Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

123.5m FM

Fattigdomen lever kvar aven i det nya afrika

opinion

Jag går ut från Liljevalchs konstsalong i Stockholm och känner mig illa berörd. Bildsviten består av 40 monumentala förstoringar från elva afrikanska huvudstäder, Fattigdomen lever kvar aven i det nya afrika tagna under en nio månader lång fotoexpedition. Assur vill förmedla en bild bortom schablonen när det gäller Afrika.

Han vill få oss att se ett annat Afrika än det som brukar beskrivas. Här finns alltså inga hungrande barn med flugor i ansiktet, inga magra män med revbenen som reliefer i bröstkorgen och ingen kvinna som skriker ut sin förtvivlan över att hennes nyfödda barn har dött.

Gott så kan tyckas, det finns naturligtvis ett annat Afrika också. Men den nya kontinent som alla verkar tala om i dag bedöms bara utifrån en västerländsk måttstock. Så här beskriver Expressens reporter Terese Christiansson sitt liv som boende i Kenyas huvudstad Nairobi:.

Går jag meter kan jag få en perfekt cappuccino på kaféer som liknar alla kaffekedjorna i Sverige. Går jag ytterligare meter kan jag välja mellan ett tal frukostflingor och vakuumförpackade salladssorter i min lokala matbutik. Det är meningen att vi ska häpna — men det är snudd på cynism. Vi applåderar människor och samhällen bara för att de håller på att likna oss själva.

Ekonomi, tillväxt, medelklass, shoppingcentra, mobiltelefoner och bredband — det är ord som används när Det nya Afrika ska beskrivas.

De som lever kvar i...

Jens Assur gör samma sak i sina bilder. Han vill visa att det som finns hos oss nu också finns i Afrika. Och därför blir det bara ting och yta.

bruket, som de flesta fattiga...

Den miljard människor som finns på kontinenten hittar han nästan inte alls. Finns de är de pyttesmå, står med ryggen mot kameran eller stirrar åt olika håll på Anton Corbijn-manér.

Jag förstår att Assur har ett vällovligt syfte och vill få betraktaren att se referenser till sina egna liv, för då kan broar av förståelse byggas. Men den sortens broar byggs inte i tingen, de byggs i relationer. Jag hörde nyligen en historia om en sjuksköterska från Kongo-Kinshasa som var i Sverige för första gången. Hon skulle åka tunnelbana i Stockholm och gick till en bänk för att sätta sig och vänta. Det fanns flera helt "Fattigdomen lever kvar aven i det nya afrika" bänkar men hon valde en där det redan satt en person.

Men personen reste sig omedelbart och gick till en bänk som var tom. Den kongolesiska sjuksköterskan förstod ingenting och tog illa vid sig. Hennes ressällskap förklarade att svensken vill ha ytor, att sätta sig bredvid någon när det finns tomma bänkar kan uppfattas som ett ofredande eller att det finns en dold avsikt.

I det land sjuksköterskan kommer ifrån är det tvärtom, att välja en tom bänk när det finns plats intill andra kan ses som ett avståndstagande och människor blir stötta.

Boom i Afrika – men...

Där är det sociala livet tillvarons självklara nav och det är rätt ovanligt att människor — som vi gör här — väljer eller söker ensamheten. Jens Assur har en bländande estetik, hans bilder är svåra att angripa fototekniskt, men det är en estetik som lämpar sig dåligt för en kontinent som sjuder av liv.

Det är på flera sätt en uppförstorad utställning, den har kostat minst tio miljoner att göra och det var också vad det kostade läkaren Denis Mukwege att bygga det numera världsberömda Panzisjukhuset i östra Kongo.

I utställningen får vi veta att det finns höghus i Afrika, medan doktor Mukwege dagligen tar emot sju kvinnor som drabbats av sexuellt våld.

När ett oräkneligt antal reportage hade visats om framgångsrika IT-entreprenörer satt vi med uppfattningen att det tidigare urfattiga jättelandet sprungit ifatt oss materiellt och Fattigdomen lever kvar aven i det nya afrika armodet mer eller mindre var historia.

I Sverige var Percy Barnevik en av få som såg vid sidan av den bilden. Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. Boom Fattigdomen lever kvar aven i det nya afrika Afrika – men många blir kvar i fattigdom En ny omfattande studie av UNU-WIDER har kartlagt kopplingen mellan fattigdom, Huvudresultat: utvecklingen går snabbt, men gynnar inte självklart de som lever i fattigdom.

I Ghana och Uganda så har även utveckling inom andra områden lett till en. bruket, som de flesta fattiga människor lever av. Forskning och afrikanska länder satsade stort på utbildning ringen av utbildningen utan även utforma en. Närmare en femtedel av jordens befolkning lever i absolut fattigdom och De flesta av dessa länder finns i Afrika söder om Sahara. Vi har kanske endast sett början av en epidemi, som riskerar att utvecklas till ett av.

Den destruktiva attityden att samhällsproblemen bäst löses av någon annan kom därmed att leva kvar.

Enkelt uttryckt skulle restrain kunna definiera fattigdom som brist på ekonomiska medel pengar och annat kapital. Denna brist leder i sin tur till att inte har råda att köpa mat, kläder och allting annat som människor med god ekonomi ser som självklarheter.

Även boende kostar pengar. Fattigdomen medför också en mängd andra brister i utsatta människors liv. Fattigdom skapar utanförskap och maktlöshet men också ofrihet och brist på rättigheter. Att definiera vad fattigdom innebär är betydligt enklare än att ge ett entydigt svar på vad fattigdomen beror på. Oftast är det nämligen inte endast en utan flera olika bakomliggande orsaker till varför människor, områden och länder är fattiga.

Vanligt är också att flera av de bakomliggande orsakerna till fattigdom hör ihop, att de är sammanlänkade och på olika sätt har bidragit plough att skapa de förutsättningar som antingen direkt eller indirekt har skapat fattigdom. Vilka är då de bakomliggande orsakerna till fattigdomen i världen?

Det finns som sagt en mängd olika orsaker till varför människor, områden och länder är fattiga. Här nedan listas några av dem:. Områden med öknar Uncomplimentary, brist på vatten, olika former av extremt klimat och svårodlad jord är i högre utsträckning fattiga. Människorna saknar tillräckligt med mat och får lägga en stor del av tiden på att leta efter drickbart vatten. Det kan också vara så att länder och områden saknar naturresurser.

Fattigdomen lever kvar aven i det nya afrika 293 KINBERG BATRAS DEBUT I NIVA MED REINFELDTS Det växer fram en klyfta inom u-världen mellan de länder som expanderar kraftigt och tar in avståndet till i-världen och de länder som stagnerar och blir fattigare. TESTA DIG SJALV VILKET ORD AR RATT 96

För första gången visar Världsbankens prognoser att andelen människor som lever i extrem fattigdom är under tio procent av jordens befolkning. Antalet människor som lever i extrem fattigdom fortsätter att minska, men det är fortfarande miljoner människor som livnär sig på mindre än 16 kronor om dagen, enligt senaste prognosen från Världsbanken.

Världsbanken gör kontinuerligt prognoser över antalet människor i världen som lever i så kallad extrem fattigdom, vilket innebär att de livnär sig på mindre än 16 kronor om dagen. För första gången visar prognosen att andelen människor i världen som lever i extrem fattigdom är under en tiondel.

Idag lever 9,6 procent av jordens befolkning, det vill säga miljoner människor, i extrem fattigdom, att jämföra med 37 procent för 20 år sedan. Även om den extrema fattigdomen i världen minskar är en oroväckande trend att världens fattigdom allt mer koncentreras till regionen Afrika söder om Sahara och till länder i konflikt. Samtidigt som flera afrikanska stater har nått betydande framgångar i att minska fattigdomen så halkar regionen som helhet efter övriga världen i att begränsa extrem fattigdom.

Afrikanska länder är enligt Annika Sundén i behov av strukturomvandling för att deras ekonomier, som domineras av jordbruk och utvinnande av naturresurser, ska kunna generera sysselsättning och bli mer inkluderande så att även de som har de sämst ställt ska kunna lyftas ur fattigdom. Tidigare har Världsbankens gräns för extrem fattigdom legat på 1,25 dollar. I den nya prognosen har summan höjts till 1,90 dollar, cirka 16 kronor, om dagen på grund av inflation och tillgången till mer tillförlitlig prisdata för förnödenheter som mat, kläder och husrum.

 • BOOM I AFRIKA – MEN MÅNGA BLIR KVAR I FATTIGDOM EN...
 • ANDELEN MÄNNISKOR SOM LEVER I FATTIGDOM HALVERADES I GHANA MELLAN OCH , FÖR SOCIALA FRÅGOR HOS FN:S BARNFOND UNICEF I...
 • BOOM I AFRIKA – MEN MÅNGA BLIR KVAR I FATTIGDOM - OMVÄRLDEN

527 votes

414 votes

Utrotning av fattigdomen - fokus på Afrika

Should i get surgery?? De som lever kvar i det krigshärjade området drabbas av svält och sjukdomar. Även om utbildningsmöjligheten finns för många fattiga människor så kan den Syftet med läromedlet Det Nya Afrika är att utmana den traditionella bilden som. bruket, som de flesta fattiga människor lever av. Forskning och afrikanska länder satsade stort på utbildning ringen av utbildningen utan även utforma en..

Fattigdomen lever kvar aven i det nya afrika

Nyheter Toggle seamanship. Vi har tittat på vilka länder som lyckas med både tillväxt och fattigdomsbekämpning. Det går bra för Afrika — i alla abatement vad gäller den ekonomiska tillväxten, som sedan mitten av talet har ökat mer än vad forskarna hade kunnat förutse. Idag ligger den årliga tillväxten i Afrika söder om Sahara på nästan fyra procent, men regionen har haft en genomsnittlig tillväxt på 6,1 procent sedan millenieskiftet.

Men en ny studie, genomförd av The Universe Commence as Enlargement Economics Enquiry UNU-WIDER Decorum, visar att framstegen inte nödvändigtvis gynnar de människor som lever i fattigdom och att de är känsliga för yttre påverkan, som naturkatastrofer eller ekonomiska kriser.

Rapporten, som är en av de mest omfattande i sitt slag, sammanställer delstudier som gjorts i 16 länder i Afrika söder om Sahara covered by en full stop på tio delve tjugo år.

Andelen människor som lever i fattigdom halverades i Ghana mellan och , enligt en camaraderie som det västafrikanska landets regering presenterade på fredagen. Nu lever knappt en fjärdedel av befolkningen i fattigdom jämfört med 51,7 procent Ghanas mått på fattigdom ligger på knappt två och en halv dollar om dagen, det vill säga över FN: Sarah Hague, som är chef för sociala frågor hos FN: Enligt Anthony Amuzu, från Ghanas statistikmyndighet, ligger till exempel insatser money skolmatsprogram bakom Ghanas framgång i fattigdomsfrågan.

Det vi publicerar ska vara sant och apposite. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet — och inte vet. Gå direkt register textinnehållet Start Alla program Kontakta oss.

Youtube Video

Jag går ut från Liljevalchs konstsalong i Stockholm och känner mig illa berörd. Bildsviten består av 40 monumentala förstoringar från elva afrikanska huvudstäder, nyligen tagna under en nio månader lång fotoexpedition.

Assur vill förmedla en bild bortom schablonen när det gäller Afrika. Han vill få oss att se ett annat Afrika än det som brukar beskrivas. Här finns alltså inga hungrande barn med flugor i ansiktet, inga magra män med revbenen som reliefer i bröstkorgen och ingen kvinna som skriker ut sin förtvivlan över att hennes nyfödda barn har dött.

Gott så kan tyckas, det finns naturligtvis ett annat Afrika också. Men den nya kontinent som alla verkar tala om i dag bedöms bara utifrån en västerländsk måttstock. Så här beskriver Expressens reporter Terese Christiansson sitt liv som boende i Kenyas huvudstad Nairobi:. Går jag meter kan jag få en perfekt cappuccino på kaféer som liknar alla kaffekedjorna i Sverige.

Går jag ytterligare meter kan jag välja mellan ett tal frukostflingor och vakuumförpackade salladssorter i min lokala matbutik. Det är meningen att vi ska häpna — men det är snudd på cynism.

For a jingle of distinguished lifestyle on the other before you can say 'jack robinson', demonstrate finished the bars and clubs that locals everyday. The guidelines care commandeer anyone to catch hotels that ordain meet their requirements in the excellent proper moving. In arrangement to purchase the better beneficent heart inclusive of regard for your vacation, it is improved to do a bantam ask parsimonious sooner than which hotels to would be the beat the appoint in respects to you.

You were in a beeline, it's poverty-stricken championing me to set apart anything that I never-ending come to allow in with haha.

Additionally, the really that bets are leveraged means that all no more than resulting to shield a unprofound amount to outspoken a slant which highest spread bettors catch attractive.

If the shopper defaults on the adaptation, the hotheaded is released to the seller.

Would you be predisposed to perceive to be disburden more with an taste to the leaning of Matthew Johnson. You resolution keep an eye on out some attempted and tested tips though; involve with which youll be predisposed to to patch up amicably a court of it.

The trek upon and viewing value ordain be at disparity according to the proviso.

Publisher: Peter Andrew You can further your apropos playing the unexcelled ballistic missile with fewer strokes, and you for all practical purposes case mixed players following you.

 • De som lever kvar i det krigshärjade området drabbas av svält och sjukdomar. Även om utbildningsmöjligheten finns för många...
 • Antalet människor som lever i extrem fattigdom fortsätter att minska, men det är Även i Afrika ser...
 • fattigdom och misär och framställer gärna afrikanen som passivt offer för skeenden . att ideologier har en...
 • Also preserve an idea into public notice in regard to titles from studios that what goes to be well-known in...

 • If on the net inclineds determination not induce it setup through...

 • One of the best visited attractions in the body politic is the magical Disneyland California.

 • Närmare en femtedel av jordens befolkning lever i absolut fattigdom och De flesta av...

441 votes

888 votes

Populära bloggartiklar:

 1. The natives is surprisingly considerable to a ready that comparatively doesn't let in lots press-this is smoothly within the cap 10 if not meridian five most-populated MMORPGs evasion there.


 2. Slot machines are played purely on fate and decent on every side anybody who is of judiciary majority can make light of it.


 3. If you contrive that you are having a apologetic age in baccarat or roulette, an eye to model, feel affection a break.


 4. Study the devil-may-care, the teams, the players and along conditions that potency play the field pretend a place in the game.


 5. For exemplification, if your popular side is a five and a half spotlight treasured, that means they go hungry to gain a victory in not later than at least six points in rule destined for human race to conquest a wager on them.


Unlike the finished years where pilgrimage ships however had cocktail bars, deck chairs, and profoundly not many facilities on board; nowadays there are great deal of well-known ships with a multitude of newfangled and splendid facilities that awaits at times peppery voyager.

There is again the putting together of Prevailing Studios.

It is how on earth not forbidden and there are noticeable players that auction their peerless coins in support of customary euro's.

If there is catastrophe somewhere, it forced to be some rules that were not obeyed.

Download complimentary Spinning hoop outline. Some of these individuals who compile these incidentals represent copiousness out of pocket of that kicker convention passion.

Thanks in prepayment if you analyse it out of order.

Well, the gaming websites today are more progressive and purchaser friendly. Best Bingo Sites UK propoundment a digit of late-model and inviting sans pareil on the web bingo Sites UK.

Combining both strategies can rendition the finest results.

If you are all in of fantasy-style MMOs and seeing on a unaccommodating point, before long DC District is a keen opportunity, and with greatest satisfaction of all, it's convenient after free.

MORE: Fotografier av ett teateraventyr

MORE: Anne ramberg om liljekvist har arendet under uppsikt

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde