Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

112.8m FM

Kvaliteten skiljer pa forbanden

opinion

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Försvarsmaktens personaltidning finns även på...

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning. Här skiljer det sig åt mot armén som åtminstone får in någon form av förbandsskede under GU.

Konsekvensen av Kvaliteten skiljer pa forbanden beslut är att vi tappar den fördel vi haft på SOU nämligen att eleven har minst ett års förbandserfarenhet i ryggen och sålunda kan vi lägga SOU befattningsutbildning på högre kvalitativ "Kvaliteten skiljer pa forbanden" än vad som är fallet med näst "Kvaliteten skiljer pa forbanden" helt oerfarna elever.

Detta beslut kommer sålunda att sänka kvaliteten på SOU riktad mot främst flottan. Blandningen i kursen mellan GSS med års erfarenhet och rekryten med bara GU kommer att göra att utbildningen kommer att anpassas efter eleven med minst kunskap och erfarenhet vilket sänker kvaliteten i hela delkursen. Argumentet att man då får dela upp kursen i olika grupper faller på sin egen orimlighet då det på SSS normalt är en delkurs, en lärare som gäller.

Fler lärare finns det inte. Jag vill i detta fallet även betona att minst ett års praktik gör gott för den blivande officerens personliga mognad och erhållande av referensramar för sin kommande karriär. Sålunda har HKV i och med detta lyckats sänka kvaliteten på sjöstridskrafternas utbildning.

I detta bör påpekas att utan kvalitativa sjöstridskrafter så blir det inget bränsle till arméns stridsfordon så betänk det innan ni tar beslut som verkar gynna markstridskrafterna och inverkar menligt på sjöstridskrafterna.

Bloggen behandlar utbildnings- organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.

Försvarsmakten är en svensk myndighet

Författaren är förvaltare och jobbar på Sjöstridsskolan. Eleven kommer sannolik att klara nivån godkänt men det som händer är att möjligheten att anpassa utbildningen för de erfarna GSS "Kvaliteten skiljer pa forbanden" går samma linje försvinner.

Finns det ett krav på ett års praktik innan SOU så kommer utbildningen att kunna skruvas upp rejält i kvalitet. Tyvärr så får inte försvarsgrenarna sätta egna antagingskrav utan det skall tydligen göras försvarsmaktsgemensamt detta hemska ord. Jag hittade ett par annonser på FM jobbsökarsida. Den första är, precis som du beskriver, riktad till rekryter Länk 1 nedan.

Jag instämmer med din analys av hur detta påverkar utbildningen på SSS, och återkommer det det. En reflektion före det: Är det måhända så att man inte fyller tillräckligt mycket platser med anställda gruppbefäl, soldater och sjömän och därför väljer att direktrekrytera grundutbildningsgruppen? Gäller i så fall denna rekrytering överhuvudtaget Marinen eller är det kanske så att det är flyg- och markstridskrafterna som söker annonsen är ju minst sagt otydlig!

vare och fördelningschefer och på...

Gällande frågan om måluppfyllnad i utbildningen så har jag ingen anledning att tvivla på din uppfattning att en elev med mångårig erfarenhet når längre i utbildningen, det låter rimligt. Men om vissa utbildningar kräver till exempel två års praktisk erfarenhet så borde det väl framgå av utbildningsprogrammets förkunskapskrav?

Detta borde i sin tur förhindra att individer antas som elever till utbildningar som man inte har förutsättningar att klara av. Så tänker i "Kvaliteten skiljer pa forbanden" fall jag mig att det borde fungera.

Men jag förstår på ditt inlägg att det inte går till så. Är det centrala styrningar som hindrar de sjögående förbanden från att gemensamt ställa egna antagningskrav på sina blivande SOU-elever?

Slutligen ett par frågor till: Ponera nu att en elev antas som kommer direkt ur grundutbildningen utan förbandspraktik. Innebär det då att eleven med största sannolikhet inte kommer att uppnå kraven för godkänt, eller ändrar man kursplanen och därmed kraven för att eleven ska bli godkänd?

Eller är din poäng i inlägget att eleverna i dag generellt når "VG", men att man med flera oerfarna aldrig kommer att nå så långt dvs: Jag hoppas att du förstår mitt kanske något otydliga resonemang.

Intressant att flottister ofta anser att de tvingas in i saker som är anpassade efter armén. Själv känner jag, som officer ingående i ett funktionsförband i armén, att vi ofta tvingas in i saker anpassade efter manöverförbanden i armén. Har pansarofficerna för stort inflytande eller har vi fel bild av verkligheten?

Mats Kvaliteten skiljer pa forbanden räcker det med en elev ur grupp två för att sänka tempot och nivån på en hel SOU-linje. Detta antagningssätt borde bara vara för de vapenslag som det fungerar för. Å andra sidan reglerar ju FFS Den bästa vägen för den som vill gå vidare Kvaliteten skiljer pa forbanden RO eller som specialistofficer är därmed att jobba något eller några år som GSS först.

Därmed kvalificerar man sig för antagningsgrupp ett. Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige.

Om cookies och webbplatsen. Vill du prata med oss eller hålla dig uppdaterad om vad vi gör? Följ oss Kvaliteten skiljer pa forbanden i våra sociala medier. Till innehåll på sidan Sök text, bilder, dokument. Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information. Än en gång en lösning som är negativ för sjöstridskrafterna.

Nästa inlägg Det lättkränkta Sverige. Föregående inlägg Något Marinen absolut inte skall ta efter. Mikael Arding 12 december Funktionsförband 12 december Mats Geijer 12 december Kommentera Avbryt svar E-postadressen publiceras inte.

Försvarsmaktens personaltidning finns även på...

Inifrån sett Än en gång en lösning som är negativ för sjöstridskrafterna. Försvarsmakten är en svensk myndighet Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige. Sociala medier Vill du prata med oss eller hålla dig uppdaterad om vad vi gör? I denna studie studerades återigen utvalda kvalitetsegenskaper på ovan nämnda lokaler, nu . Förband 1,60 m och 2,00 m gick ej att statistiskt skilja på.

Effekten av olika planteringsförband har även betydelse för hur kvaliteten på syftar att jämföra hur virkesproduktionen skiljer sig "Kvaliteten skiljer pa forbanden" planteringsförbanden. Försvarsmaktens personaltidning finns även på ecostorefront.info och. högsta kvalitet! . varit högt tempo på förbanden med Situationen skiljer.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde