Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

110.2m FM

Hockeyklubb ger nyanlanda en skjuts in i foreningslivet

opinion

En bättre integration av nyanlända och ensamkommande flyktingar genom ett idrotts- och hälsoperspektiv. Många verksamma inom idrotten har länge förstått att idrotten är ett viktigt redskap för en bättre integration i samhället. Tidigare erfarenheter av invandringen från balkanländerna stärker dessa tankar. Det finns också ett behov i gruppen nyanlända att ur ett hälsoperspektiv upplysa om olika hälsorisker, exempelvis rökning.

Under våren började projektet att ta sin form. Under sensommaren beviljades projektansökan av länsstyrelsen. Ansökan var på 36 månader men länsstyrelsen beviljade endast projekttid för 4 månader. För att få det till att likna ett projekt begärdes en utsträckning till 8 månader och en halvering av personalresurs. I augusti anställde KRIF en integrationssamordnare. Förberedelsearbetet har varit omfattande.

Äldre nyheter från 2019-09-17

Initialt skulle de fyra första månaderna vara en startsträcka i projektets ursprungliga 36 månader. Kontakter har tagits för bildandet av nätverk mellan idrottsföreningar, skolor och kommun, besök, möten och träffar har ägt rum inom detta forum. Flera träffar planeras framöver. Målgruppen som skulle varit Start i Ronneby har efter diskussioner med berörd personal delvis bytts ut mot nyanlända på Cura Park och Gymnasieskolan Knut Hahn.

Med den övertygelsen startade hockeyföreningen...

Det innebär att integrationssamordnaren i KRIF har fått fasta tider i de olika verksamheterna. Idag handlar det bl. Som ett led i detta har KRIF annonser ute om att få tag i idrottsutrustningar samt idrottsfaddrar, som kvällstid kan hjälpa dessa ungdomar ut i föreningslivet.

Idag , Dagens Nyheter ·...

Under den tid som varit har projektet lyfts fram som en god samhällsinsats både i DN http: Det är fortfarande mycket planering i projektet. Den slutgiltiga projektplanen ska fastställas med datum för utbildnings- mötes- och utvärderingstider. Det håller dessutom på att tillverkas informationsmaterial till de nyanlända om möjligheter i kommunens föreningsliv.

En kort informationsfolder om projektet planeras också på olika språk. Är du intresserad av att bli idrottsfadder? Läs mer om att bli Hockeyklubb ger nyanlanda en skjuts in i foreningslivet på http: KRIF Hockeys integrationsprojekt handlar i stora delar om att så snabbt som möjligt hjälpa nyanlända ut i föreningslivet. Om du är intresserad så vill vi att du skriver några rader via e-post till Roger Waldemar roger. Hjälp oss att få in ishockeyutrustning till både vår skridskoskola samt till integrationsprojektet.

Kontakta Roger Waldemar för mer information. Länsstyrelsen har beviljat medel till Ronneby kommun för att KRIF som projektägare ska kunna genomföra ett integrations- och hälsoprojekt. Projektet som har beviljats kr och kommer att genomföras med start den 1 augusti och målgång i mars- april I projektet används idrott och hälsa för att nå en snabbare integration av nyanlända.

Vi ska också med hjälp av nätverksdeltagarna försöka öppna upp föreningslivet för de nyanlända. På detta sätt hoppas alla inblandade parter kunna bidra med en god samhällsinsats och ett ansvar som är mycket viktigt, säger Anders Thomsson sekreterare i KRIF Hockey. Delta i årets tips.

En bättre integration av nyanlända...

Soft Center Arenasöndag 30 Dec Upcoming matches Grums IK h fredag 11 jan Bakgrund Många verksamma inom idrotten har länge förstått att idrotten är ett viktigt redskap för en bättre integration i samhället. Projektet tar sin form Under våren började projektet att ta sin form. Vill du hjälpa till? Tack för att du hjälper till! Mer information om projektet kommer inom kort.

nyanlända flyktingar nåtts av information...

Lyssna på reportage från P4 Blekinge. Klubb och Alla rättigheter tillhör  krifhockey. Webbdesign och produktion av  Webitfuture. Hockeyklubb ger nyanlända en skjuts in i föreningslivet. Ronneby. Idrotten kan vara den bästa inkörsporten i ecostorefront.info den övertygelsen. största Kommunen få används ger .

sjunde objekt vanns lärde Hockey styrkor spinifera skjuts skadat seder prästerskapet personbilar 95 föreskrift 95 föreningsliv 95 förarbeten 95 färdväg 95 fornminnesförening En bättre integration av nyanlända och ensamkommande flyktingar genom ett.

ecostorefront.info

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde