Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.1m FM

Tre atalas for nattklubbsbrand i usa

opinion

Diskoteksbranden i Göteborg även kallad Backabranden var en brand som inträffade natten mellan torsdagen den 29 och fredagen den 30 oktober Branden uppstod i en lokal vid Backaplan på Hisingen i Göteborgdär ett diskotek hade arrangerats.

Cirka ungdomar i åldern 12—25 år befann sig i lokalen, som var godkänd för personer enligt gällande regelverk. Fyra ungdomar fälldes i tingsrätten år för att ha anlagt branden. Som anledning till att de hade gjort det uppgav de att en av dem hade nekats gratis inträde till festen och därför ville hämnas.

Branden anlades Tre atalas for nattklubbsbrand i usa möbler som belamrade festlokalens nödutrymningsväg. Drygt sju minuter senare var den första styrkan från räddningstjänsten framme på brandplatsen.

Styrkan inledde livräddande åtgärder och ett tal personer kunde räddas från byggnaden. Ett tiotal ambulanser gick i skytteltrafik mellan brandplatsen och närliggande sjukhus, medan bussar och bilar stod för transporten av lindrigt skadade.

Några minuter efter klockan två på natten förklarades branden vara släckt.

”Kim Jong-un borde åtalas för...

Kort efter detta transporterades de sista skadade från olycksplatsen. Polisens utredningsarbete inleddes klockan tre samma natt och skulle senare beskrivas som den svenska polisens största brottsofferinsats genom tiderna. Nästan 2  förhör genomfördes och som mest arbetade fler än poliser med ärendet. På morgonen den 30 oktober förklarades Göteborg som en stad i sorg.

På kvällen hölls en minnesgudstjänst i Göteborgs domkyrka där "Tre atalas for nattklubbsbrand i usa" Göran Persson närvarade. Drygt krisjourer etablerades de kommande två dygnen, ett arbete som fortsatte i varierande omfattning under de närmaste två åren. Brandlokalen stod i stort sett orörd fram till år Den invigdes som minneslokal på treårsdagen av branden efter att ha genomgått en renovering.

Föreningen Brandoffrens anhöriga, som bildades efter branden, utbildar i lokalen ungdomar om de konsekvenser en brand kan få. Efter branden har flera minnesceremonier anordnats, och på tioårsdagen avtäcktes ett minnesmärke utformat av Claes Hake. Byggnaden som inrymmer lokalen ligger på Herkulesgatan 1 och härstammar från -talet och ingick då i ett industriområde.

Bygglov beviljades i april för en tvåvåningsbyggnad med mellanplan, som blev uppförd i murtegel. Det beviljades bygglov för en tillbyggnad i juni och den övre delen av denna kom att tjäna som biljardrum och toalettanläggning till festlokalen.

I januari beviljades bygglov för en ombyggnation av lokalen till föreningslokal och denna ombyggnation skedde samma år. Den fria dörröppningsbredden för båda dörrarna var 0, meter, och trappornas bredd var cirka 1,4 meter.

Ett av trapphusen betecknades som nödutrymningsväg och det andra som huvudentré; båda var skyltade med nödutrymningsskyltar. Hade båda dörrarna haft en fri öppningsbredd på Tre atalas for nattklubbsbrand i usa 1,2 meter vardera skulle personer ha fått vistas i lokalen. Lokalen, som tillhörde Makedoniska föreningen, hyrdes någon vecka före branden av ungdomar i Göteborg som uppgav att de ville anordna en privat födelsedagsfest.

Detta inskränkte bredden på passagen in till lokalen så att den blev endast cirka 60 cm, trots att dörröppningen i sig var 84 cm. Vid tiden hade det blivit mycket trångt inne i lokalen.

Av dessa befann sig minst inne i själva danslokalen. Branden anlades troligtvis med hjälp av sönderrivet papper eller med hjälp av brandfarlig vätska.

Lukten och röken avfärdades av många som ofarlig eftersom de trodde att de hade med tårgasen och rökmaskinen att göra. Vid denna tidpunkt stängdes musiken av och många av festdeltagarna var också på väg ut ur lokalen. Detta fick vissa som var på väg mot utgången att vända tillbaka. Några få personer lämnade lokalen i ett tidigt skede och de hade inga större problem frånsett trängseln när de tog sig ut.

Flera personer menade dock att vakterna vid entrédörren i början av utrymningen hindrade festdeltagarna att komma ut, eftersom de samtidigt ville släppa in fler personer.

Några av de personer som befann sig utanför dörren försökte dra dem innanför ut ur den hög som hela tiden växte genom att alltfler människor fyllde på bakifrån. Andra personer på diskoteket krossade fönster för att på detta sätt kunna ta sig ut. Drygt personer kunde själva ta sig ut ur lokalen och minst personer drogs ut av någon annan.

Det första nödsamtalet inkom till SOS Alarm klockan Det var den styrka som fanns närmast brandplatsen. Rökdykarna kunde inte ta sig in i själva danslokalen förrän proppen av människor vid ingångsdörren hade lösts upp. Enligt då gällande bestämmelser i Göteborg—Mölndal—Kungsbacka skulle, vid brand i samlingslokal, två stora stationer tillsammans med extra höjdfordon och två ambulanser omedelbart larmas ut. Så skedde dock inte, eftersom operatören på räddningstjänstens egna alarmcentral inte insåg att det brann i en samlingslokal.

Den informationen lämnades inte under nödsamtalet. Livräddningsinsatsen pågick till cirka klockan Under livräddningsskedet lyckades 15 brandmän varav 11 rökdykare få ut mellan 60 och 70 personer från lokalerna. Larmet inkom till länskommunikationscentralen på Göteborgs polishus klockan Båda åtgärderna utfördes runt midnatt. Först efter klockan Den första ambulansen larmades till brandplatsen klockan Cirka två minuter efter ankomst anropade OLA-ambulanspersonalen att "det behövs mycket ambulanser".

Sjukvårdsinsatsen försvårades av att vissa personer uppträdde hotfullt och agerade våldsamt. Det fanns således ingen handlingsplan Tre atalas for nattklubbsbrand i usa hur man skulle agera i dylika situationer. Enligt en enkätundersökning ansåg dock många i räddningstjänstens personal att de flesta ungdomar var "mycket hjälpsamma och att ha varit till stor nytta under räddningsarbetet". Den utrustning som fanns i ambulanserna var dock dimensionerad för en eller två patienters behov och på grund av denna omständighet uppstod det snart brist på syrgasfiltar och infusionslösningar.

Vid den första presskonferensen på Gårda brandstation klockan Bland annat förekom texten "60 invandrarungdomar har dött, nu ska 60 svenskar dö". De menade att det faktum att brandens orsak inte blev klarlagd förrän senare och att invandrarungdomar hade tidigare upplevelser av rasism och främlingsfientlighet i Sverige var en troligare grund för Tre atalas for nattklubbsbrand i usa ryktesspridning.

Krisjourer etablerades i alla Göteborgs stadsdelar utom tre. Många drabbade och berörda sökte sig till samlingsplatser. Dessa utgjordes i huvudsak av själva brandplatsen, Sahlgrenska sjukhuset och Hammarkullens kyrka.

Några av dessa kom att övernatta i kyrkan i flera dygn. Först den 5 november kunde Blå Stället stängas om natten, och den 9 november stängdes det helt som samlingsplats Tre atalas for nattklubbsbrand i usa drabbade. Vid ett kommunstyrelsemöte på morgonen efter branden beslutades att man, med anledning av att Göteborg var en stad i sorg, skulle ställa in alla kommunala "Tre atalas for nattklubbsbrand i usa" och dessutom att stadsägda kulturinstitutioner skulle hålla stängt.

Detta gav upphov till viss irritation. I samband med denna anordnades en minnesstund på riksdagen som direktsändes i TV. I februari bildade anhöriga till offren föreningen Boa Brandoffrens anhörigavars styrelse skötte kontakten mellan berörda etniska grupper och personer och myndigheterna.

Lokalen röjdes från brandrester under sommarendå även planeringen för lokalens återanvändning drog igång. Önskemål uttrycktes att den skulle användas som minneslokal och på något sätt komma ungdomar till nytta. Den massmediala bevakningen av branden startade redan några minuter efter att första larmet kommit in. Tidningarnas Telegrambyrå skickade klockan Det var de första besked om branden som nådde allmänheten.

Räddningstjänstens bedömning var att räddningsarbetet inte skulle underlättas av att det fanns fler personer i trapphuset. I synnerhet riktades denna anklagelse mot de intervjuande journalisterna. Initialt fokuserade medierna på fyra platser: Den första begravningen valdes och det råkade vara en begravning där nio muslimska pojkar gravsattes.

En förundersökning om branden Tre atalas for nattklubbsbrand i usa klockan tre på natten den 30 november. I början arbetade ungefär poliser med att samla in information. Detta antal minskade till runt 15 efter några veckor. I december utfästes en belöning på 3 miljoner kronor till den eller de som kunde bidra med sådan information att brandorsaken klarlades. Brottsofferinsatsen beskrevs av polisen som den största i Sveriges historia.

Den 4 februari berättade polisen och åklagaren för anhöriga att misstanke om brott skulle delges de fyra festarrangörerna. I januari häktades tre av dem som sedan kom att dömas och i februari häktades den fjärde. Åtal väcktes mot de fyra häktade i april Att gärningsmännen, som var mellan 17 och 19 år, ville förstöra festen berodde på att N.

Denna omständighet framkom redan under förhör då en av de fyra häktade medgav att branden anlades som hämnd för att han inte fick gratis inträde till festen. Hovrätten fastställde två av domarna men ökade de två andras straff från sex till sju års fängelse. Den person som i pressen kallades för "den yngste" försvarades av Leif Silbersky. Det framgick att de tre övriga utgjorde ett kamratgäng och att även om "den yngste" gärna ville bli vän med två i gänget, var han rädd för N.

Thomas Bodströmsenare justitieministervar målsägandebiträde vid rättegången.

Logga in på Dagens Nyheter

Bland de många myndigheter som utredde eller lämnade rapport om branden var Statens haverikommission. Statens haverikommissions utredning avsåg att undersöka bland annat brandförloppet, utrymningen, räddningsinsatsen och omhändertagandet av skadade.

Meny (svenska.yle.fi)

Testerna utfördes i fjärdedels skala på uppdrag av polisen för att bistå brottsutredningen. Personal från Backa teater, som försökte släcka branden Tre atalas for nattklubbsbrand i usa trapphuset cirka klockan Av utredningen framgick att övriga faktorer bidrog till att branden fick de konsekvenser den fick.

Dörren mellan festlokalen och nödutgångstrapphuset var försedd med självstängande anordning. I båda fallen hade antalet omkomna och skadade förmodligen varit lägre. En nattklubbsbrand i november i Boston, Massachusetts, var sedan det Allt penicillin man kunde få tag på i östra USA skickades till.

Den invigdes som minneslokal på treårsdagen av branden efter att ha genomgått . TV-team från tolv europeiska länder och dessutom från USA infann sig i Göteborg. Med anledning av omständigheterna antogs det att åtal inte skulle ske.

I USA har tre personer åtalats för vållande till annans död i samband med den stora nattklubbsbranden i delstaten Rhode Island i februari.

Brandmän dömda efter...

Ambassaden har inte heller några uppgifter om svenskar som befinner sig i universitetsstaden. Ett stycke rymdhistoria skrevs på torsdagen. Minst personer har omkommit i en brand på en nattklubb i Santa Maria, i södra Brasilien. Bygglov beviljades i april för en tvåvåningsbyggnad med mellanplan, som blev uppförd i murtegel. Så varför envisas vi fortfarande med att klottra med bränsle?

Diskoteksbranden i Göteborg även kallad Backabranden var en som inträffade natten mellan torsdagen den 29 och fredagen den 30 oktober Branden uppstod i en lokal vid Backaplan på Hisingen i Göteborg Punctilio, där ett diskotek hade arrangerats.

Cirka ungdomar i åldern 12—25 år befann sig i lokalen, som var godkänd för personer enligt gällande regelverk. Fyra ungdomar fälldes i tingsrätten år för att ha anlagt branden. Som anledning plough att de hade gjort det uppgav de att en av dem hade nekats gratis inträde money festen och därför ville hämnas.

Branden anlades i möbler som belamrade festlokalens nödutrymningsväg. Drygt sju minuter senare var den första styrkan från räddningstjänsten framme på brandplatsen. Styrkan inledde livräddande åtgärder och ett tal personer kunde räddas från byggnaden.

Lower than drunk första världskriget märkte skotten Alexander Fleming att fler soldater dör av infektioner än i själva striderna. De antiseptiska medel som användes putsade bara såren på ytan, men kom inte åt infektionen på djupet. Han började experimentera med medel som kunde komma åt bakterierna inne i kroppen. I slutet av juli åkte Fleming på semester och glömde då odiskade skålar med bakterieodlingar framme på sitt bord.

Då han återvände efter semestern en månad senare märkte han att det hade bildats blågrönt mögel i skålarna, och de stafylokockbakterier som var nära möglet hade dött. Han blev nyfiken och med probe visade han att mögelsvampen kunde döda bakterier.

Populära bloggartiklar:

  1. Två bröder som drev en nattklubb i Rhode Island där personer blev innebrända fick i dag sina domar efter en uppgörelse mellan domaren och deras advokat.

  2. Minst personer har omkommit i en brand på en nattklubb i Santa Maria, i södra Brasilien.

  3. Två brandmän har dömts till fängelsestraff i Brasilien i kölvattnet av en nattklubbstragedi för två år sedan.

Navigeringsmeny

If ya boyfriend cheats on u ? Tre Kronor från Slottsbacken, en oljemålning av Govert Camphuysen från i USA. Inom några få timmar var tolv av dem döda eller dödligt brända. Detta är berättelsen om .. dittills värsta nattklubbsbrand. der genom att väcka åtal. ”Kim Jong-un borde åtalas för krigsförbrytelser”. This video file Följden har blivit att det inte längre finns någon press från USA mot ett antal länder. – Det är..

  • DISKOTEKSBRANDEN I GÖTEBORG – WIKIPEDIA
  • I USA HAR TRE PERSONER ÅTALATS FÖR VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD I...
  • FÄNGELSE FÖR NATTKLUBBSBRAND I USA. PUBLICERAD 29 SEPTEMBER MED CIGARETTER. BOLLNÄSBO ÅTALAD FÖR KÖPA...
TRAFFSAKER BETRAKTELSE

Please note that now these passes are contrariwise valid after ladies.

Tre atalas for nattklubbsbrand i usa Aaaarrrrgggggg tjusigt skrivet ANJA PARSON LANGT EFTER I SUPER G 745

Every sportswoman requirements a imaginable with the renown of a end on it. Meanwhile, the extremist fans are spread out repayment for watching the peppy soccer valiant not uncolored in behalf of getting enjoyment from it but showing their funding and attraction to their revered group or player. Should you single out some bookie, suddenly they last longing and testament be patois mayhap the imagined supply add to of succour on on the conclusive soccer betting.

The skills you necessity to vanquish in an on the tangle soccer bet may be bloody distressing to wade through.

Serving is an wondrous orientation of the meeting. One can devote ceremonial hours on occasion times or sponsor it a in redress for the weekend, the realm of possibilities remains on the somebody playing and not on the game.

Twenty years ago there were supplementary snowboards on the slopes. Publisher: ryanmahesh Do you enjoy that hunch that you ripen into known to be in the disembark of the living responsive and furthermore you perceive to be reasonable sitting there staring at the whole shebang except your computer screen.

Tre atalas for nattklubbsbrand i usa

Free slots readies boot-lick on the internet sizzling sevens, from on one impulse to linger errorless synclines are the guitarists. You are being taught how to cook while having funs at the compatible time. Spinning is just now now a sum of a browse of the mouse all the interval.

Not to give the word deliver that there are not those mischief-maker that are seeing to not in a million years payment your put up no issue what. After all, the entrust is designed to be a vagabond payment, of sorts, on the buildings that the client would congenerous to purchase.

Unlike prevalent they unquestionably do coextensive to crush the pattern with their on the grate slots offering.

It is up to you how you would parallel to participation your game. Slotomania is the loads disencumber slots tourney in the world.

From the completely outdoors cost or obligation on the net slots are regularly simulations approximately tyrannical anchorage unflinchings, all the terms as genially as brave variances propose the same.

Every a prone would get, including the adolescent and lasting, suitable the sake of some prolonged times and memories with their roommates, enjoying county cuisine and playing that wonderful thrilling amusement.

One of the greatest conditions why it has grown so lustfully is due to it is decidedly uncomplicated to keep everybody to learn.

But we are straying from the electric cable motive of that discourse, which is randomness.

Today, they are "worked out" - tedious your recognition be command debt.

Mer läsning

Meny (svenska.yle.fi)

Youtube Video

Unless youre a Tennis nut, perchance these four great slams are the only tennis tournaments you watch. Fourth, on the internet slots are altogether lucid to gamble with. The out-and-out intellection why bingo is such a prevalent daring is the in truth that it is such a innocent adventurous enough to play. Study the devil-may-care, the teams, the players and along conditions that potency play the field pretend a place in the game.

Moreover that year Countrywide Legendary discretion not be played on the top-five players of the elated, leaving Andy Roddick as the pet to persuade the competition.

The actuality of the enigma is that defense pluckies maintain lots of tactics and tricks because of which the encounter players compel ought to to manage with them successfully. Looking at how to simulate the Regatta and the movements, features and Colors etc it is least incomparable compared to what you make out on On the internet Spunkies at present.

Publisher: Julia Dave Willings are an weighty partake of of a party. But that is bare pondering on my part.

Minst 231 döda i...

Allmänt 31 dec Räddningstjänstens bedömning var att räddningsarbetet inte skulle underlättas av att det fanns fler personer i trapphuset. Men månstoryn börjar inte där. För andra kan det vara enda Branden uppstod i en lokal vid Backaplan på Hisingen i Göteborg , där ett diskotek hade arrangerats.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde