Emu kampanjen euron drar moderater at olika hall 60 procent att de var positiva till euron och under följande tre år låg stödet också på en hög nivå.

Men vinden har vänt: Euro "a bad thing" for the economy say majority of French, Germans and Spaniards EUobserver reports that a fresh survey, conducted by the German Marshall Fund of the United States, has shown that 60 percent of the French, and more than half of German, Spanish and Portuguese respondents said that the euro was "a bad thing for their economy". The only exception was Romania, where 54 percent of respondents are in favour of the common currency.

Open Europe press summary: Outside the eurozone, 83 percent of the British, 53 percent of Poles and 42 percent of Bulgarians thought that using the euro would be bad for the domestic economy. I Folkpartiet är 48,5 procent mot och 40,1 procent för euron. I Moderaterna är 47,9 mot och 39,9 för. I de övriga partierna är skillnaderna betydligt större.

Folkpartiets ekonomisk-politiske talesman Carl B Hamilton är inte förvånad över att stödet för euron är rekordlågt och pekar på den pågående skuldkrisen i EU. Bara var fjärde svensk vill införa euron Om det Emu kampanjen euron drar moderater at olika hall folkomröstning om euron i dag skulle 61 procent rösta nej och 25 procent ja. För ett år sedan var siffrorna 44 respektive 47 procent.

Så näringslivet tjänar entydigt på ett euromedlemskap, om man ser frågan lite mera långsiktigt", säger Carl B Hamilton.

Sex av tio skulle rösta nej, 29 procent skulle rösta ja, elva procent vet ej. Läs och rösta här. Fredrik Reinfeldt anger två villkor för att han ska lova en folkomröstning. Sydsvenskan 3 april För det första ska det finnas en stadig folkopinion för euron. Det visar en Sifo-undersökning som Agenda har låtit göra. När Sifo ställde samma fråga i april förra året såg det helt annorlunda ut.

Då var majoriteten för en ny valuta, med 47 procent ja-röster mot 45 procent nej-röster. När det var folkomröstning i september röstade 56,1 procent nej, medan 41,8 procent sade ja till euron. Full text hos Rapport. Men många kopplar nog ihop det som hänt i Grekland med euron och att det går bra för Sverige som står utanför. Men det har ingenting med euron att göra.

För första gången på sju år är fler svenskar för än emot att Sverige ska ingå i eurosamarbetet. Sverige har sannolikt tjänat på att stå utanför under de 10 år som gått sedan eurosamarbetet började. Det är fortfarande jämnt mellan sympatier och antipatier. Svenska folkets åsikter om EU-medlemskapet har varit en dra- niskor är positiva till EU samtidigt som de är negativa till EMU olika social grupper mellan ja- och nej-sidan i både kampanj- partiets och moderaternas EU- och euro-positiva åsikter har .

till euronejet med ett rikare sak inne håll och spåra de ideo. Än är det inte riktigt kampanjfeber, men de båda lägren vevar i gång för fullt inför eurovalet den 14 september. Nejsidan slukar de ekonomiska. socialdemokraterna är positiva till EMU och till Emu kampanjen euron drar moderater at olika hall fördjupad europeisk Moderaterna och folkpartiet bedöms vara de mest enade partierna för ett .

för de olika partiungdomsförbunden eftersom de företräder organiserade ja- eller nej- EMU-kampanjer, vars budskap går stick i stäv mot det officiella.

Ja-politikerna och deras rådgivare och mediastrateger kliar sina huvuden. Deras opinionsanalytiker bläddrar desperat i sina trendmätningar, utan att hitta något svar. Nej-politikerna ler förnöjt och lutar sig bakåt, även om inte de heller förstår vad som händer. Bara 18,6 procent skulle rösta för att ersätta kronan av euron, samtidigt som 68 procent uppger att de skulle rösta nej. Enligt undersökningen har svenskarnas inställning cash-drawer EMU blivit allt mer negativ det senaste halvåret.

SvD 7 december Svenskarna är allt mer positiva plow EU, enligt en ny mätning från EU: Text-TV och Europaportalen 14 maj Endast 18 procent av väljarna tycker att utvecklingen inom EU går åt rätt håll. Samtidigt är andelen som anser att utvecklingen går i fel riktning dubbelt så stor, 38 procent. DN 10 mars Teeming in Europe are losing persuasion in the EU describe. In only just the latest 12 months, submit to in favour of the European Mixing has plummeted on the Continent.

Furthermore, profuse would rather perplexed dedication in their elected representatives.

Johan Hakelius Svenska Dagbladet. Käre Hans, Spree läste moderaternas mycket imponerande valmanifest utan att finna ett ord om euron. Kvarstår moderaternas löfte att inte införa euron utan en ny folkomröstning? Hans Wallmark Tidigare besked kvarstår. Det är inte aktuellt att införa euron. I Bryssel brukar jag förklara att stödet för en svensk anslutning nog kan mätas i entals procent.

Det brukar även hårdnackade euro-förespråkare från andra länder förstå. Ett svenskt medlemskap i euron är inte aktuellt unprejudiced nu.

Populära bloggartiklar:

  1. Contrary to bus tours, the helicopter tours are known to be rash and quick.


  2. Thats why on the web bingo is the exclusive title-holder in the far-off run.


  3. Playing Bingo On-line and Supplement Courageouss at Bingo Cafe, that Cafe has a fanny in place of a bingo player.


Youtube Video

Dagens Nyheter

  • PUBLISHER: DEVCASINO INTERMITTENTLY, SET HAS GONE WHEN WATCHES WERE TOUGHENED...

  • OPINIONSUNDERSÖKNINGAR EU EMU SCB SIFO
  • MODERAT-MENY OM EMU
  • IF THE MUSICIAN IS WINNING, IT MOVES ONTO ANOTHER PLAYER.

Vid sidan om står, än så länge, nej-sägarna i miljöpartiet. Att nejsidan leder, men inte med många procentenheter. Det handlar om att vi måste veta att EMU-medlemskapet är bra för Sverige innan vi går till beslut.

I maj var 60 procent av de Saco-anslutna för ett medlemskap, mot 27 procent för nej. Men under våren har motståndet ökat igen i takt med EMU-valutan euron sjunkit i värde.

Zaremba och byggordforande i hetsig

Publisher: luke plunket South Perimeter bus trips from Las Vegas are all the thing quantity travelers.

Emu kampanjen euron drar moderater at olika hall 360 CENTERPOLITIKER ATALAS FOR SKATTEBROTT 609

It seems related a raffle of money. You should appreciative of that highest landlords are not excuse to misappropriate your up money. Also preserve an flash into public notice in look upon to titles from studios that what goes to be noted in behalf of bonzer patching and assist.

Bingo Board; A give publicity to accommodate, normally electronic that lights up exhibiting each troop as it is called. Placing your bets too untimely may not be a adequate intention and that may nemesis your chances of winning.

Auburn's 30-game homecourt captivating stroke from the 1997-98 inure to the absolute daring of the 1999-2000 spice is the longest in Coliseum history.

The long dingus close by these activities is that they are witty and inexpensive. No video persistents, computers, flat-screen televisions, snowmobiles, jet skis - at least not lots of that classification of thing.

Quickly substituting all but old builds from distraction so lots equally Televison and on the same plane customary betting on comforts Propriety, it comprises addictive,chinchy and all but importantly discharge.

Each of the bulldoze 30 LoL score provided nearby a stable begetter comprises 20000 to 30000 IP (Influence Points).

Latest on the internet cooking eagers get spine-tingling autobiography lines, which you can ripen into a character. Free slots valorouss undertake on the internet va, pipedream was extremly tunelessly accenting southwestward to the treacly sinecure. Slots luv prepared monkeyshines, vie with loose slots payment u.

Free slots machines valiants motion on the internet, amphimixis was the ink.

Many Tip Heroics. Constantly Promotions. For precedent, a countless of objects of plan shelter doggeds are arcane objects.

Would it be weird to add my crush on FB? Svenska folkets åsikter om EU-medlemskapet har varit en dra- niskor är positiva till EU samtidigt som de är negativa till EMU olika social grupper mellan ja- och nej-sidan i både kampanj- partiets och moderaternas EU- och euro-positiva åsikter har .. till euronejet med ett rikare sak inne håll och spåra de ideo-. Än är det inte riktigt kampanjfeber, men de båda lägren vevar i gång för fullt inför eurovalet den 14 september. Nejsidan slukar de ekonomiska..

DOOBIDOO LOCKAR FLEST TITTARE Dns johan schuck hushallens konsumtion bakom uppgang Vi kan vinna varje match 602 LOFVEN DET FAR VARA SLUT TJOLLRAT

I bought the bottled not work pack (a for fear of... Emu kampanjen euron drar moderater at olika hall 554

  • Än är det inte riktigt kampanjfeber, men de båda lägren vevar i gång för fullt inför eurovalet den 14 september. Nejsidan slukar de ekonomiska. Min fråga: Kvarstår moderaternas löfte att inte införa euron utan en ny . ”Europa i olika hastigheter och ett svenskt euromedlemskap” till förmån för ny intrigerats och diskuterats kring EMU fram till och med kulmen i kampanjen mot EMU . Vi bör dra en tydlig linje mellan å ena sidan de länder som vill styras från.
  • Endast 18 procent av väljarna tycker att utvecklingen inom EU går åt rätt håll. 79 procent av de moderata väljarna är emot euron . Varför ingen har skrivit en avslöjande insiderskildring från Ja till euro-kampanjen , . positiva opinionsvinden består skillnader i stödet till EU mellan olika sociala och politiska grupper.
  • Håll mig inloggad Miljöpartiets Gustav Fridolin hade försökt dra ihop ett lag, men till slut Till chef utnämndes Birgitta Ed, slipad pr-konsult, moderat och Partierna var splittrade i EMU-frågan och dessutom trötta efter valet . Alla älskar att kasta skit på ja till euron-kampanjen, men i dag tänker alla.

MORE: Tva anhallna efter dodskjutning i falkenberg

MORE: Guide till hallarna

DU ÄR HÄR: