Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

146.4m FM

Fi man far inte en andra chans

opinion
Logga in på Dagens Nyheter

Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet. För en tid sedan fick jag en fråga om betydelseskillnaden mellan en andra chans och en annan chans.

En andra chans - S1E1...

I en andra chans är andra ett ordningstal och i en annan chans är annan ett jämförande pronomen. När jag besvarat frågan började jag fundera lite på frasen en andra chans. Frasen är en indefinit obestämd nominalfras eftersom den inleds av den obestämda artikeln en och innehåller ett substantiv chans i obestämd form. Det märkliga är att ordningstalet andra står i bestämd form mitt i den obestämda frasen. Jag konsulterade den stora grammatikboken Svenska Akademiens grammatik och fick veta att det är fråga om något som kallas en komplex indefinit nominalfras.

Också andra ord och uttryck än ordningstal kan ingå i sådana nominalfraser. I fraserna ett lägsta värde och ett högsta belopp är det ett adjektiv i superlativ lägsta respektive högsta som står i bestämd form i en i övrigt indefinit nominalfras, och i frasen ett sista försök är det ett pronomen sista. En komplex indefinit nominalfras kan utöver det karakteristiska adjektivet eller pronomenet i bestämd form också innehålla ett vanligt adjektiv i obestämd form: Det finns ytterligare ett par typer av komplexa indefinita nominalfraser.

En "Fi man far inte en andra chans" innehåller genitivuttryck i bestämd form: Detta slags nominalfraser förekommer mest i ålderdomligt och högtidligt språk och har ofta karaktären av fasta fraser. En annan variant som också låter ålderdomlig och högtidlig innehåller ett bestämt superlativuttryck mellan Fi man far inte en andra chans obestämda artikeln och det obestämda huvudordet: De komplexa indefinita nominalfraser som jag hittills nämnt har alla inletts av obestämda artikeln en eller ettmen fraser av detta slag kan också inledas av andra så kallade kvantitetsattribut: Svenska Akademiens grammatik påpekar att den komplexa indefinita nominalfrasen är en strukturtyp som har en mycket begränsad användning.

Titta på En andra chans...

Frasen är dock en intressant detalj i svenskan, och den visar än en gång hur rikt språksystemet är och hur mångfaldiga uttryckstyper det har kunnat frambringa. På tal om språk —. Språket i fokus — Språkspalten i Arena Språkspalten är publicerad i Arena, medlemstidningen för Modersmålslärarföreningen i Finland. I en andra chans är andra ett ordningstal och i en annan chans är annan artikeln en eller ett, men fraser av detta slag kan också inledas av andra så kallade kvantitetsattribut: varje högsta värde, ingen romankonstens mästare, många de härligaste möten.

Adress: Hagnäskajen 6, FI Helsingfors. Gudrun Schyman kandidat som ny talesperson för FI Gudrun Schyman avtackas som talesperson vid Feministiskt initiativs Fi: Man får inte Fi man far inte en andra chans andra chans.

En andra chans - S1E1 - Martyn van Beek den här mannen är hårig som en ryamatta och påminner om en gris, men annars skiljer sig inte dagarna nämnvärt.

MORE: Kanslofyllt hemmafarval av bolt

MORE: Saab 9 5 i full fart pa bana

MORE: Nacka mandag mot framtiden tillsammans

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde