Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

97.3m FM

Skadorna oroar inte lindroth

opinion

Afa försäkring kom till för 40 år sedan för att arbetstagare snabbt skulle få ersättning vid sjukdomar och olyckor som orsakats av arbetet. Men allt färre får del av ersättningen, särskilt när det handlar om arbetssjukdomar som ofta är svårbedömda, det visar Skadorna oroar inte lindroth nya granskningen.

År godkändes 72 procent av de nästan 34  anmälda arbetssjukdomarna. Därefter har andelen sjunkit markant. År godkändes endast 16 procent av de 6  anmälningarna och av de arbetssjukdomar som anmäldes år har hittills endast tre procent, ärenden, blivit godkända. Men handläggningstiderna är långa och Afa försäkring menar att siffran kommer att höjas. En orsak är att det har blivit svårare att få arbetsskador godkända hos Försäkringskassan.

Den generella principen är att om staten inte ersätter så gör inte arbetsgivarna det heller, oavsett om det är därifrån "Skadorna oroar inte lindroth" kommer. Michel Normarkanalyschef på Afa, menar också att de läkare som ger råd om vilka fall av ryggont och andra förslitningsskador som tydligt orsakats av jobbet oftast menar att värken beror på annat.

Torbjörn Jonssonarbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets, känner igen bilden men reagerar över hur få arbetsskador som godkänns.

Så stödutfodrar du rådjur

Trots att det finns viss eftersläpning menar han att det behövs en förändring av systemet, framför allt gällande så kallad vållandeprövning vid arbetssjukdom. Det innebär att det är den som vill ha ersättning som måste bevisa att arbetsgivaren är vållande till skadan. Vi har drivit länge att ta bort vållandeprövningen men just nu är den frågan död eftersom LO har valt att inte säga upp och omförhandla försäkringsavtalet med Svenskt Näringsliv, säger han.

Det innebär att frågan kan bli aktuell tidigast till nästa gång försäkringarna ska omförhandlas. Sedan är de skilda från övriga avtalsförhandlingarna. Skadorna oroar inte lindroth Jonsson menar också att en stor del av problemet med att så få arbetssjukdomar godkänns är att få anmäls till att börja med.

Dels har vi få förtroendevalda som söker upp nya ärenden, även om de är duktiga på att driva fall som kommer till dem, säger han. Samtidigt som färre arbetsskador godkänns visar granskningen att försäkringen har blivit allt billigare för arbetsgivarna.

Högst var premien i mitten Skadorna oroar inte lindroth talet. Då betalade de privata arbetsgivarna 1 procent av lönesumman till Afa.

Kårkulla i Västra Nyland får...

De senaste sex åren har premien legat på endast 0,01 procent. Dessutom har Afa betalat tillbaka 40 miljarder kronor till arbetsgivarna under de senaste fem åren eftersom de inte får ha mer pengar på hög. Arbetsrätt 3 januari, Under hösten bildade städarna på Solreneriet i Sto ckholm klubb.

Nu har man kallat till. Nyheter 28 december, Städning i krematorium, skadedjursbekämpning i sve nska hem och livet efter en akut hjärtinfarkt är. Nyheter 27 december, 1 januari ersätts karensdagen av ett karensavdrag. Det betyder att Fastighets medlemmar som jobbar. Arbetsrätt 21 december, Personalen på Allianceplus får vänta på besked om sina anställningar till efter "Skadorna oroar inte lindroth." Nyheter 20 december, Grantomtar, stålgranar och kvällsöppna servicekont or där det bjuds på glögg och Skadorna oroar inte lindroth. Arbetsmiljö 19 december, Unga på arbetsmarknaden oroar sig mest över stress och utbrändhet — och vill ha.

Men jag vill inte gå...

Nyheter 21 december, Samhall får en större budget som innebär att de ka n utöka med omkring 1. Arbetsrätt 21 december, LO är strakt kritiska till att statsminister Stefa n Löfven S öppnat för att kompromissa. Så funkar det 19 december, Vill du satsa på några glada år, eller försöka få pengarna att räcka så. Kollektivavtalet kommer att fortsätta ha samma. Nyheter 19 december, Nya krav från Sida gör det dyrare att bedriva fack ligt utvecklingssamarbete.

Arbetsmarknad 17 december, Nästan var femte anställd person lider av sömnbesv är — och betydligt fler kvinnor än. Nyheter 17 december, Konkurrensverket har lagt ned sin utredning om sta tliga Samhall AB. Myndigheten har utrett om. Nyheter 13 december, Målet var att öka antalet medlemmar under — i stället har Fastighets tappat. Debatt 17 december, Sedan en längre tid dör nästan en arbetstagare i v eckan på jobbet.

Arbetsmarknad 14 december, Uppsagda arbetare som får avgångsbidrag tar längre tid på sig att hitta ett nytt. Arbetsmarknad 14 december, Fastighets har över 5 medlemmar på Skadorna oroar inte lindroth. Me n det skulle kunna vara betydligt.

Skyldighet att anmäla sin oro

Detta är en arbetsskada Arbetsskada är ett samlingsnamn för arbetssjukdom, smitta, färdolycksfall och olycksfall i arbetet. Definitionerna finns i Socialförsäkringsbalken. En arbetssjukdom ska ha orsakats av skadlig inverkan i arbetet, exempelvis genom buller, vibrationer, skadliga ämnen, tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar, psykiskt påfrestande arbetsförhållanden med mera.

Ett "Skadorna oroar inte lindroth" är en händelse som är kortvarig och i viss mån ovanlig och oförutsedd. Det ska alltså vara mer sannolikt att besvären har orsakats av arbetet än att de inte har det.

Solreneriets klubb ska förhandla om mer facklig tid Arbetsrätt 3 januari, Under hösten bildade städarna på Solreneriet i Sto ckholm klubb.

Fastighetsfolkets 9 mest lästa reportage Nyheter 28 december, Städning i krematorium, skadedjursbekämpning i sve nska hem och livet efter en akut hjärtinfarkt är. Nu börjar nya regler gälla för när du blir sjuk från jobbet Nyheter 27 december, 1 januari ersätts karensdagen av ett karensavdrag. Då avgörs hur många som blir kvar på Allianceplus Arbetsrätt 21 december, Personalen på Allianceplus får vänta på besked om sina anställningar till efter nyår. Så julpyntar fastighets­skötarna sina områden Nyheter 20 december, Grantomtar, stålgranar och kvällsöppna servicekont or där Skadorna oroar inte lindroth bjuds på glögg och pepparkakor.

Unga i arbetaryrken oroar sig för utbrändhet Arbetsmiljö 19 Skadorna oroar inte lindroth, Unga på arbetsmarknaden oroar sig mest över stress och utbrändhet — och vill ha. Mer pengar till Samhall efter höger-budget Nyheter 21 december, Samhall får en större budget som innebär att de ka n utöka med omkring 1. Facken ser hellre extra val än kompromiss med arbetsrätten Arbetsrätt 21 december, LO är strakt kritiska till att statsminister Stefa n Löfven S öppnat för att kompromissa.

Så påverkar tidig pension din ekonomi Så funkar det 19 december, Vill du satsa på några glada år, eller försöka få pengarna att räcka så. Nytt pensionsval för anställda på Samhall   Arbetsmarknad 18 december, Samhall lämnar arbetsgivarorganisationen Almega oc h byter till KFO. Sidas nya krav hotar små­förbundens bistånd Nyheter 19 december, Nya krav från Sida gör det dyrare att bedriva fack ligt utvecklingssamarbete.

Viltet en faktor

Många kvinnor i arbetslivet har svårt att sova Arbetsmarknad 17 december, Nästan var femte anställd person lider av Skadorna oroar inte lindroth är — och betydligt fler kvinnor än. Konkurrensverket lägger ned utredning om Samhall Nyheter 17 december, Konkurrensverket har lagt ned sin utredning om sta tliga Samhall AB. Så ska Fastighets värva medlemmar — och vända trenden Nyheter 13 december, Målet var att öka antalet medlemmar under — i stället har Fastighets tappat.

Nollvisionen för dödsolyckor fortfarande aktuell Debatt 17 december, Sedan en längre tid dör nästan en arbetstagare i v eckan på jobbet. Längre arbetslöshet med avgångsbidrag Arbetsmarknad 14 december, Uppsagda arbetare som får avgångsbidrag tar längre tid på sig att hitta ett nytt.

Flera tusen på Samhall med i fel fackförbund Arbetsmarknad 14 december, Fastighets har över 5 medlemmar på Samhall. Nu börjar nya regler gälla för när du blir sjuk från jobbet Nyheter 27 december, Solreneriets klubb ska förhandla om mer facklig tid Arbetsrätt 3 januari, Skadorna oroar inte lindroth Dåliga chefer är förödande Arbetsmiljö 12 november, Då avgörs hur många som blir kvar på Allianceplus Arbetsrätt 21 december, Ny mätmetod ska minska skador Michael Arne Bild: Sofia Lindroth Den var Skadorna oroar inte lindroth störande att ha på sig, jag tänkte inte ens på den.

Arbetsmiljö 19 dec Unga på arbetsmarknaden oroar sig mest över stress och. Du som har anmälningsplikt kan inte vara anonym när du anmäler oro för ett barn. riskerar att allvarligt skadas om vård inte ges, och detta inte kan ske frivilligt.

Sofia Lindroth En orsak är att det har blivit svårare att få arbetsskador godkända hos Den generella principen är att om staten inte ersätter så gör inte Arbetsmiljö 19 dec Unga på arbetsmarknaden oroar sig mest.

MORE: Appelqvist oroar sig inte for framtiden

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde