Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

120.1m FM

Arbetsgivare foljer inte diskrimineringslagen

opinion

Många arbetsgivare följer inte diskrimineringslagen. I samband med internationella kvinnodagen aviserar därför Diskrimineringsombudsmannen Arbetsgivare foljer inte diskrimineringslagen hårdare kontroller och efterlyser samtidigt fler möjligheter att straffa de som inte sköter sig. DO är myndigheten som ska se till att diskrimineringslagen följd. I höstas hade man precis börjat kontrollera hur de nya, hårdare diskrimineringslagarna efterlevdes. Reglerna innebär att alla arbetsgivare med 25 eller fler anställda måste göre en lönekartläggning varje år samt att arbetet mot "Arbetsgivare foljer inte diskrimineringslagen" måste dokumenteras.

Man vill kunna säkerställa att ingen ska missgynnas eller kränkas på grund av kön, sexualitet eller någon annan av diskrimineringsgrunderna.

Resultatet från granskningen är inte klar än men trots det kan man se att det råder stor okunskap om lagen. Det beskriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg som överraskande för tidningen  Arbetet.

Många misstar nämligen arbetsmiljöarbetet med diskrimineringslagen. DO har tidigare genomfört en undersökning som visade att mindre än hälften av Sveriges arbetsgivare kände till de senaste ändringarna i diskrimineringslagen.

Arbetsgivare foljer inte diskrimineringslagen tror att anledningen till att så få arbetsgivare känner till eller följer diskrimineringslagen beror på att det inte ger några konsekvenser att göra fel.

Det DO eller fackförbund i dagsläget gör är att vända sig till Nämnden mot diskriminering och begär vite om inte arbetsgivaren rättar till problemen. Då det råder sådan okunskap om diskrimineringslagen och att så få arbetsgivare följer lagen vill DO utfärda sanktioner när arbetsgivare inte sköter sig.

Huvudnavigering

Sanktionerna ska gälla oavsett om man rättar till problemen i efterhand. Man anser att det ska få arbetsgivare att inse vikten av att följa lagen. Agneta Broberg tänker sig att sanktionen skulle anpassa sig efter företagets storlek, lite som en dagsbot gör i dagsläget. Men hur dyrt det skulle vara vill hon inte uttala sig om än.

Brott mot diskrimineringslagen kan leda...

Regeringen har meddelat att man ställt sig positiva till DO: Din e-mailadress om du vill ha svar: Jag godkänner hanteringen av personuppgifter enligt integritetspolicyn. För att förenkla sajten använder vi cookies.

Genom att använda sajten accepterar du cookies. Tuffare straff om man inte följer diskrimineringslagen Publicerad: DO granskar de nya diskrimineringslagarna DO är myndigheten som ska se till att diskrimineringslagen följd. Arbetsgivare misstar arbetsmiljöarbete med diskrimineringslagen Resultatet från granskningen är inte klar än men trots det kan man se att det råder stor okunskap om lagen.

DO vill se tuffare straff för arbetsgivare som inte sköter sig Då det råder sådan okunskap om diskrimineringslagen och att så Arbetsgivare foljer inte diskrimineringslagen arbetsgivare följer lagen vill DO utfärda sanktioner när arbetsgivare inte sköter sig. Filip Svensson Skribent filip.

Hjälpte den här sidan dig? Dela på facebook Twittra Skicka via e-post. Vad är det du behöver hjälp med? Arkiv december november oktober december november oktober september augusti juni maj april mars februari januari december november oktober september augusti juli juni maj april mars februari januari januari Arbetsgivarna följer inte diskrimineringslagen.

Men risken att DO är den myndighet som ska se till att diskrimineringslagen följs. De nya. Arbetsgivare foljer inte diskrimineringslagen har ansvar för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen.

Diskrimineringslagen

Här kan du läsa mer om diskrimineringslagen. Som chef har du ett stort ansvar, dels för att ni följer lagar och regler, men också för att du är en förebild. Det betyder till exempel att man inte får ge sämre förmåner till en anställd på.

Många arbetsgivare följer inte diskrimineringslagen. I samband med internationella kvinnodagen aviserar därför.

Många arbetsgivare följer inte diskrimineringslagen....

MORE: Han foljer majoriteten

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde